خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۱۱۳۹ق)
خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۱۱۳۹ق) تاریخ ثبت : 1399/11/01
طبقه بندي : ,,
عنوان قراردادی : خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۱۱۳۹ق)
تصویر :
عنوان نسخه : خسرو و شیرین
تاریخ کتابت : ۲۵ محرم سال ۱۱۳۹ق.
کاتب : -
نگارگر : -
تذهیب‌کار : -
صحاف : -
تعداد نگاره‌ها : ۶۳ نگاره
محل نگهداری : کتابخانه بریتانیا
شماره نسخه :

British Library.Add Or 2933

اطلاعات تکمیلی :

Copyright © The British Library 

تصاویر گزیده صفحات :
شماره پیشینه : 1139
شماره بازیابی : ۱۰۰-۶۴
تعداد نمایش : 350 <<بازگشت
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.