آرم فرهنگستان هنر
عندلیبنام و نام خانوادگی :

علیرضا عندلیب

محل و تاریخ تولد :

<#f:110/>

عضو گروه :

<#f:111/>

عضو پیوسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

 

سوابق تحصیلی:

- کارشناسی ارشد،۱۳۷۱، معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

- دکترای تخصصی،۱۳۷۹، شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

- دکتری، ۱۳۸۲، شهرسازی، دانشگاه واترلو

سوابق اجرایی

- رئیس دانشگاه امام حسین (ع) (۷۶-۱۳۷۳)

- عضو هیئت علمی گروه عمران (گرایش معماری و شهرسازی) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین (ع) ۱۳۹۵-۱۳۷۲)

- عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (۱۳۸۳- ادامه دارد)

- عضو هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران (۸۷- ۱۳۸۴)

- رئیس نهاد برنامه­ریزی توسعه شهری تهران (نهادطرح جامع شهر تهران) و دبیر شورای عالی نهاد (۸۷- ۱۳۸۹)

- مشاور عالی شهرسازی و معماری شهردار تهران (۸۷- ۱۳۹۰)

- عضو هیات تحریریه فصل نامه هفت شهر، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، وزارت مسکن و شهرسازی (۱۳۸۹- ادامه دارد)

- عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، (۱۳۹۱- ۱۳۹۹)

- رییس کارگروه شهرسازی و اقتصاد شهری معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران (۱۳۹۵-۱۳۹۳)

- عضو شورای ارتقا کیفی معماری وشهرسازی شهر تهران،( ۱۳۹۵-۱۳۹۳)

- دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در طرح توسعه مجلس (مرداد ۱۳۹۷- ۱۳۹۹)

- عضو کمیته علمی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (۱۳۹۷- ادامه دارد)

- عضو کمسیون تخصصی هنر و معماری هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۹۷- ادامه دارد)

- عضو هیات داوران کمیته معماری و شهرسازی یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری(جایزه تهران)، ۱۳۹۸

- عضو حقیقی شورای تخصصی نهاد راهبری و پایش شهر تهران (۱۳۹۸- ادامه دارد)

- عضو شورای پژوهش و آموزش شرکت بازآفرینی شهری ایران (۱۳۹۸- ادامه دارد)

- عضو هیات تحریریه فصل نامه Creative City Design دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، (۱۳۹۶- ادامه دارد)

جوایز و تقدیر نامه ها

- تقدیر کتبی، رئیس دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در مقطع اخذ رساله دکتری، ۱۳۸۰

- هیئت علمی برتر، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۵

- برنده برترین کتاب، دومین جشنواره برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری، با عنوان نوسازی بافت های فرسوده، پنج جلد دفاتر نوسازی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۲۶ آذر ۱۳۸۷

- پژوهشگر نمونه، گرامیداشت هفته پژوهش، وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، آذرماه ۱۳۸۷

- شایسته تقدیر کتاب فصل، اصول نوسازی شهری" رویکردی نو به بافت های فرسوده، وزارت ارشاد اسلامی، اسفند ۱۳۸۹

- رتبه ویژه کتاب معماری و شهرسازی، کتاب پنج جلدی مجموعه دفترهای نوسازی، انجمن مفاخر معماری ایران، اولین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی(۱۳۸۹-۱۳۸۷)، خانه هنرمندان، اول اردیبهشت ۱۳۹۰

- کسب رتبه برترین در بخش کتاب، چهارمین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری، با عنوان اصول نوسازی شهری: رویکردی نو به بافت های فرسوده، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۱۸ آذر ۱۳۹۰

- حائز رتبه برترکتاب، دهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، با عنوان نظریه نوسازی متوازن بافت های فرسوده شهری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

سوابق علمی و اجرایی

- ملاحظات دفاعی و امنیتی در آمایش فضایی سرزمین با تأکید بر مناطق مرزی: مطالعه موردی، منطقه خوزستان؛ مدیر پروژه، دانشگاه امام حسین(ع)، مرکز مطالعات جغرافیای نظامی ایران، (۱۳۸۰)

- تبیین و تعیین فرمول دفاع همه جانبه، ناظر علمی طرح، نیروی مقاومت بسیج، مجری: دکتر اصغر کیوان حسینی، (۱۳۸۰)

- مطالعه و تهیه طرح تأسیس مؤسسه مطالعات و پژوهش آمایش مناطق مرزی کشور؛ مدیر پروژه، (۱۳۸۲)

- مطالعه و تهیه طرح تجمیع مؤسسات و شرکت های مهندسی مشاور سپاه؛ مدیر پروژه، مشاور قرارگاه سازندگی قرب خاتم­الانبیاء(ص)،(۱۳۸۲)

- چارچوب مطالعات پدافند غیر عامل؛ دانشگاه امام حسین(ع)، مدیر پروژه، مرکز مطالعات و پژوهش های مهندسی (۱۳۸۴)

- تدوین جنگ آب در خوزستان به روایت اسناد دوران دفاع مقدس؛ ناظر علمی طرح، (محقق: جمشید سرداری)، دانشگاه امام حسین(ع)، مرکز مطالعات و پژوهش های مهندسی، (۱۳۸۸)

- مجری طرح مطالعاتی ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی بوستان ولایت، شهرداری تهران ۱۳۹۱-۱۳۹۰

- مشاور طرح مطالعاتی ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی باغ کتاب، مجری: دکتر شریف مطوف، شهرداری تهران، ۱۳۹۱- ۱۳۹۰

- مشاور طرح مطالعاتی ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی باغ موزه دفاع مقدس، مجری: دکتر غلامرضا کاظمیان، شهرداری تهران، ۱۳۹۱- ۱۳۹۰

- مجری طرح بازنگری و طراحی سامانه مدیریت طرح های ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی "اتاف"، شهرداری تهران، ۱۳۹۲-۱۳۹۰

- ناظر طرح پژوهشی: ارزیابی اثرات و پی آمدهای نوسازی های صورت گرفته در بافت های فرسوده شهر تهران بر کیفیت زندگی؛ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۹۵-۹۴

- ارائه "نظریه نوسازی متوازن بافت های فرسوده شهری" ، اجلاسیه نهایی، شورای انقلاب فرهنگی، هیات کرسی های نظریه پردازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، سالن علامه حلی، ۹۵.۱۱.۳

- ناظر علمی پروژه مطالعاتی " تدوین ابعاد بنیادین پدافند غیرعامل شهری با رویکرد محله محوری"، مجری طرح: گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، سازمان پدافند غیرعامل کشور، ۱۳۹۷-۱۳۹۸

- ناظر علمی پروژه مطالعاتی "ارزیابی پیش از اجرا طرح جابجایی ساکنان گود سید الشهدا (باغ آذری) در قالب مسکن جایگزین درون محله"، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۱۳۹۹

- داوری مقالات علمی تخصصی در مجلات علمی، پژوهشی کشوربالغ بر۱۴۰ (۹۷-۱۳۸۷)

- داور نهایی کتاب " تحلیل فضاهای شهری" برای چاپ، دانشگاه پیام نور (۱۳۹۱)

- داوری کتاب "برنامه ریزی استراتژیک در شهرسازی" دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱

- داوری کتاب "طراحی شهری از منظر دفاع غیر عامل" ویژه تالیف کتاب برگزیده سال سپاه، کانون پاسداران اهل قلم، ۱۳۹۲

- داور علمی پنجمین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری ، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران، ۱۳۹۳

- داوری کتاب "محرک توسعه شهری؛ راهبردی برای مدیریت و برنامه ریزی توسعه شهری"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۹۷

- داوری کتاب " اخلاق حرفه ای در حوزه معماری و شهرسازی" دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مرکزی، پژوهشکده میان فرهنگی، معاونت فرهنگی، ۱۳۹۷

- داوری کتاب "بازسازی خرمشهر پس از جنگ تحمیلی؛ آرمان ها و تجربه ها"، مرکز اسناد دفاع مقدس، ۱۳۹۹

 

  

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.