آرم فرهنگستان هنر
صافیاننام و نام خانوادگی :

محمدجواد صافیان

محل و تاریخ تولد :

اصفهان، 1342

عضو گروه :

<#f:111/>

عضو گروه تخصصی فلسفه هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

 

تحصیلات:

- کارشناسی: فلسفه، دانشگاه تهران، ایران 1366؛

- کارشناسی ارشد: فلسفه، دانشگاه تهران، ایران، 1369؛

- دکترا: فلسفه غرب،دانشگاه تهران، ایران، 1378؛

- حوزه مطالعاتی و تخصصی: فلسفه معاصر، فلسفه هنر.

 

آشنایی با زبان‌ خارجی:

- انگلیسی.

 

 

فعالیت‌های علمی و اجرایی:

- مدیر گروه فلسفه دانشگاه اصفهان، چندین دوره؛

- عضو هیئت موسس و هیئت مدیره انجمن فلسفه میان فرهنگی.

 


طرح‌های پژوهشی:

- زیبایی طبیعی نزد هگل، دانشگاه اصفهان 1382.

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی:

- تحلیل هنر تعاملی با رویکرد پدیدارشناسانه از منظر مرلوپونتی,علمی پژوهشی,هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا سابق)-پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران,1397,هما نوزاد,محمد جواد صافیان اصفهانی,حسین اردلانی | جزئیات؛

- مقایسه تطبیقی متافیزیک قدرت در فلسفه نیچه و کالیکلس,علمی پژوهشی,غرب شناسی بنیادی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (این مجله از مرداد 91 و نیز از شماره 1 شهریور ۸1389 دارای رتبه علمی پژوهشی می باشد.),1396,سید جمال سامع,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- واکاوی جایگاه زبان در افق هستی شناسی تو دستی هایدگر,علمی پژوهشی,پژوهشهای فلسفی (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه تبریز,1395,سید جمال سامع,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- تاملی بر مرگ اندیشی در فلسفه هایدگر,علمی پژوهشی,تاملات فلسفی-دانشگاه زنجان(این مجله از فروردین 1392 علمی-پژوهشی است),1395,سدد جمال سامع,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- تبیین هنر واقعیت افزوده و نسبت ان با جهان واقعی,علمی پژوهشی,کیمیای هنر-پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر(این مجله از مهر 1391 علمی-پژوهشی می باشد),1395,ریحانه رفیع زاده ,اصغر جوانی,محمد جواد صافیان اصفهانی,محمد رضا شیروانی؛

- نقد و بررسی کتاب هوسرل در متن اثارش ,علمی پژوهشی,پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(این مجله از فروردین 1390علمی-پژوهشی است),1395، محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- تحلیل رابطه دو جانبه تاویل ساختارشکنانه حقیقت اندیشی افلاطون و تاریخ حقیقت نزد هایدگر,علمی پژوهشی,فلسفه-دانشگاه تهران، 1395، محمد جواد صافیان اصفهانی,سید جمال سامع؛

- دیالکتیک حقیقت و شیء در فلسفه هایدگر,علمی پژوهشی,تاملات فلسفی-دانشگاه زنجان(این مجله از فروردین ۹۲ علمی-پژوهشی است)،1394، سید جمال سامع,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- زبان از نظر افلاطون و هیدگر: یک بررسی مقایسه ای,علمی پژوهشی,متافیزک (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه اصفهان,1394,محمد جواد صافیان اصفهانی,رضا کورنگ بهشتی؛

- قوام اصل علیت در دوره پیشاسقراطی,علمی پژوهشی,حکمت و فلسفه-دانشگاه علامه طباطبای,1394,ناصر مومنی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- زبان از نظر افلاطون و هیدگر: یک بررسی مقایسه ای,علمی پژوهشی,متافیزک (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه اصفهان,1394,رضا کورنگ بهشتی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- واکاوی مضامین اگزیستانسیالیستی در سینمای اینگمار برگمان,علمی ترویجی,پژوهش هنر-دانشگاه هنر اصفهان(این مجله از بهار 1390 علمی-ترویجی می باشد),1394,محمد جواد صافیان اصفهانی,مریم طالبی؛

- نگاه اصالت ماهوی و مسئله شناخت (با تکیه بر فلسفه ملاصدرا و هایدگر),علمی پژوهشی,تاریخ فلسفه-انجمن علمی تاریخ فلسفه (این مجله از اسفند 1390و نیز از شماره 8 دارای رتبه علمی-پژوهشی می باشد.),1393,مرتضی حاج حسینی,محمد جواد صافیان اصفهانی,محمدرضا بلانیان؛

- روش پژوهش هایدگر در کتاب وجود و زمان,علمی پژوهشی,پژوهشهای فلسفی (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه تبریز,1393,حسین طریقت,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- نقد و بررسی کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر ,علمی پژوهشی,پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(این مجله از فروردین ۹۰ علمی-پژوهشی می باشد),1393,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- بررسی شرایط امکان تحقق حقیقت مکان و سکنی گزیدن,علمی پژوهشی,پژوهشهای هستی شناختی-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری دانشگاههای دیگر(این مجله از شهریور 1391 علمی-پژوهشی است),1393,محمد جواد صافیان اصفهانی,مائده انصاری؛

- نقد و بررسی کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر ,علمی پژوهشی,پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(این مجله از فروردین 1390علمی-پژوهشی است),1393,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- مطالعه و تاملی بر رویکرد البر کامو به معنای زندگی,علمی پژوهشی,پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبانهای خارجی)-دانشگاه تهران,1392,قاسم رضایی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- نقد نیچه بر سقراط,سایر,آفاق حکمت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی,1392,مینا طباطبایی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- امکان فلسفه تطبیقی بر اساس رویداد از ان خود کننده, غیر فلسفه,1391,محمد جواد صافیان اصفهانی,مهدی ناظمی قره باغ؛

- امکان طرح عالم خیال بنابر تلقی ملاصدرا در پدیدارشناسی هرمنوتیک هنر,علمی پژوهشی,معرفت فلسفی-موسسه آموزشی پژوهشکده امام خمینی(ره),1391,محمد جواد صافیان اصفهانی,مهدی ناظمی قره باغ؛

- تاملی بر مساله خدا در تفکر هایدگر,علمی پژوهشی,فلسفه دین-وابسته به پردیس قم دانشگاه تهران,1391,ابراهیم رضائی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- تاملی در نسبت طراحی صنعتی و هنر,سایر,سوره اندیشه,1391,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- از هنر بزرگ تا هنر مصرفی(تاملی بر نسبت هنر و زندگی در دوران سنت و عصر جدید),سایر,سوره اندیشه,1391,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- تفسیر شوپنهاور بر اصل جهت کافیه,علمی پژوهشی,حکمت و فلسفه-دانشگاه علامه طباطبای1391،محمد جواد صافیان اصفهانی,عبدالله امینی؛

- بررسی پدیدار شناختی-هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری,علمی پژوهشی,پژوهشهای فلسفی (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه تبریز,1390,محمد جواد صافیان اصفهانی,مایده انصاری,دکتر علی غفاری؛

- بررسی تطبیقی مفهوم مکان نزد ارسطو دکارت و هیدگر,علمی پژوهشی,متافیزک (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه اصفهان,1390,محمد جواد صافیان اصفهانی,ناصر مومنی؛

- هرمنوتیک گادمری و تاویل بینامتنی,علمی پژوهشی,ذهن -پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (علمی-پژوهشی حوزه علمیه از تاریخ ,1390,محمد جواد صافیان اصفهانی,مهدی غیاثوند؛

- تاملی بر ذات زبان در اندیشه مولانا,سایر,مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهر کرد,1390,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- گفت وجود پیرامون کتاب ما وتاریخ فلسفه اسلامی,سایر,سوره اندیشه,1390,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- ملاحظاتی در باب نیست انگاری/ پاسخی به مدعیان «نیهیلیسم در عرفان اسلامی»,سایر,سوره اندیشه,1390,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- رهیافتی پدیدارشناختی -هرمنوتیک نسبت به سینما,سایر,نامه هنرهای نمایشی و موسیقی-دانشگاه هنر,1390,مهدی ناظمی قره باغی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- برسی ونقد هستی و وجود از منظر هگل,علمی پژوهشی,معرفت فلسفی-موسسه آموزشی پژوهشکده امام خمینی(ره),1389,منصور مهدوی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- بررسی رابطه میان سکنی گزیدن و فراخواندن از نظر هیدگر,علمی پژوهشی,حکمت و فلسفه-دانشگاه علامه طباطبای,1389,محمد جواد صافیان اصفهانی,ناصر مومنی؛

- انقلاب و عالمی دیگر,سایر,سوره اندیشه,1389,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- مفاهیم زمان و مکان در فلسفه لایبنیتس,علمی پژوهشی,خردنامه صدرا-بنیاد حکمت اسلامی صدرا,1388,محمد جواد صافیان اصفهانی,عبدالله امینی؛

- جنبه‌های شناخت شناسانه و ایدالیستی وشناخت شناسی فلسفه شوبنهاور,علمی پژوهشی,پژوهشهای فلسفی (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه تبریز,1388,محمد جواد صافیان اصفهانی,عبدالله امینی؛

- جایگاه هنر در اندیشه شوپنهاور,سایر,فصلنامه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی,1388,محمد جواد صافیان اصفهانی,عبداله امینی؛

- مساله ذهن- بدن بررسی کارآمدی رویکرد صدرایی در مقایسه با رویکرد های معاصر در فلسفه ذهن,سایر,فصلنامه پژوهش‌های علوم انسانی نقش جهان-دانشگاه اصفهان,1388,محمد جواد صافیان اصفهانی,مهدی غیاثوند؛

- زبان در «وجود و زمان»,علمی پژوهشی,نامه مفید-دانشگاه مفید,1387,محمد جواد صافیان اصفهانی,مرضیه بیراوی ونک؛

- نگاهی به روش تحقیق پدیدار شناختی ـ هرمنوتیک هایدگر پیرامون کار هنری,سایر,پژوهشنامه فرهنگستان هنر,1387,محمد جواد صافیان اصفهانی ؛

- بررسی پدیدار شناختی -هرمنوتیک زمان ,علمی پژوهشی,ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه تهران,1385,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- زیبایی طبیعی نزد هگل,علمی پژوهشی,ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه تبریز,1383,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- اسپینوزا فیلسوف یا عارف؟,علمی ترویجی,پژوهشهای فلسفی-کلامی-دانشگاه قم (این مجله در سال‌های 1382 و 1383 دارای اعتبار علمی ترویجی است),1383,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- تفسیر هایدگر بر اصل جهت کافیه,علمی پژوهشی,ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه اصفهان,1381,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- تحلیل پدیدار شناختی واقعیت افزوده به مثابه رسانه در هنر معاصر نشریه هنرهای زیبا هنرهای تجسمی,ریحانه رفیع ذزاده,دکتر اصغر جوانی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- بررسی تطبیقی معنای پدیدار نزد کانت و هیدگر، Iپژوهش های فلسفی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- آزادی ناب در تفکر کانت به روایت هایدگر ,علمی پژوهشی,پژوهشهای فلسفی-کلامی-دانشگاه قم (این مجله از مرداد 1384 علمی-پژوهشی می باشد),محمد جواد صافیان اصفهانی,مرضیه پیراوی ونک؛

- تنیین عناصر اصالت در نسبت با معنای زندگی و دلالت‌های ان در تعلیم و تربیت از منظر هایدگر,علمی پژوهشی,علوم تربیتی و روانشناسی-دانشگاه شهید چمران اهواز,طاهره بابازاده,محمد جواد صافیان اصفهانی.

 

 مقالات ارائه شده در همایش‌ها و سمینارها:

- بررسی و تحلیل کارکرد هنر انتقادی در فضای شهری در چارچوب نظریه ی زندگی روزمره هانری لوفور,زندگی پیاده در شهر,هفته پژوهش,سخنرانی,1390,محمد جواد صافیان اصفهانی,سارا ثابت؛

- عالم خیال در اندیشه صدر المتالهین ,همایش مکتب اصفهان,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- دکتر داوری؛ شاعری و تفکر,فیلسوف فرهنگ,ملی,سخنرانی,محمد جواد صافیان اصفهانی.

 

 

کتاب‌ تألیفی:

- یاد و خاطره نزد حافظ و هیدگر,تالیف,نقد فرهنگ,1386,محمد جواد صافیان اصفهانی.

 

 

کتاب‌های ترجمه :

- گادامر برای معماران، نوشته پل کیدر، ترجمه محمد جواد صافیان، فلورا بیابانی ، نگاه معاصر 1399؛

- هیدگر وهنر, انتشارات فرهنگستان هنر و نشر پرسش, یوزف کوکلمانس ،, ترجمه محمد جواد صافیان، اصفهانی فرهنگستان هنر1382؛

- مابعدالطبیعه چیست, نوشته مارتین هایدگر ، ترجمه محمد جواد صافیان اصفهانی,پرسش,1373.

 


راهنمایی پایان‌نامه‌ها:

- تفسیر پدیدار شناسانه هایدگر از اخلاق نیکوما خوس، مطالعه انتقادی ,دکتری,1396,سعید بینای مطلق,یوسف شاقول,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- بررسی وتحلیل مبانی ومولفه های مطالعات کلمه-تصویر در مواجهه ی انتقادی دلوز ، فوکو ودریدا با فلسفه افلاطون,دکتری,1396,سعید بینای مطلق,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- بررسی و تحلیل یأس فلسفی-اجتماعی نویسندگان روشنفکر دهه های 20 تا 60 با تاکید بر ده رمان ادبیات معاصر ایران,دکتری,1394,محمد رضا ؛

- نصر اصفهانی,محمد جواد صافیان اصفهانی,غلامحسین شریفی ولدانی؛

- نقد مبانی نظریه های توسعه: توسعه به معنای گشودگی و نقش رسانه در تحقق آن ,کارشناسی ارشد,1393,رضا همتی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- دیالکتیک و تفاوت: واسازی هگل,دکتری,1393,یوسف شاقول,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- بررسی انتقادی نسبت زیبایی با خیر و حقیقت در زیباشناسی شفتسبری و هاچسون,دکتری,1393,یوسف شاقول,محمد جواد صافیان اصفهانی,سعید بینای مطلق؛

- بررسی و مقایسه تحلیل هستی شناسانه ملاصدرا و هایدگر از معرفت و لوازم آن,دکتری,1393,مرتضی حاج حسینی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- تبیین فلسفه میان فرهنگی به روایت رام ادهر مال,کارشناسی ارشد,1393,علی کرباسی زاده اصفهانی,محمد جواد صافیان اصفهانی,علی اصغر مصلح؛

- بررسی اهمیت ابن رشد و ابن سینا در گسترش فلسفه اسلامی و دلایل عدم توجه به آراء ابن رشد در شرق,دکتری,1393,محمد جواد صافیان اصفهانی,علی کرباسی زاده اصفهانی,مهدی دهباشی؛

- بررسی مفاهیم بنیادین فلسفه موسیقی,کارشناسی ارشد,1392,محمد جواد صافیان اصفهانی,حامد ناجی اصفهانی؛

- تقدم شناخت بر هستی شناسی در فلسفه کانت و نقد هگل و هیدگر برآن,دکتری,1392,محمد علی اژه‌ای,محمد جواد صافیان اصفهانی,یوسف شاقول؛

- تفکیک و تخریب نزد هایدگر,کارشناسی ارشد,1392,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- فلسفه در نظر هایدگر,کارشناسی ارشد,1392,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- بررسی ,دکتری,1392,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- گذر از خلاقیت وهمی - تکنولوژیک به خلاقیت حکمی - صنعی,کارشناسی ارشد,1392,علی کاظمی,محمد جواد صافیان اصفهانی,علی شائمی برزکی؛

- جایگاه اسطوره در سمبولیسم کاسیرر,کارشناسی ارشد,1392,یوسف شاقول,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- چیستی فلسفه از دیدگاه هیدگر با تاکید بر کتاب فلسفه چیست؟,کارشناسی ارشد,1392,محمد جواد صافیان اصفهانی,علی کرباسی زاده اصفهانی؛

- تصور خدا دراندیشه فوئرباخ و نیچه؛ بررسی انتقادی,کارشناسی ارشد,1392,علی کرباسی زاده اصفهانی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- نسبت بین اندیشه های مارتین هایدگر و تامس کوهن در خصوص علم تجربی و روش آن,کارشناسی ارشد,1392,رضا صادقی,محمد مشکات,محمدجواد صافیان اصفهانی؛

- سوژه از دیدگاه لگان,کارشناسی ارشد,1392,محمد مشکات,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- زیبا و والا از دیدگاه کانت,دکتری,1391,یوسف شاقول,محمد جواد صافیان اصفهانی,سعید بینای مطلق؛

- بررسی تطبیقی آرمانشهر افلاطون ویوتوپیای تامس مور,کارشناسی ارشد,1390,سعید بینای مطلق,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- انسان در تفکر نیچه,کارشناسی ارشد,1390,محمد جواد صافیان اصفهانی,علی کرباسی زاده اصفهانی؛

- ترا‍‍ژدی در فلسفه هگل,کارشناسی ارشد,1390,یوسف شاقول,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- بررسی تاثیر اندیشه های هرمنوتیکی غربی بر دیدگاه های محمد مجتهد شبستری,کارشناسی ارشد,1390,محمد جواد صافیان اصفهانی,دکتر یوسف شاقول؛

- شکاکیت اخلاقی,کارشناسی ارشد,1390,غلامحسین توکلی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- مکان و سکونت از نظر هیدگر,کارشناسی ارشد,1389,محمد جواد صافیان اصفهانی,سعید بینای مطلق؛

- خودآگاهی از دیدگاه کانت,کارشناسی ارشد,1389,یوسف شاقول,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- بررسی انتقادی عناصر نسبیت انگارانه در فلسفه نیچه,کارشناسی ارشد,1389,محمد جواد صافیان اصفهانی,علی کرباسی زاده اصفهانی؛

- بررسی انتقادات نیچه بر اخلاق مسیحی,کارشناسی ارشد,1389,غلامحسین توکلی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- نقش پیش فرض در فهم متن از دیدگاه علامه طباطبایی وگادامر ,کارشناسی ارشد,1388,محمد بیدهندی,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- جهان در اندیشه شوپنهاور,کارشناسی ارشد,1388,محمد جواد صافیان اصفهانی,یوسف شاقول؛

- فلسفه سیاسی دریدا,کارشناسی ارشد,1388,یوسف شاقول,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- مرگ در اندیشه ی کی یر که گور,کارشناسی ارشد,1387,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- هنر در فلسفه شلینگ,کارشناسی ارشد,1386,یوسف شاقول,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- بررسی جنبه های فلسفی تراژدی‌های یونان باستان,کارشناسی ارشد,1386,سعید بینای مطلق,محمد جواد صافیان اصفهانی,هلن اولیائی نیا؛

- نیچه و نیست انگاری,کارشناسی ارشد,1386,محمد جواد صافیان اصفهانی,علی کرباسی زاده اصفهانی؛

- دکارت و بشر انگاری,کارشناسی ارشد,۱۳۸۴,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- اخلاق در فلسفه نیچه,کارشناسی ارشد,1384,محمد جواد صافیان اصفهانی,یوسف شاقول؛

- قدرت و حقیقت از نظر میشل فوکو,کارشناسی ارشد,1383,محمد جواد صافیان اصفهانی,یوسف شاقول؛

- کانت و بشر انگاری,کارشناسی ارشد,1381,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- اخلاق هگل,کارشناسی ارشد,1380,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- تحلیل و بررسی انتقادات پوپر بر آراء افلاطون و ارسطو در باب دموکراسی,کارشناسی ارشد,1379,فتحعلی اکبری,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- تحلیل و بررسی انتقادات پوپر بر آراء افلاطون و ارسطو در باب دموکراسی,کارشناسی ارشد,1379,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- انسان از دیدگاه امام خمینی و کی یر که گور,کارشناسی ارشد,1378,محمد جواد صافیان اصفهانی؛

- علم از دیدگاه مرلوپونتی,کارشناسی ارشد,1378,محمد جواد صافیان اصفهانی.

  

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.