آرم فرهنگستان هنر
نقره‌کارنام و نام خانوادگی :

عبدالحمید نقره‌کار

محل و تاریخ تولد :

1322

عضو گروه :

<#f:111/>

عضو پیوسته و رئیس گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

 

رتبه علمی : دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

سوابق آموزشی:

قبل از انقلاب : تدریس (غیر رسمی ) در هنرستان کارآموز (نارمک) و دبیرستان جهان آراء، تشکیل و تفسیر قرآن در هیأت های مذهبی (فامیلی و مساجدتهران

بعد از انقلاب : تدریس دروس، مبانی نظری معماری، حکمت هنر اسلامی، فلسفه هنر و زیبایی شناخت شناسی ، معماری اسلامی (حکمت و روشها)، حقوق در معماری، بررسی تطبیقی معماری،سیر اندیشه ها در معماری مسکن، طراحی معماری 1، طراحی معماری 5 ( در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری) و راهنمایی طراحی های نهایی مقاطع (کارشناسی و کارشناسی ارشد) و رساله های نهایی مقطع دکتری (مجموعاً به مدت 28 سال) در دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده هنر اسلامی تبریز و دانشگاه الزهراء).

سوابق پژوهشی :

- پیشینه تالیف ، کتاب و داوری :

- کتاب درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی سال -1378-1377

- کتاب مبانی نظری معماری ، دانشگاه پیام نور ، سال 1388

 کتاب انسان ، طبیعت ، معماری، دانشگاه پیام نور،1388

- کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی برای معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 1389

- کتاب اصلاحی مبانی نظری معماری برای معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 1389

- کتاب اصلاحی رابطه انسان با طبیعت و معماری برای معاونت آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

- کتاب تعامل ادراکی انسان با فضا در معماری -دبیر خانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی-1387

طرح های تحقیقاتی انجام شده

- طرح تحقیقاتی درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی1377-1378

- طرح تحقیقاتی تحقق پذیری معماری ایرانی _ اسلامی با تاکید بر هویت در شهرهای جدید، وزرات مسکن و شهرسازی1390

- نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر ، زیبایی و معماری (رساله نظریه پردازی داوری و تأیید شده با عنوان : تعامل ادراکی انسان با فضا در معماری )

- بررسی تطبیقی نیایشگاه های غربی ( یونان و روم ) با مساجد، دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1383

- بررسی تطبیقی نیایشگاه های شرقی ( هند و چین ) با مساجد، دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1385

- بررسی تطبیقی نیایشگاه های شرقی ( ژاپن ) با مساجد ،دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1386

- روش تحقیق در گرایش معماری (مباحث بین رشته ای ) ،دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1388

- مقایسه و ارزیابی معماری مساجد با معابد یونان وروم، دانشگاه علم وصنعت ایران سال، 1381

- تاثیرات فرهنگی _ اجتماعی ، فروش تراکم مسکونی و مشاع سازی در تهران ،کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

- انجام طرح تحقیقاتی (روش تحقیق در علوم انسانی ، هنر و معماری) ،دانشگاه علم وصنعت ایران سال، 1381

- بررسی تطبیقی در مورد ایده های فضایی _ هندسی در معماری، دانشگاه علم وصنعت ایران سال، 1388

- 3-2-مقالات علمی پژوهشی( (ISC (شخصی و مشترک) :

-  پیمایش در تبیین اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان ، مجله آرمان شهر ، 1388

-  نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر و زیبایی و آثار معماری ، مجله بین المللی دانشگاه علم و صنعت ایران،1388

-  بررسی تطبیقی در نسبت تکنولوژی و معماری ، مجله انجمن علمی ، تأیید شده برای چاپ

-  آرامش در دیدگاه اسلامی و تجلی آن در خانه های ایرانی، مجله انجمن علمی ، تأیید شده برای چاپ

-  ارزیابی رویکرد شالوده شکنی به معماری از دیدگاه اسلامی، مجله انجمن علمی ، تأیید شده برای چاپ

-  جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری از دیدگاه اسلامی ، مجله انجمن علمی ، تأیید شده برای چاپ

- تاثیر فرهنگ غربی بر هویت معماری معاصر ایران، مجله انجمن علمی، تأیید شده برای چاپ

-  روش پژوهش میان رشته‌ای در پرتو بینش اسلامی. (ارائه شده به مجله انجمن علمی پذیرفته شده) ،1388 ( مشترک با دانشجویان )

-  مدل‌سازی، روش مفید برای پژوهش‌های میان رشته‌ای پذیرفته شده در مجله انجمن علمی معماری وشهرسازی (علمی- پژوهشی) ،1388 ( مشترک با دانشجویان)

-  مقاله ISC به زبان انگلیسی در مجله بین المللی دانشگاه علم وصنعت ایران JUNE 2012 VOL.22 NO.12012 ) مشترک با دانشجویان )

-  مقاله با عنوان ( تحقق پذیری هویت اسلامی در آثار معماری ) در فصلنامه( مطالعات شهر ایرانی _ اسلامی )، 1391 ( مشترک با دانشجویان )

-  چاپ مقاله با عنوان (آسیب شناسی سامانه مسکن ایرانی ، بر پایه تحلیل نشانه شناختی لایه های متن مسکن ) در مجله هنرهای زیبا،1388 ( مشترک با دانشجویان )

-  مقاله با عنوان ( تاملی بر بنیانهای معرفت شناختی معماری معاصر ) نشریه معماری و شهرسازی، 1388 ( مشترک با دانشجویان)

-  مقاله چاپ شده در فصلنامه علمی _ پژوهشی عنوان : (حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن )،1390 ( مشترک با دانشجویان )

-  مقاله مشترک به زبان انگلیسی ( چاپ شده در مجله بین المللی دانشگاه )،1388 ( مشترک با دانشجویان )

- تاثیر اندیشه های غربی بر هویت معماری ایران با تاکید بر مبحث پست مدرنیسم در معماری تهران، انجمن علمی معماری و شهرسازی ، سال 1390

- سازمان فضایی شهرداری ابواب البر دوره ایلخانی با مطالعه موردی شب نمازان ، ربع رشیدی و سلطانیه مطالعات معماری ایران ( کاشان ) ، 1390

-  حفاظت میراث فرهنگی در آموزه های اسلامی ، مجله هفت شهر .

-  مقدمه ای بر مبانی طراحی فضای سبز در محیط های مسکونی ، فصلنامه معماری محوطه ، سال 1389

-  طبیعت توریسم و مجموعه های گردشکری ، فصلنامه شارستان، سال 1388

-  راز جاودانگی آثار معماری ، فصلنامه باغ نظر ، سال 1388 .

-  مطالعه برای طراحی مجتمع های آموزشی ، متناسب با اقلیم در شهر اصفهان . سال 1390

-  روش پژوهش در حوزه مبانی نظری معماری در پرتو بینش اسلامی ، مجله طرح و نماد ، 1388 (مشترک با دانشجویان)

- 4-2-مقالات علمی -ترویجی :

-  باز تولید کالبدی و محتوای هویت اسلامی در هنر ومعماری معاصر، آبادی وزارت مسکن، سال1389

-  بالندگی اصول و مولفه های سامانمند هویت اسلامی در شالوده معماری معاصر از تک بناها تا بافت شهری ،آبادی وزارت مسکن 1389

-  تبیین مدل رابطه صفات خلاقیت و برخی ایده ها ی خلاقانه در طراحی فضای مهد کودک ها، نوآوری های آموزشی،1388

-  معرفی نامه کتاب « هویت اسلامی در معماری»، مجله آبادی وزارت مسکن سال 1388

-  گزارش نشست و مقاله ارائه شده آن در نشریه علمی تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، سال چهارم شماره 13 .( مشترک با دانشجویان )

- 5-2-مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی :

-  حسن شناسی، سرچشمه هنر نبوی ( بررسی تطبیقی مکاتب زیبایی شناسی و هنر ( ،1388

-  جایگاه و ارزش‌های فضایی موجود در محورهای فرهنگی تاریخی شهرهای دوران اسلامی،1388

-  نظام مهندسی و حکمت عملی اسلام. (همایش ملی نظام مهندسی ساختمان و ضرورت‌ها) 1388

-  نقد زیبایی‌شناسی پست مدرن بر اساس مبانی اسلامی (ارائه شده در همایش‌هنر نبوی)1388

-  مقایسه جمال و جلال در مبانی مسیحی و نبوی (اسلام) و تجلی آن‌ها در کلیساو مساجد ارسال شده برای همایش هنر نبوی، اصفهان 1388

-  ورود به طبیعت مسجد (پذیرفته شده در همایش هنر نبوی، اصفهان)1388

-  همایش شیخ بهایی عنوان مقاله شیخ بهایی ، اسلام و باید و نباید ها در فلسفه هنر و معماری ، در مشهد 1387

-  اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت ، بلند مرتبه سازی ، سازنده یا ویرانگر ، سال 1381

-  همایش جامعه مهندسی و اساتید معماریو شهرسازی اصفهان ، عنوان مقاله معماری و شهرسازی از منظر اسلامی .

-  همایش ملی نظام مهندسی ساختمان و ضرورت ها ، تهران ، نظام مهندسی و حکمت عملی اسلام سال 1382

-  فناوری نوین در مساجد ، همایش هنر نبوی ، سال 1389 ( مشترک با دانشجویان)

-  شفافیت در معماری خانه های قاجاری تبریز ، همایش هنر معنوی سال 1389 ( مشترک با دانشجویان )

-  میزگرد تخصصی درباره معماری مسجدبرای هفته جهانی مساجد ،1388

-  پذیرش مقاله در همایش هنر و تمدن شیعی با عنوان ( گونه شناسی معماری مسجد با ...)، ( مشترک با دانشجویان 1388

-  فن‌آوری نوین در مساجد پذیرفته شده در همایش هنر نبوی، اصفهان1388

-  شفافیت در معماری خانه‌های قاجاریه تبریز در همایش، فرهنگ و هنر قاجار در تبریز1388 ارائه مقاله در همایش ( ملی معماری در بستر فرهنگ ) با عنوان (راهکارهای فرهنگ اسلامی در مواجهه با بحران زیست محیطی ) از منظر معماری شهرسازی )1390.

-  همایش بین المللی معماری مسجد ، اصفهان ، عنوان مقاله (نمادهاو آرایه ها در معماری مساجد ایرانی _ اسلامی)

- همایش و کارگاه آموزشی برای مدیران کل شهرستان ها و کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی، تهران ، عنوان مقاله (ابعاد هویت ایرانی _ اسلامی در معماری و شهرسازی)

- سومین همایش آموزش معماری ، تهران ،عنوان مقاله ( بررسی چالش ها ، جستجوی راهکارها) دانشکده معماری پردیس هنرها

-  دانشگاه هنر اصفهان _ همایش بین المللی هنر نبوی ، اصفهان ، 1386باطن فضای قدسی سخنرانی در اولین پیش نشست تخصصی کنگره قم ، آرمان شهر شیعی 1390

-  سخنرانی درکارگاه آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و ارشاد قم با عنوان ( نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر، معماری و شهرسازی .

-  سخنرانی در(چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ) به عنوان سخنران اصلی در مشهد مقدس 20 و 21/2/1391 با عنوان ( نسبت اسلام با برنامه ریزی ، طراحی و مدیریت شهری ) 1391

-  ارائه سخنرانی در همایش ( ملی معماری در بستر فرهنگ ) با عنوان ( راهکارهای فرهنگ اسلامی در مواجهه با بحران زیست محیطی ) از منظر معماری و شهرسازی .

-  همایش بین المللی معمار و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند 1386 ، Islamic architecture , Preception to Methodologhy

-  همایش بین المللی معماری و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند Presenting a P roper pattern for thedesign of educational spaces ,based on eslamic architecture

-  همایش بین المللی معماری و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند، 1386 The effect of sustainable design in educationalspaces on artichitectural teaching of sustainable human habitats.

-  همایش بین المللی معماری و هنرهای اسلامی Creativiting andcrstion in(هند-مقاله مشترک) Islamic architecture imam mosque. (1386)

- 6-2-مقالات متفرقه :

-  ارزیابی دستاوردهای سه دهه از انقلاب اسلامی و آینده ، مجله پیام ساختمان و تاسیسات ، 1388

-  ویژگی‌های بین‌المللی معماری دوران اسلامی 1388

-  تأثیرات کالبدی شهرهای مدرن، 1388 ( مشترک با دانشجویان )

-  فرازهایی درباره معماری از دیدگاه اسلام، 1388

-  پاسخ به سئوالات هویت شهری وزارت مسکن و شهر سازی، 1388

-  مقالاتی با عنوان تأمل برای تعامل (30مقاله)به عنوان سر مقاله در خبرنامه های هفتگی دانشگاه.از سال 1384 تا سال 1391

-  گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه شهید رجایی به مناسبت روز معلم، تهران عنوان مقاله ارزش ها و و یژگی های معماری ایرانی _ اسلامی

-  مصاحبه با خبرگزاری مهر ، تهران عنوان مقاله ( مهمترین شاخصه های معماری اسلامی 1384 )

-  مقاله فرهنگ و معماری، سال 1388

-  تعریف جامعی از هویت اسلامی در معماری و شهرسازی.

-  روش تحقیق و ارزیابی آثار هنری، سال 1388

-  مبانی و اصول معماری اسلامی ، سال 1388

-  فلسفه هنر و زیبایی سال 1388

-  بازشناسی و بازسازی ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی ، سال 1388

-  معماری مسجد از مفهوم تا کالبد

-  حفظ ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی، سال 1388

-  تحلیل ساختار(هندسی - فضایی) مجموعه بیت الله الحرام و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی دوران اسلامی ایران، سال 1388

-  معماری و شهرسازی از منظر اسلامی، سال 1388

-  نسبت مکاتب فکری و اعتقادی با فلسفه هنر و زیبایی، سال 1388

-  تأثیر فرهنگ اسلامی بر «معماری خانه‌ها و محلات مسلمانان »، سال 1379

-  رابطه معنا و صورت در هنرها و معماری ، سال 1385

-  نقش میراث معماری و شهرسازی اسلامی «دوران اسلامی» در دنیای معاصر، سال 1388

-  معماری و شهرسازی ما، معماران و شهرسازان ما، سال 1388

-  هنر، هنرمندی و آرمان‌شهر اسلامی، 1388

-  شهرسازی و شهرداری تهران از دیدگاه کارشناسان دانشگاهی ، 1388

-  سرچشمه ایده‌ها و ایده‌آل‌های هنرمندان(معماران) ، 1388 ( مشترک با دانشجویان)

-  بررسی و نقد کتاب روش‌تحقیق در معماری،1386 ( مشترک با دانشجویان )

-  تبلور معماری ایرانی- اسلامی در معماری مساجد، 1388 ( مشترک با دانشجویان )

-  مفهوم و جایگاه کارکرد در معماری سنتی ایران، 1388 ( مشترک با دانشجویان

-  معماری «آموزش معماری» بر مبنای اندیشه اسلامی ، 1388 ( مشترک با دانشجویان )

-  آرامش در دیدگاه اسلام و تجلی آن در معماری مساجد، 1388 ( مشترک با دانشجویان )

-  خلاقیت ، خیال ومثال»، 1388 ( مشترک با دانشجویان )

-  مقاله با عنوان طرح ورودی به عنوان بخشی از معماری آستانگی ،1388 ( مشترک با دانشجویان)

-  تحلیل نشانه شناختی ، سامانه مسکن ایرانی بر پایه قرائت لایه های متن (مسکن) سال ( مشترک با دانشجویان ) 1390

-  بررسی تاثیر محیط طبیعی بررفتار و اخلاق از دید متفکران اسلامی و نتایج آن در طراحی محیط

- 3-طراحی و نظارت بر طرح های معماری (مهندسی مشاور) :

-  طراحی و نظارت ساختمان مسجد قباء (خیابان شریعتی، مسجد قباء).

-  طراحی منزل مسکونی شهید آیت ا... دکتر بهشتی (شریعتی، قلهک)

-  طراحی مجتمع آموزشی هنرستان کارآموز (جاده قدیم کرج).

-  طراحی و توسعه مسجد و مجموعه فرهنگی (خیابان پیروزی، چهارراه کوکاکولا).

-  سرپرستی در طراحی چندین سایت از عقبه های لشگرهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق جنگی (به کمک دانشجویان) .

-  طراحی و نظارت مسجد و مجتمع فرهنگی مسجدالرسول (ص) میدان رسالت (با کمک همکاران)

-  طراحی 32 واحد منزل مسکونی برای شرکت تعاونی پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران ( خیابان پاسداران).

-  طراحی 45 واحد منزل مسکونی برای شرکت تعاونی پرسنل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی (طرح یا مهدی(عج))،( فرمانیه)،(باکمک همکاران)

-  سرپرستی و نظارت بر طراحی مجتمع های آموزشی و فرهنگی برای سازمان تبلیغات اسلامی ایران در شهرهای سردشت، پیرانشهر، بانه ( به وسیله دانشجویان و کمک اساتید)

-  طراحی دفاتر خبر گذاری جمهوری اسلامی ایران در مراکز استان ها به صورت چهار تیپ قابل تکرار (با کمک همکاران)

-  سرپرستی و نظارت طرح توسعه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شهرستان ری شامل توسعه شبستانهای موجود، احداث مصلی شهر ری، احداث مجتمع دانشگاهی (آموزشی - پژوهشی) دارالحدیث، توسعه حوزه علمیه برهان، احداث دبیرستان معارف اسلامی، احداث مراکز فرهنگی، احداث مهمان سرای زیارتی و قسمت های اداری و خدماتی (با همکاری تعدادی از دانشجویان و آقای مهندس محمد علی خان محمدی) با حدود یکصد هزار متر مربع زیربنا .

-  طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت ولیعصر(عج) واقع در جنوب پارک دانشجو ( تئاتر شهر) واقع در خیابان ولیعصر با حدود 14 هزار متر مربع زیربنا .

-  طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت نرگس(س) واقع در شمال خیابان نیایش با حدود 7 هزار متر مربع زیربنا .

-  طراحی مرحله اول مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت قائم(عج) واقع در جنوب پارک ملت و در شمال خیابان کریم خان زند با حدود 6 هزار متر مربع زیربنا .

-  طراحی ساختمان مرکزی سازمان تبلیغات اسلامی در تهران(برنده اول مسابقه) با همکاری آقای دکتر سلمان نقره کار .

-  طراحی مساجد متعدد برای تهران و شهرستان ها .

-  طراحی هفت تیپ ساختمانی اداری بنیاد شهید شروع 84 و خاتمه 88

-  طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

-  تالار بزرگ قرآن شهر همدان ( سالن اجتماعات و مجموعه فرهنگی بین المللی ) شهرداری همدان شروع 85.(حدود هفت هزار مترمربع با همکاری دکتر تاجر)

-  تعدادی ویلا ، آپارتمان ، حسینیه و آستان امام زادگان در تهران و شهرستان ها .

برخی از افتخارات:

- برگزیده به عنوان نظریه پرداز برجسته در ششمین جشنواره بین المللی فارابی در سال1 139بنام ( تعامل انسان با ایده‌های فضایی - هندسی مناسب برای هر یک از ابزار و شیوه‌های ادراک انسان در معماری)

- که در اجلاسیه مورخ 3/3/90 به عنوان نظریه پردازی با امتیاز 85، مورد تأئید داوران قرار گرفته بود، در جلسه شورای علمی رؤسای کرسی‌های نظریه پردازی شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورخ 14/8/90 به تأئید نهایی رسید و مقرر شد، از این رساله حمایت‌های مصوب به عمل آید.

- پژوهشگر برگزیده از طرف استانداری تهران در سال 1389.

- استاد بسیجی نمونه _ مناطق استانی اول و دوم _ بسیج اساتید کشور در سال 1390.

- استاد بسیجی نمونه سال 1391 در استان تهران، از طرف بسیج اساتید مرکز.

- استاد نمونه دانشگاه در توسعه همکاری های علمی و بین المللی سال2 139

-

-

برخی از مسئولیتهای گذشته و حال :

-  مدیر قطب علمی ( معماری اسلامی ) - از سال 1391

-  . معاونت عمران و طرح و برنامه دانشگاه

-  معاونت دانشجویی - فرهنگی دانشگاه

-  مدیر گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی

-  ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران حدود 14 سال (سه دوره)

-  ریاست مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران حدود 18 سال.

-  مسئول کمیته جنگ دانشگاه

-  سرپرست دفتر فنی مشترک دانشکده معماری و نیروی زمینی سپاه پاسداران

-  عضو دفتر گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

-  عضو کمیته علمی - آموزشی هیأت نظارت و ارزشیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی

-  عضو هیأت پژوهشی گروه هنر و معماری در سازمان سمت ( به مدت یک سال)

-  عضو کمیته گزینش اساتید دانشگاه علم و صنعت

-  عضو کمیته انضباتی اساتید دانشگاه. (از طرف نماینده مقام معظم رهبری دانشگاه)

-  عضو هیأت امنای فرهنگستان هنر و عضو گروه معماری آن

-  عضویت کمسیون تخصصی معماری و شهرسازی و علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه علم و صنعت ایران از تاریخ 27/1/91

-  عضو کار گروه تخصصی راه و عمران مربوط به طرح های کلان ملی

-  مدیر گروه هنر و معماری و شهرسازی در شورای تدوین نقشه راه تمدن نوین اسلامی.

-  برگزاری کارگاه های دانش افزایی برای همکاران دانشگاهی.

-  ریاست کرسی نظریه پردازی گروه هنر معماری و شهرسازی شورایعالی انقلاب فرهنگی حدود 14 سال.

-  رئیس کارگروه معماری و شهرسازی ، شورای عالی تحول و ارتقاء علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1391.

-  مشاور فرهنگی ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران حدود 15 سال در سه دوره.

-  عضو شواریعالی برنامه ریزی مرکزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از سال 1391و کمیته تخصصی آن

-  سر دبیر نشریه پژوهش های معماری اسلامی متعلق به قطب علمی معماری اسلامی از سال 1392

-

-

سوابق مبارزاتی و انقلابی :

- عضو مؤسس انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی.(49-42)

-  سابقه جلب به سازمان امنیت شاه در دوره دانشجویی

-  سابقه زندان در کمیته مشترک شهربانی شاه بعد از فارغ التحصیلی.

-  مجروح در حادثه انفجار ساختمان ریاست جمهوری در سال . . .

-  مجروح در حادثه تصادف هنگام عزیمت به منطقه جنگی در جهت تشکیل دفتر فنی مشترک دانشکده معماری با سپاه پاسداران.

-  شرکت داوطلبانه و بسیجی در دفاع مقدس. ( عملیات مرصاد)

-  عضو مؤسس بسیج اساتید، که از دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز شد

- حوزه تحقیقاتی در ارتباط با رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

- تحقق پذیری معماری و شهرسازی از بعد فرهنگ ایرانی - اسلامی.

- بررسی تطبیقی معماری و شهرسازی از بعد حکمت و روشها.

- معماری و شهرسازی در حوزه فضاهای فرهنگی ،آموزشی و مذهبی.

- معماری و شهرسازی در حوزه فضاهای مسکونی و محله محوری.

- نظریه پردازی در حوزه هویت ایرانی - اسلامی در معماری و شهرسازی.

- ایده های فضایی - هندسی ، آرایه ها و نمادها در معماری و شهرسازی.

- مجموعه مباحث در حوزه نسبت اسلام با فلسفه هنر ، زیبایی شناسی و معماری و شهرسازی.

-

  

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.