آرم فرهنگستان هنر
کتاب
 مسوّده؛ درآمدی تاریخی به جامعه‌شناسی خط در ایران
 فلسفه هنر
 نگاهی نو به نقش برجسته‌های ساسانی
 مطالعه هنر بودایی
 درآمدی بسیار کوتاه بر شوخی؛ مروری فلسفی
 گفتمان‌های هنر اسلامی مدرن
 چینی‌مآبی در هنر اسلامی
 بنیادهای فهم تاریخ معماری
 کتاب اندیشیدن با هنر، بازاندیشی انتقادی فرهنگ امروز ایران
 هنر مانوی در مجموعه‌های برلین
 هنر هوش مصنوعی
  جوهره مکان
 حسین طاهرزاده بهزاد
 مسجد سنجیده قزوین
 حکمت و آداب معنوی در هنر اسلامی
 نقاشی چینی
 حکمت و معماری
 نظریه هنر و زیباشناسی از دیدگاه شیخ‌نجم‌الدین کبری
 سبک‌شناسی خوش‌نویسی دوره قاجار
 کتاب‌آرایی قرآن، جلوه‌ای از هنر عصر قاجار
  مصحف روشن
 مرقع هند و ایرانی
 رساله در علم موسیقی
 مجموعه مقالات هم‌اندیشی هنر و رسانه‌های دیجیتال
 مُهرهای موزه ملی ایران در دوران اسلامی
 تاریخ سینما
 گلستان هنر
 سیر تحول نقاشی ایرانی
 هنر در نظر افلاطون
 پندنامه لقمان حکیم
 فلاسفه و موسیقی؛ از یونان باستان تا نیچه
 معماری و اندیشه نقادانه
 خمسه‌نگاری
بازنمود خمسه نظامی در هنر
 مناسبات معماری و علوم در ایران دوران اسلامی
  فن جمیل؛ زندگی و آثار
استاد علی‌محمد اصفهانی
 نقد هنر
 فرار از مدرسه
  حکمت هنر و زیبایی در اسلام؛
فلسفه و حکمت (6)
 هنرپژوهی در برگزیده قرآن کریم
 زیبایی، زشتی، گروتسک
  خمسۀ نظامی شاه طهماسبی
  مداومت در اصول موسیقی ایرانی (گام‌ها و دستگاه‌های موسیقی)
  گنج سلطان-گنجعلی خان کرمان-آثار استاد سلطان محمد معمار یزدی
 روضه الانوار خواجوی کرمانی بخط علی کاتب ( میر علی هروی )
  شهر سوخته (هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه، هیرمند)
 الادوار في الموسيقي
 نگارگري اسلامي
 سايه طوبي " مجموعه مقالات اولين دوسالانة نقاشي جهان اسلام "
 هنر و معماري اسلامي (2)
 خرد جاويدان"مجموعه مقالات همايش نقد تجدد از ديدگاه سنت‌گرايان معاصر "
 نقاشي و ادبيات ايراني
 ژاپن روح گريزان «ازمجموعه آشنايي باهنر و فرهنگ ملل»
 مقدمه‌اي بر هنر هند
 موسيقي آوازي ايران
 كمال‌الدين بهزاد«به مناسبت برگزاري همايش بين المللي بزرگداشت كمال الدين بهزاد»
 مجموعه مقالات اولين همايش هنر اسلامي (اول اسفند‌ماه 1380)
 مجموعة هنر‌پژوهي
 نگار نگارگران "ويژه ‌نامه‌ي همايش بين‌المللي كمال‌الدين بهزاد "
 يادنامة كمال‌الدين بهزاد
 آيينة نگاه " آثار دومين نمايشگاه دوسالانة نقاشي جهان اسلام"
 بهزاد و شكل‌گيري مكتب مينياتور بخارا در قرن 16 ميلادي
 پويه‌شناسي صور معماري
 اولين جشنوارة دانشجويي معماري و شهرسازي (تهران،27-23 آذر1381 )
 سرمشق "منتخبي از آثار همايش بين‌المللي خوش‌نويسي جهان ‌اسلام "
 تحليل وضعيت موسيقي كشور در سال 82
 نگاره‌‌هاي‌شاهنامه (The Paintings Of The Shahnama(Book Of Kings
 هَيدِگر و هنر
 هنر چين
 هنر جنوب‌شرقي آسيا (در استقبال از همايش بين المللي طبيعت در هنر شرق- پاييز 1384)
 روح انسان در هنر آسيايي (Human Spirit in Asian Art)
 مجموعه مقالات همايش بين‌المللي كمال‌الدين بهزاد
 هنر و معنويت« مجموعه مقالاتي در زمينه‌ حكمت هنر» شوان، گنون، كوماراسوامي، نصر و.
 مقالات اولين هم‌انديشي"نشانه‌شناسي هنر"
 احوال و آثار صفي‌الدين ارموي «موسيقي‌دان بزرگ قرن هفتم ﻫ . ق »
 شرح ادوار صفي‌الدّين ارموي با مقدمه‌اي در تاريخ موسيقي ايران
 نگارگري و معماري بودايي‌
 رسالة شرفيّه به خط صفي‌الدين ارموي، موسيقي‌دان قرن هفتم هجري قمري
 صفي‌الدين از ديدگاه معاصر « مجموعه مقالاتي درباره زندگي و آراء صفي‌الدين‌ ارموي
 ويتگنشتاين، نظريه و هنر
 در ميان راز مشتاقان « مروري بر زندگي و آثار استاد محمود جوادي‌پور »
 زيبايي‌شناسي و مسائل هنراز ديدگاه ابوحيان توحيدي
 گزيده زيباشناسي هگل
 اشاره‌اي به زيباشناسي از منظر پديدارشناسي
 هنر در نظر افلاطون
 مروري بر نگارگري ايراني
 فلسفه تحليلي هنر
 خيال، مثال و جمال در عرفان اسلامي
 مجموعه مقالات همايش بين المللي صفي الدين ارموي
 مكتب نگارگري تبريز و قزوين ـ مشهد
 نقاشي ايراني نسخه ‌نگاره‌‌هاي عهد صفوي
 خيال ايراني «سلطان محمد در خاطر و خيال نقاشان معاصر ايران»
 سيماي سلطان محمد نقاش
 سير تحول نقاشي ايراني سده‌ي شانزدهم ميلادي
 شهر و مدرنيته
 هنر ژاپن
 نويسندگان برجستة قلمرو هنراز عهد كهن تا پايان سدة نوزدهم
 خيال شرقي (1) - كتاب تخصصي هنرهاي تجسمي
 معماري و انديشه نقادانه
 چين و هنر هاي اسلامي
 استحالة‌ طبيعت‌ در هنر
 مقالات اولين هم‌انديشي هنر و عناصر طبيعت (آب، خاك، هوا و آتش)
 دائوي نقاشي ‌ « پژوهشي در سرشت‌ آييني‌ نقاشي ‌ چيني‌ » ‌
 حضور طبيعت در مجموعه چيني‌هاي آبي و سفيد
 حكمت‌ و هنر در عرفان‌ ابن‌عربي‌ (عشق‌، زيبايي‌ و حيرت‌)
 مجموعة مقالات برگزيدة اولين جشنوارة دانشجويي معماري و شهرسازي
 زندگي و آثار
 رضاعباسي اصلاح‌گر سركش
 خيال شرقي (2) - كتاب تخصصي هنرهاي تجسمي: پژوهش، گفتگو، نقد،‌ گزارش علمي
 فلسفه و حكمت (8) - هنر از ديدگاه مارتين هيدگر
 فلسفه و حكمت (7) - فلسفة هنر ارسطو
 فلسفه و حكمت (6) - حكمت هنر و زيبايي در اسلام
 مجموعه مقالات زيبايي‌شناي و فلسفة هنر (2) - نقد هنر
 مجموعه مقالات زيبايي‌شناي و فلسفة هنر (1) - بازنمايي و صدق
 دانشنامة‌ زيبايي‌شناسي‌
 شيوه‌هاي رنگسازي در قلمرو هنر و نقاشي
 ديالكتيك برون و درون (پديدارشناسي خيال )
 مجموعه مقالات زيبايي‌شناي و فلسفة هنر (3) - هنر، احساس و بيان
 گزيده آثار استاد اصغر شعرباف « گره و كاربندي »
 مجموعه‌ مقالات‌ زيبايي‌شناسي‌ و فلسفة‌ هنر (5) - درباب‌ معيار ذوق ‌و تراژدي‌
 تحولات ذوق هنري در غرب (گرايش به اصول هنرهاي آغازين)
 مجموعه مقالات زيبايي‌شناسي و فلسفة هنر (6) - تجربة زيباشناختي
 زيبايي‌شناسي و ذهنيـّت از كانت تا نيچه
 ترجمة فارسي الرساله‌الشرفيه في‌النسب التأليفيه صفي‌الدين ارموي عبدالمومن بن يوسف
 مقالات‌ دومين‌ هم‌انديشي‌ نشانه‌شناسي‌ هنر
 زميني و آسماني ( نگاهي به خوشنويسي ايراني از گذشته تا امروز )
 فلسفه و حكمت (9) - هنر و زيبايي‌شناسي‌ در شرق‌ آسيا
 متافيزيك خيال در گلشن راز شبستري
 اردبيل، بقعة‌ شيخ‌ صفي‌
 شاهكارهاي نگارگري ايران
 كليساهاي ارامنة جلفاي نو اصفهان
 شاه‌عباس و هنرهاي اصفهان
 تعزيه در عراق و چند كشور اسلامي مطالعه‌اي درخصوص ارزشهاي ادبي، اجتماعي و سياسي ت
 رساله‌ در بيان‌ ، موسيقي‌ شرقي‌ و مقايسة‌ آن‌ با موسيقي‌ اروپايي‌ ‌
 خانه‌هاي ارامنة جلفاي نو اصفهان
 نگارگري‌ و حاميان‌ صفوي‌ (بررسي‌ تحولات‌ دورة‌ گذار از مكتب‌ قزوين‌ به‌ مكتب‌ اص
 تعامل‌ ادبيات‌ و هنر در مكتب‌ اصفهان‌
 مطالعات‌ صفوي‌ ، گزيدة‌ مقالات‌ همايش‌ پاريس‌
 مكتب اصفهان در شهرسازي
 اصطلاحات ديواني ، عالم‌آراي عباسي
 تفكر شيعه و شعر دورة صفوي
 هنر و معماري صفويه
 بررسي‌ سفرنامه‌هاي‌ دورة‌ صفوي‌
 اصفهان‌ در مطالعات‌ ايراني‌
 بنيانهاي مكتب نقاشي اصفهان
 مجموعه مقالات نگارگري مكتب اصفهان
 مكتب نگارگري اصفهان
 دورة بازگشت و سبك هندي
 مقالات اولين و دومين هم‌انديشي نقد هنر(1382 و 1383)
 هنر اصفهان از نگاه سياحان (از صفويه تا پايان قاجاريه)
 مثنوي مولانا جلال‌الدين محمد مولوي
 هنر امريكاي لاتين در قرن بيستم
 صور خيال در شعر سبك اصفهاني
 نسيم طرب
 هنر و معماري اسلامي
 ديوارنگاري عصر صفويه در اصفهان (كاخ چهلستون )
 فلسفة هنر مسيحي و شرقي
 شمس فرهنگستان
 درآمدي‌ بر فلسفه هنر
 مقالات هم‌انديشي‌هاي بارت و دريدا
 پژوهشي در زيلوي يزد
 گزيده‌اي از نقاشي‌هاي سهراب سپهري
  نقاشي‌هاي بقاع متبركه در ايران
 ترمه‌هاي سلطنتي ايران و كشمير
 نمدهاي ايران: پژوهشي در زمينه نمدهاي منطقه گرگان و دشت
  معنا در معماري غرب
 درآمدي بر هنرهاي زيبا جستارهايي دربارة هنر و فلسفه
 دستبافته هاي سوادكوه
 خلاصه مقالات اولين گردهمايي گنجينه‌هاي ازيادرفتة هنر ايران
 گردهمايي مكتب اصفهان مجموعه مقالات خوشنويسي
 مجموعه مقالات اولين هم‌انديشي جامعه‌شناسي هنر
 مقالات‌ اولين‌ هم‌انديشي‌ مديريت‌ هنري‌
 هنر معاصر افريفا
 نمايشنامه‌نويسي در ايران از آغاز تا 1370
 گردهمايي مكتب اصفهان مجموعه مقالات نگارگري
 معماري اسلامي در اندلس
 فراسوي ايمان هنر مدرن و تخيل مذهبي
 تيشه‏دارى - گذرى بر آثار استاد محمدقاسم اخوى‏يان معمار سنتى خراسان
 خليل خيال يادنامة استاد فقيد، خليل درودچي
 عكس مه ­رويان، خيال عارفان (مفهوم‌شناسي خيال در آراي مولانا)
  اولين دوسالانه بين‌المللي عكس جهان اسلام
 مرشدان پرده‌خوان ايران
 زيبايي‌شناسي فلسفي و تاريخ زيبايي‌شناسي جديد
 مصحف روشن (معرفي برخي از نسخه هاي قرآن در موزه هاي شيراز)
 مكتب نگارگري شيراز
 گفتارهايي در پديدار شناسي هنر
 مجموعه مقالات گردهمايي مكتب شيراز
 پديدارشناسى مكان
 مجموعه مقالات اولين هم‌انديشي سينما و ادبيات
 معماری ایلخانی در نطنز، مجموعه مزار شیخ عبدالصمد
 شاهکارهای معماری آسیای میانه، سده های چهاردهم و پانزدهم
  درة التاج (جلد دوم)
 درة التاج (جلد اول)
 کتیبه‌های یادمانی فارس
 دستور الکاتب فی تعیین المراتب
 دیوان اشعار شیخ امین الدین محمد بلیانی
 مسجد عتیق شیراز
 گزیده غزلیات حافظ
 جایگاه نثر شیراز و فارس در تحول نثر فارسی سدة هفتم تا نهم هجری
 تصاوير خيال در شاهنامه فردوسي
 رساله في الموسيقي ابن‌منجم
[2 ]   صفحه بعدی >>
 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.