خمسه نظامی گنجوی(۱۰۱۳-۱۰۴۰ق)
خمسه نظامی گنجوی(۱۰۱۳-۱۰۴۰ق) تاریخ ثبت : 1398/10/23
طبقه بندي : ,,
عنوان قراردادی : خمسه نظامی گنجوی(۱۰۱۳-۱۰۴۰ق)
تصویر :
عنوان نسخه : خمسه
تاریخ کتابت : ۱۰۱۳ -۱۰۴۰ق.
کاتب : شاه قاسم کاتب
نگارگر : -
تذهیب‌کار : -
صحاف : -
تعداد نگاره‌ها : ۸ نگاره
محل نگهداری : کتابخانه ملی فرانسه
شماره نسخه :

Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Supplément Persan 1980

اطلاعات تکمیلی :
تصاویر گزیده صفحات :
شماره پیشینه : 1013
شماره بازیابی : ۱۰۰-۲۸
تعداد نمایش : 513 <<بازگشت
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.