آرم فرهنگستان هنر
طباطبائینام و نام خانوادگی :

محمدتقی طباطبائی

محل و تاریخ تولد :

<#f:110/>

عضو گروه :

<#f:111/>

عضو گروه تخصصی فلسفه هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

 

تحصیلات:

-کارشناسی: فلسفه، گروه فلسفه دانشگاه تهران، 1384؛

-کارشناسی ارشد: فلسفه غرب، گروه فلسفه دانشگاه تهران، 1386؛

-دکتری فلسفه غرب، گروه فلسفه دانشگاه تهران، 1390.سوابق آموزشی:

-تدریس تاریخ فلسفه جدید در موسسه پژوهشی نوارغنون (1392 تاکنون)؛

-تدریس دروس تاریخ فلسفه در قرون وسطی، متون فلسفی به زبان اروپائی(1) و (2)، متافیزیک عمومی در غرب، تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم و تاریخ فلسفه جدید و معاصر در گروه فلسفه دانشگاه تهران(1390 تا کنون)؛

-تدریس درس تاریخ فلسفه در دوره‌های آمادگی کارشناسی ارشد جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران (1388 تا 1390)؛

-تدریس درس منطق و کلیات فلسفه در دوره‌های فراگیر پیام نور (1384 تا 1386).

 


سوابق پژوهشی:

-مقاله‌ی علمی پژوهشی با عنوان «مفهوم گزاره‌ی نظرورزانه نزد هگل» در مجله‌ی غرب‌شناسی بنیادی سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان 1392؛

-مقاله‌ی علمی پژوهشی با عنوان «نقد ترجمه‌ی کتاب نیچه و فلسفه اثر ژیل دولوز» همراه با آقای شاهو رحمانی در نشریه علمی پژوهشی پژوهش‌نامه انتقادی، دروه 14، شماره 31، تابستان 93، صص 105-119؛

-مقاله‌ی علمی پژوهشی با عنوان «از کارکردگرایی تا بسترگرایی: بازسازیِ گفتگوی دریفوس و پاتنم» به مسئولیت نویسندگی آقای محمدحسین محمدعلی خلج در مجله علمی پژوهشی فلسفه گروه فلسفه دانشگاه تهران سال 41 شماره 2 پاییز و زمستان 1392؛

-ترجمه‌ی مقاله‌ی "برداشتی اشراقی از مفهوم انسان" نوشته‌ی دکتر محمود خاتمی در کتاب جستارهای صدرایی، انتشارات علم، 1386؛

-مقاله‌ تالیفی با عنوان «تاملی بر کتاب جستارهای صدرائی» کتاب ماه فلسفه ش 9؛

-مقاله‌ تالیفی با عنوان «مترجم فلسفه و بایدهای نادیده» خردنامه همشهری ش 111 خرداد و تیر 92؛

-مدخل‌نویسی برای دانشنامه‌ی فرهنگ آثار اسلامی ـ ایرانی (چهار مدخل: تحریرالقواعدالمنطقیه فی شرح الشمسیه و التعلیقات ابن سینا (به چاپ رسیده در جلد دوم دانشنامه)؛ الحاشیه علی تهذیب المنطق و جامع الافکار و ناقدالانظار( در جلد سوم دانشنامه)؛

-مدخل نویسی برای دانشنامه دانش گستر (پنج مدخل: فلسفه، فلسفه اسلامی، فلسفه علم، فلسفه دین و رئالیسم)؛

-گزارش کتاب "پدیدارشناسی هگل" نوشته‌ی مارتین هیدگر در فصل‌نامه‌ علمی پژوهشی مفید شماره 56؛

-همکاری با صفحه‌ی اندیشه‌ی کتاب هفته در نقادی کتاب‌های فلسفی تازه منتشر شده.


شرکت در کنفرانس‌ها:

-ارائه‌ سخنرانی در کنفرانس بین‌المللی فلسفه دین معاصر 1392؛ عنوان سخنرانی: بیان‌ناپذیری، بنیاد نقد شلینگ بر الهیات هگلی؛

-ارائه چکیده مقاله در کنفرانس بین‌المللی فلسفه سال 1389؛ عنوان مقاله: نسبت نظر و عمل در نزد هگل.

 


طرح پژوهشی:

-نقد و بررسی گفتمان غرب‌شناسی در ایران؛ گفتار نخست: دکتر رضا داوری در متن آثار (در دست انجام)؛

-چالش زبان علم در نزد ایدئالیست های آلمانی (1391 - 1392)؛

-تالیف گزارش تحلیلی توصیفی وضعیت پایان‌نامه‌های فلسفی در ایران به سرپرستی خانم دکتر اعوانی در راستای اجرای طرح سی سال فلسفه در ایران (1388).

 


سوابق اجرایی:

-مدیر گروه تاریخ و تمدن غرب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از آذر 1392 تاکنون)؛

-مسئول دفتر انجمن حکمت و فلسفه ایران (1388 تا 1390)؛

-عضویت در دبیرخانه علمی همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه (سال 1389)؛

-عضویت در هیات اجرایی همایش بین‌المللی فلسفه اسلامی و چالش‌های جهان امروز (سال 1388)؛

-عضویت هیات اجرایی همایش علوم انسانی و چالش اشتغال (سال 1386)؛

-عضویت هیات اجرایی سلسله نشست‌های نگرش فلسفی در دانش‌های گوناگون معاصر با همکاری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (از مهر 1383 تا فروردین 1384)؛

 -عضویت در انجمن حکمت و فلسفه ایران. 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.