آرم فرهنگستان هنر
مازیارنام و نام خانوادگی :

امیر مازیار

محل و تاریخ تولد :

مشهد، 1356

عضو گروه :

<#f:111/>

گروه تخصصی فلسفه هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران


تحصیلات:
- کارشناسی: فلسفۀ غرب، دانشگاه تهران، 1380؛

- کارشناسی ارشد: فلسفۀ غرب، دانشگاه تهران، 1382؛

- دکترا: فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.حوزه مطالعاتی و تخصصی:

- فلسفه هنر، فلسفه دین.سوابق پژوهشی:

- همکار تحقیقی گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1384.مقالات ترجمه شده:

 فلسفه علم:

- مسئله استقرا ـ سروش اندیشه، شماره 1(1380)؛

- باستانشناسی و علوم شناختی، در کتاب باستانشناسی نظری (1380)؛

- تبیین در باستانشناسی، در کتاب باستانشناسی نظری (1380)؛

- مشارکت در پروژه تبیین در فلسفه علم، ترجمه سه مقاله کلاسیک در باب تبیین زیر نظر دکتر علی پایا، (1379).


فلسفه هنر

- فلسفه هنر سیدحسین نصر، الیوت دیوتش، سروش اندیشه، شماره 2 (1381)؛

- هنر، سنت، معنویت، سیدحسین نصر، سروش اندیشه، شماره 2 (1381)؛

- مفهوم بیان هنری، جان هاسپرس، در کتاب زیبایی شناسی ـ مرکز ادیان ؛

- زیبایی به مثابه بیان ،ای. اف. کارت، در کتاب زیباییشناسی ـ مرکز ادیان.


فلسفه دین:

- نقد معرفت‌شناسی، دین پلنتینگا، مایکل مارتین، کتاب ماه دین (1381)؛

- تجربه دینی باور دینی، ویلیام آلستون، نقد و نظر، شماره 24 ،23 (1379)؛

- فلسفه جاودان در زمینهای عمومی، کاسنگ نویل، در کتاب جام نو و می کهن (1384)؛

- پاسخ به رابرت کامینگ نویل، سیدحسین نصر، در کتاب جام نو و می کهن (1384).


فلسفه اخلاق و سیاست:

- اندیشه اساسی نظریه عدالت، جان راولز نشریه تردید، شماره 3 (1382).


مابعدالطبیعه:

- علیت ـ نامه حکمت، شماره 7 (1386)؛

- زمان در فلسفه معاصر غرب ـ رهمنون، شماره 13 (1385).


فلسفه اسلامی:

- عین القضات همدانی و اوضاع و احوال فکری زمانهاش ـ در تاریخ فلسفه اسلامی، جلد 2 (1386)؛

- زیباییشناسی در فلسفه اسلامی ـ در تاریخ فلسفه اسلامی جلد4 (1386)؛

- معرفتشناسی در فلسفه اسلامی ـ در تاریخ فلسفه اسلامی جلد4 (1386).


مطالعات اسلامی:

- ترجمه هشتاد مدخل در دایره المعارف قران ،انتشارات حکمت، ج 1و 2و3 (1393-1391).درس‌گفتارها و سخنرانی‌ها:

- هنر و حقیقت نزد گادامر، فرهنگستان هنر، همایش نقد و تفسیر هنری (1392)؛

- هنر اسلامی از منظر تاریخی نگری، فرهنگستان هنر، درسگفتار(1388)؛

- هنر اسلامی و متون مقدس اسلامی، مدرسه اسلامی هنر قم (1389)؛

- هنر و زیبایی از دیدگاه اسلام، مؤسسه مبین درسگفتار، 8جلسه (1391)؛

- بازنمایی از دیدگاه نلسون گودمن، فرهنگستان هنر ،همایش بازنمایی در هنر (1392)؛

- ضعف نگاه تاریخی در تاریخ هنر اسلامی ،فرهنگستان هنر ،همایش تاریخ نگاری هنر اسلامی (1392)؛

- نسبت معماری مسجد با تحولات تاریخی –فرهنگی معماری،فرهنگستان هنر ،نشست پژوهشی معماری معاصر ایران (1393 )؛

- فن شعر فیلسوفان مسلمان، دانشگاه هنر (1393)؛

- اغراض هنر از دیدگاه ابن سینا، فرهنگستان هنر ،همایش فلسفه هنر ابن سینا (1394).


کتاب‌های ترجمه شده:

- معرفت‌شناسی، گریلینگ و دیگران، جهاد دانشگاهی (1380)؛

- درغربت غربی، سیدحسین نصر، نشر رسا (1384)؛

- فلسفه هنر هایدگر، جولیان یانگ،گام نو(1384)؛

- هنر، احساس و بیان، دیانه کالینسو، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران (1385)؛

- نقد هنر، کالین لایس، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران (1385)؛

- دیالکتیک بیرون و درون، گاستون باشلار، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران (1385)؛

- دائوی نقاشی، مای مای سه، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران (1385 )؛

- فلسفه علم ، دیوید پاپینو، انتشارات حکمت (1390)؛

- دایرةالمعارف قرآن، ج 1، ویراسته جین دمن مک اولی، انتشارات حکمت، سرویراستارترجمه فارسی همراه با حسین خندق آیادی ،مهرداد عباسی و مسعود صادقی
(1392)؛

- دایرةالمعارف قرآن، ج 2، ویراسته جین دمن مک اولیف، انتشارات حکمت، سرویراستار همراه با حسین خندق آیادی،مهرداد عباسی و مسعود صادقی(1393)؛

- دایرةالمعارف قرآن ج 3، ویراسته جین دمن مک اولیف، انتشارات حکمت، سرویراستار همراه با حسین خندق آیادی ،مهرداد عباسی و مسعود صادقی (1394).سوابق تدریس:

ـ دانشگاه علامه طباطبایی از سال 1385تدریس در دوره کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه هنر؛

ـ دانشگاه بین‌المللی قزوین 1386منطق قدیم؛

ـ مؤسسه آموزش عالی سوره 1383تا 1385، مبانی فرهنگی جهان معاصر، مکتبهای هنری؛

ـ مدرسه اسلامی هنر قم از سال 1387مبانی فهم و نقد هنر؛ حکمت هنر اسلامی ؛ هنراز منظر سنتگرایان؛

ـ دانشگاه تهران  تا 1388 تا 1394منطق قدیم؛ فلسفه اسلامی؛

ـ دانشگاه هنر از سال ، 1391کارشناسی ارشد فلسفه هنر،ارشد و دکتری پژوهش هنر، ارشد هنر اسلامی.


سوابق اجرایی:

- عضویت در انجمن نمایش بابل و گروه تئاتر صحنه 1374-1369؛

-  فعالیت در سینمای جوان بابل 1372-1369؛

- فعالیت در جهاددانشگاهی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 1382-1378؛

- مدیر علمی انتشارات حکمت از سال 1384 تاکنون. 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.