• +98 21 6695 4200
  • info@pazhouheshnameh.honar.ac.ir
درآمدی بر بوطیقای نقد تاریخ ثبت : 1398/04/25
طبقه بندي : ,,
عنوان مقاله : درآمدی بر بوطیقای نقد
نویسنده مقاله : بهمن نامورمطلق
چکیده مقاله : این مقاله قصد دارد با روش پیکره شناسی نقد و با تأثیرپذیری از بوطیقای ارسطویی و به خصوص پیکرة نقد نورتراپ فرای به بررسی انواع نقدها بپردازد. نوشتار حاضر برخلاف فرای قصد ندارد تا طرح تازهای از نقدها ارائه کند بلکه می خواهد نقدهای موجود به خصوص از قرن نوزدهم تا بیست و یکم را در قالب کلان و در منظری پانورامیک به نمایش بگذارد. در این خصوص بر چگونگی تأثیرگذاری دو محور اصلی یعنی پارادایمها و رویکردها تأکید می ورزد. پس از معرفی سررویکردها به مطالعة خود رویکردها و زیررویکردهای نقد و چگونگی شکل گیری آنها می پردازد. واژگان کلیدی: پیکره شناسی، نقد، بوطیقا، انواع نقد، پارادایم، رویکرد.
اصل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 43 <<بازگشت