آرم فرهنگستان هنر
حسینی بهشتینام و نام خانوادگی :

سید محمدرضا حسینی بهشتی

محل و تاریخ تولد :

قم، 1336

عضو گروه :

<#f:111/>

عضو پیوسته و قائم‌مقام گروه تخصصی فلسفه هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران


تحصیلات:

- کارشناسی، 1366، فلسفه، تهران؛

- کارشناسی ارشد، 1368، فلسفه، تهران؛

- دکتری، 1376، فلسفه، هامبورگ.

 

فعالیت‌های اجرایی:

- عضو پیوسته فرهنگستان هنر، 1381/03/05، ایران، تهران؛

- رئیس گروه حکمت و فلسفه هنر، 1381/06/23، ایران، تهران؛

- عضو هیأت امنای مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، 1381/07/08، ایران، تهران؛

- عضویت هیأت ممیزه مشترک فرهنگستان هنر، 1382/08/07، ایران، تهران؛

- عضو هیأت تحریریه، 1382/12/20، ایران، تهران؛

- عضو هیأت امنای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، 1383/01/09، ایران، تهران؛

- عضو هیأت تحریریه مجله علمی - پژوهشی متافیزیک، 1387/11/07، ایران، اصفهان؛

- عضو شورای تخصصی علوم انسانی انتشارات دانشگاه تهران، 1387/12/01، ایران، تهران؛

- عضو هیأت تحریریه فصلنامه فلسفه، 1391/04/18، ایران، تهران؛

- عضو شورای علمی هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی، 1395/06/20، ایران، تهران؛

- عضویت شورای سیاستگذاری طرح جامع اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، 1395/09/16، ایران، تهران؛

- همکار مدعو گروه علوم انسانی، 1396/06/13، 1398/06/12، ایران، تهران؛

- عضو گروه علمی فلسفه، منطق و کلام، 1397/04/17، ایران، تهران؛

- عضو هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ایران، تهران؛

- عضو هیأت امنای مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، ایران، تهران.


کتاب‌ تألیفی:

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی . زیبایی و فلسفه هنر. تهران: فرهنگستان هنر ( موسسه ترجمه و نشر آثار هنری )، 1393.


کتاب‌ ترجمه:

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی . فرهنگ‌نامه تاریخی مفاهیم فلسفه (جلد سوم: اخلاق). : انجمن حکمت و فلسفه، 1392.


فصلی از کتاب:

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی. Handeln Gottes Antwort des Menschen. هامبورگ: Ferdinand Schoningh، 1393؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی. تاریخ معاصر خاورمیانه جلد اول 1850-1798. تهران: سروش، 1369؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی. زیبایی و فلسفه هنر در گفتگو: ارسطو. تهران: فرهنگستان هنر، 1393.


کتاب‌های غیر از تألیف و ترجمه:

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «آشنایی با هرمنویتیک دروسی درباره هرمنویتیک»، تهران : موسسه دانش و توسعه علوم انسانی، 1379؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «پرسش‌های فلسفی در جهان امروز»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1382؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «فلسفه فرهنگ». تهران: مینوی خرد، 1391؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «فرهنگ‌نامه تاریخی مفاهیم فلسفه»، تهران: None، 1393؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «درآمدی بر اندیشه‌ی هانس بلومنبرگ»، تهران: نشر چشمه، 1393؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «فرهنگ‌نامه تاریخی مفاهیم فلسفه جلد دوم»، تهران: انتشارات سمت، 1393؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «آینده انسان در طبیعت؛ اندیشه‌های بنیادین در باب یک انسان‌شناسی مبتنی بر فلسفه طبیعت»، تهران: علمی، 1396؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «آینده انسان، چشم اندازهای فلسفی»، تهران: علمی، 1396؛

 

- مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی:

- Seyed Mohammadreza Hoseini Beheshti. "Frieden und Gerechtigkeit im religiosen Kontext." Dialog - (2010)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «آسیب‌شناسی مباحثات علمی و اجتماعی ما»، اصلاح و تربیت (1377)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «دو نظریه در باب زیبایی شناسی طبیعت»، خیال، فصلنامه فرهنگستان هنر (1382)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «پرسش‌های فلسفی در جهان امروز»، سلسله گفتارهای فرهنگی  (1383)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «صلح و عدالت در بستر دینی»، گفت و گو (1384)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «تحول تاریخی مفاهیم»، نشریه پژوهش فرهنگی (1387)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «هرمنوتیک، منظومه فکری همه شمول»، کتاب ماه فلسفه (1389)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «گفت و گوی میان فرهنگی و بحران هویت»، گزارش گفت و گو(1392).مقالات چاپ شده در نشریات داخلی:

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «نقش فلسفه میان فرهنگی در گفت و گوی تمدنها»، پل فیروزه (1380)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «فلسفه مسیحی»، هفت آسمان (1382)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی و مجید ابوالقاسم زاده، «تأثیرات فلسفه کلاسیک آلمان و انقلاب فرانسه بر یکدیگر»، نامه مفید (1383)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «مواجهه اخلاقی- فلسفی با طبیعت»، خیال شرقی (1384)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «سرآغاز های سوبژکتیویسم در فلسفه و هنر»، فلسفه (1385)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی،  «فلسفه اجتماعی کاتولیک در قرن بیستم»، دین و اقتصاد (1385)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «هنر دینی و هنر در خدمت دین از منظر زیبایی شناسی و فلسفه هنر»، نقدنامه هنر(1385)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی و عقیل فولادی، «حکم و قوه حکم در نظام استعلایی کانت»، نامه مفید (1386)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «مگر خود فاهمه»، فیلسوف فرهنگ: جشن‌نامه استاد دکتر رضا داوری اردکانی (1387)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی و زهرا داوری. "متن: نقطه تلاقی هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی." نقد ادبی (1388)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «نسبت الهیات سلبی با رویکردهای گوناگون درباره مفهوم خدا»، فلسفه دین (اندیشه های فلسفی سابق پردیس فارابی) (1390)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی و احمد رجبی مجد، «تناهی آغازین زمانمندی و گشودگی دازاین در وجود و زمان هایدگر»، نامه فلسفه آخر. بعدی (1395)؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی و احسان پشت مشهدی جنگلی، «فلسفه مجازات افلاطون»، نامه فلسفه اینده. بعدی (1395).

 

همایش‌های بین‌المللی:

- Seyed Mohammadreza Hoseini Beheshti. "Die Metapher der Rohrfloete." مولانا. 1996؛

- Seyed Mohammadreza Hoseini Beheshti. "Globalization and the Dialogue Of Cultwes." گفتگوی فرهنگ‌ها و مسئله جهانی شدن. 2000؛

- Seyed Mohammadreza Hoseini Beheshti. "Intercultunal Dialogamd the Cvisis Of Idemtity." گفتگوی تمدن‌ها 2001؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی. «صلح و عدالت»، صلح و عدالت و عوامل تهدید کننده آن در دنیای امروز. 1381؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «تاریخ فلسفه نگاری»، فلسفه میان فرهنگی و عالم معاصر. تهران، 1385؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «السلام العدل و قرائنهما الدینیه»، السلام و العدل. بیروت، 1385؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «کاوش علمی و مسئولیت اخلاقی از دیدگاه فلسفی»، کنگره بین‌المللی اخلاق در علوم و فناوری. تهران، 1396. .

 


همایش‌های داخلی:

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «نگرش تاریخی به تحول تاریخی آرخه از دوره پیش سقراطیان تا ارسطو»، جشن نامه استاد دکتر یحیی مهدوی. 1378؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «سقراط پس کار تو چیست ؟»، سقراط فیلسوف گفتگو. 1380؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «گفتگوی دینی ، مبنا داری و بازاندیشی»، گفتگوی ادیان. 1386؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «فعل اخلاقی به عنوان پاسخ به مفاهیم بنیادین در اخلاق اسلامی»، مسیحیت و اسلام. ملبورن، 1390؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «فلسفه و مسئله دیگری»، فلسفه و مسئله دیگری، تهران، 1393؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «الگوی چهارگانه در توجیه رابطه خدا و جهان و تأثیر آنها بر تلقی از انسان»، فلسفه دین معاصر. تهران، 1395؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «حقیقت مضاعف؛ تاریخچه یک سوءفهم»، ترجمه در فضای میان‌فرهنگی. تهران، 1395؛

- سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، «استعاره شناسی و تحول مفاهیم فلسفی»، ملاصدرا. 1378.


افتخارات:

- عضو هیئت علمی برگزیده آموزشی در چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران، ملی، جشنواره پژوهش دانشگاه، 1396/02/12. 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.