آرم فرهنگستان هنر
شیخ ‎الحکمایینام و نام خانوادگی :

طاهر شیخ ‎الحکمایی

محل و تاریخ تولد :

کازرون 1333

عضو گروه :

عضو گروه تخصصی هنرهای تجسمی

سوابق شغلی:

-    عضویت در مجامع علمی و هنری؛

-   عضو شورای عالی خانه هنرمندان ایران؛

-   عضو شورای ارزشیابی و خرید آثار هنری؛

-   عضو شورای کمیته تخصصی ارزشیابی هنرمندان؛

-   ریس گروه مجسمه سازی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا.


نمایشگاه‎‌های داخلی:

-  شرکت در نمایشگاه سالن آموزش و پرورش شهرستان کازرون- 1352 ؛            

-  شرکت در نمایشگاه جمعی کاخ نخست‎وزیری تهران- 1364 ؛               

-  شرکت در نمایشگاه جمعی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران1368 ؛            

-  شرکت در بینال مجسمه‎سازی موزه هنرهای معاصر ایران، تهران1368   ؛              

-  شرکت در بینال مجسمه سازی موزه هنرهای معاصر ایران1371 ؛            

-  شرکت در نمایشگاه جمعی پارک جمشیدیه، تهران1371 ؛          

-  شرکت در نمایشگاه جمعی، اصفهان1372 ؛                  

-  شرکت در نمایشگاه جمعی، شیراز1372  ؛         

-  شرکت در نمایشگاه جمعی، اهواز1374؛          

-  شرکت در بینال مجسمه‎سازی موزه هنرهای معاصر ایران، تهران1374؛           

-  شرکت در بینال مجسمه‎سازی موزه هنرهای معاصر ایران، تهران1378 ؛            

-  شرکت در نمایشگاه جمعی گالری برگ، گالری نیاوران1382؛       

-  شرکت در نمایشگاه جمعی خانه سوره، تهران1382 ؛             

-  شرکت در نمایشگاه هنر معنوی موزه هنرهای معاصر، تهران1382  ؛   

-  شرکت در نمایشگاه جمعی هنری قرآن تالار رودکی (وحدت) 1383 ؛           

-  شرکت در نمایشگاه جمعی گرافیک جهان اسلام (نگارخانه صبا) 1383 ؛       

-  شرکت در نمایشگاه جمعی مجسمه سازی خانه هنرمندان ایران1383؛      

-   شرکت در نمایشگاه جمعی مجسمه سازی خانه هنرمندان ایران (انجمن هنرمندان مجسمه ساز) 1384؛      

-   شرکت در نمایشگاه جمعی فرهنگ سرای نیاوران (هنر معنوی) 1384 ؛  

-   شرکت در چهارمین دو‌سالانه مجسمه سازی تهران1384 ؛

-   شرکت در نمایشگاه جمعی نگار خانه صبا (هنر عاشورایی) 1385 ؛

-   شرکت در دومین نمایشگاه جمعی نگارخانه صبا (هنر جدید-ویدئو آرت) 1386 ؛

-   شرکت در نمایشگاه ورود آزادگان به ایران (نگارخانه صبا) 1389 ؛

-   شرکت در نمایشگاه نخستین جشواره تجسمی رضوی (مشهد) 1389؛

-   شرکت در نمایشگاه مجسمه های گالری فروهر1390 ؛    

-  شرکت در نمایشگاه مجسمه کوچک1390؛

-  شرکت در نمایشگاه ورود آزادگان به کشور1390 ؛

-   شرکت در نمایشگاه گروهی فیگوراتیو (خانه هنرمندان) 1392 ؛

-   شرکت در نمایشگاه گروهی مجسمه (خانه هنرمندان- مرداد) 1392 ؛

-   شرکت در نمایشگاه گروهی انجمن مجسمه سازان (خانه هنرمندان-شهریور) 1392؛

-   شرکت در نمایشگاه خبرگان 1393 ؛

-  شرکت در نمایشگاه جمعی (مشهد-گالری آسمان) 1394؛


نمایشگاه و بینال های خارجی:

- شرکت در نمایشگاه جمعی مجسمه‎سازی باکو1371؛

- شرکت در نمایشگاه سه سالانه لالیت کالا هندوستان 1374 ؛             

- شرکت در پنجمین نمایشگاه بین‎المللی شارجه 1378 ؛              

-  شرکت در نمایشگاه جمعی ونزوئلا (کاراکاس) 1378 ؛        

-  شرکت در نمایشگاه جمعی کی اف 1378؛       

-  شرکت در سمپوزیوم بین‎المللی لبنان 1379 ؛              

-  شرکت در نمایشگاه جمعی مونت کارلو (فرانسه) 1381 ؛        

-  برگزاری نمایشگاه در پاریس استادیو ایران (سیته دزارت) 1383  ؛

-   شرکت در نمایشگاه جمعی هنرمندان ایرانی در بنگلادش1384 ؛       

-   شرکت در نمایشگاه جمعی هنرمندان ایرانی در پرتقال1384 ؛      

-   شرکت در نمایشگاه جمعی هنرمندان مجسمه ساز در مکزیک1385؛

-  شرکت در نمایشگاه جمعی هنرمندان آسیایی در قطر (دوحه) 1385؛

-  شرکت در نمایشگاه جمعی کویت-مقاومت1391  

-  نمایشگاه انفرادی (سن پطرزبورگ) 1393

-  نمایشگاه انفرادی (سن پطرزبورگ- راه ابریشم) 1394     

-  نمایشگاه انفرادی (سن پطرزبورگ-مهمانی ایرانی) 1394  

-  شرکت در نمایشگاه جمعی هنرمندان بین المللی ژاپن (میازاکی) 1386 

     

مسئولیت ها:

-   مسئول گروه مجسمه‎سازی حوزه هنری1375-1368؛

-   عضو هیئت برگزاری دومین دو سالانه مجسمه سازی موزه هنرهای معاصر تهران1378؛

-   عضو اولین دوره هیئت مدیره انجمن مجسمه سازان ایران1380-1378؛

-   عضو هیئت برگزاری سومین دو سالانه مجسمه‎سازی موزه هنرهای معاصر تهران1382؛

-   عضو هیئت برگزاری دومین دو سالانه نقاشی جهان اسلام فرهنگستان هنر1382؛              

-   عضو گروه تجسمی فرهنگستان هنر1382؛

-   رئیس دوره سوم هیئت مدیره انجمن مجسمه‎سازان ایران تاکنون1382؛

-  عضو هیئت برگزاری چهارمین دو سالانه مجسمه‎سازی تهران1384؛         

-  دبیر بخش مجسمه سازی اولین جشنواره تجسمی مقاومت1385؛   

-  مشاور سمپوزیوم مجسمه سازی ایران (تهران) 1385؛

-   عضو گروه انتخاب دومین نمایشگاه هنر جدید (گالری صبا) 1386؛

-   دبیر همایش مجسمه سازی قاجار1387 تا کنون؛ 

-   دبیر نمایشگاه ورود آزادگان به ایران (نگارخانه صبا) 1389؛

-   دبیرجشنواره تجسمی مقاومت1389تاکنون؛

-   عضو هیات مشاور سازمان زیباسازی شهر تهران1390تاکنون؛

-   عضو شورای انتخاب و هیات برگزاری-سمپوزیوم تهران 1391؛    

-   دبیرجشنواره تجسمی مقاومت 1392.


داوری‌ها:

-   داوری دومین نمایشگاه دانشجویان سراسر کشور موزه هنرهای معاصر تهران1374؛ 

-   عضو هیئت داوران نمایشگاه دانشجویی مجتمع دانشگاهی هنر1375؛

-   داور طرحها و بناهای یادبود سرداران شهید (شهرداری کرمان) 1376؛

-   داور یازدهمین جشنواره تجسمی شیراز1377؛

-   عضو هیئت داوران ششمین نمایشگاه دو سالانه سفالگران معاصر ایران، موزه هنرهای معاصر1377؛

-   عضو هیئت داوران جشنواره اندیشه‎های اسلامی در آتیه هنر، فرهنگسرای بهمن1378؛

-   عضو داوری اولین نمایشگاه هنرهای تجسمی بانوان استان تهران1379 ؛

-   عضو هیئت داوران اولین جشنواره تجسمی دانشگاه سیستان و بلوچستان1380 ؛

-  عضو هیئت داوری دومین نمایشگاه دانشجویان مشهد1381؛

-  عضو هیئت داوری آثار حجمی (یادمان وزارت ارشاد اسلامی) 1384 ؛

-  عضو هیئت داوری نمایشگاه هزار بسم الله (حوزه هنری) 1385-1384؛

-  عضو هیئت داوران نمایشگاه دانشجویان هنر های تجسمی سراسر کشور در اردبیل1385       

-  عضو هیئت داوران اولین جشنواره تجسمی مقاومت1385؛

-  عضو هیئت داوران یادمان هواپیمای ایرباس1385؛

-  عضو هیئت داوران جشنواره ملی المپیک تهران1385؛

-  عضو هیئت داوران دومین نمایشگاه هنر جدید (گالری صبا) 1386؛

-  عضو هیئت داوران نمایشگاه ورود آزادگان به ایران (نگارخانه صبا) 1389؛

-  عضو هیئت داوران نخستین جشواره تجسمی رضوی (مشهد) 1389؛

-  عضو هیئت داوران جشنواره تجسمی مقاومت1389؛

-  عضو هیئت داوران جشنواره هنر جوان-16 آبان1389؛

-  عضو هیات داوران جشواره شمسه1390؛

-  عضو هیات داوران هشتمین جشواره هنرهای تجسمی امام رضا (ع) 1390؛

-  عضو هیئت داوران بینال فضای شهری1391؛

-  عضو هیئت انتخاب سمپوزیوم تهران1391؛

-  عضو هیئت داوران جشنواره تجسمی مقاومت1392؛

-  عضو هیئت داوران استقبال از بهار 1393 (مشهد) 1392؛

-  عضو هیئت داوران جشنواره جوان (حوزه هنری) 1393؛

-  عضو هیئت داوران استقبال از بهار 1394 (سمنان) 1393.

 

آثار موجود در موزه‎‌ها:

-  تندیس اسارت : موزه شهدا تهران1372؛

-  تندیس گاو : موزه لالیت کالا هندوستان دهلی1374؛

-   تندیس رقص: موزه هنرهای معاصر تهران1374؛

-  چیدمان پرندگان ابابیل : موزه هنر های معاصر آبادان1383؛

-  سیمرغ : موزه قرآن1384.


طراحی و اجرای تندیس ها و جوایز جشنواره ها:

- ساخت پروانه زرین یادبود هفتمین جشنواره فیلم فجر1367؛

- طراحی و ساخت تندیس یادبود ورود آقای نلسون ماندلا به دانشگاه تهران1371؛

- ساخت تندیس مطلای تأتر جشنواره فجر از یازدهمین دوره تا هفدهمین دوره وزارت ارشاد1372؛

- طراحی و ساخت تندیس دو سالانه عکاسی موزه هنرهای معاصر تهران1372؛

- طراحی و ساخت تندیس دو سالانه گرافیک موزه هنرهای معاصر تهران1373 تاکنون؛

-  طراحی و ساخت تندیس قلم‎موی زرین ویژه دو سالانه نقاشی موزه هنرهای معاصر تهران1373 تاکنون؛

-  طراحی و ساخت یادبود جشنواره بین‎المللی فیلم جوان و نوجوان1373؛

-  ساخت تندیس اولین دو سالانه مطبوعات1373؛

-  طراحی و ساخت تندیس مطلای دو سالانه مجسمه‎سازی موزه هنرهای معاصر تهران1374 تاکنون؛

-  طراحی و ساخت تندیس جشنواره عروسکی وزارت ارشاد (مبارک) 1375؛

- طراحی و ساخت تندیس جشنواره فرهنگی بنیاد شهید1376؛

- طراحی و ساخت تندیس سینمنای جوان بوشهر (نخل طلایی) 1377؛

- طراحی و ساخت تندیس مطلای دو سالانه کاریکاتور موزه هنرهای معاصر تهران1378 تاکنون؛

- طراحی و ساخت تندیس دو سالانه نگارگری1378 تاکنون؛

- طراحی و ساخت تندیس دو سالانه معلولین سراسر کشور1379؛

- طراحی و ساخت تندیس دو سالانه طراحی (چشم‎انداز) موزه هنرهای معاصر تهران1380؛

- طراحی و ساخت تندیس مطلای تئاتر خیابان (اشک) فرهنگسرای پایداری1380؛

- طراحی و ساخت تندیس مرغ زرین یادبود اولین و دومین دو سالانه جهان اسلام1381-1380؛

- طراحی و ساخت تندیس پویا نهانی (انیمیشن) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان1381؛

- طراحی و ساخت یادبود هنر مقاومت حوزه هنری1382؛

-  طراحی و ساخت تندیس مطلای چنگ زرین بیستمین جشنواره موسیقی فجر 1383؛

-  طراحی و ساخت دومین تندیس فداکاری جهاد دانشگاهی تهران1384 تاکنون؛   

-  طراحی و ساخت تندیس فرهنگ عاشورا ( اولین دوره اعطای تندیس خادم الحسین(ع))، بنیاد شهید و امور ایثارگران1385؛

-  طراحی و ساخت تندیس مطلای سی وششمین جشنواره فیلم رشد1385 تاکنون ؛ 

-  طراحی و ساخت تندیس خانه موسیقی ایران1385؛

-  طراحی و ساخت تندیس هشتمین دوسالانه سفالگری ایران1385؛

-  طراحی و ساخت تندیس جشنواره تئاتر رضوی1385؛

-  طراحی و ساخت تندیس دومین نمایشگاه هنر جدید1386؛

-  طراحی و ساخت تندیس جشنواره بین المللی تولیدات رادیویی1387؛

-  طراحی و ساخت تندیس بینال نقاشی کویت  1387؛

-  طراحی و ساخت تندیس انجمن هنرهای تجسمی کویت1388؛        

-  طراحی و ساخت تندیس اولین سمپوزیوم کویت1388؛           

-  طراحی و ساخت تندیس نوآوری وفن آفرینی دانشگاه تهران شهید چمران1389؛

-  طراحی و ساخت تندیس بینال شهری1389

-  طراحی و ساخت تندیس محیط زیست1389؛

-  طراحی وساخت تندیس منع استفاده از صلاح های شیمیایی (لاهه) 1391؛

-  طراحی و ساخت تندیس هشتمین شب بازیگری-25 اردیبهشت1390؛

-  طراحی تندیس مهدویت-تیر1390.


اجرای یادمان‌های :

-  طراحی و اجرای تندیس مادر خرمشهر از جنس آهن به ارتفاع 3 متر1375؛

-  طراحی و ساخت یادبود جهاد سازندگی به ارتفاع 5 متر از جنس برنز آبادان1376؛

-  طراحی و ساخت یادبود پیک شهادت (دریا قلی) به ارتفاع 2 متر برنز آبادان کوی ذوالفقاری1376؛

-  طراحی و ساخت دو پیکره یادبود کوچه تاتک (سوسنگرد) برنز به ارتفاع 2 متر1377؛

-  ساخت پرتره استاد حسین بهزاد از جنس برنز به ارتفاع 80 سانتیمتر جزیره کیش1378؛

-  طراحی وساخت تندیس (محبت) از جنس برنز به ارتفاع سه مترخانه هنرمندان تهران1388؛

-  طراحی وساخت یادمان منع استفاده از صلاح های شیمیایی (لاهه) 1391؛

-  ساخت پرتره شهید شاطری ( محل نصب:لبنان) 1393؛

-  ساخت پرتره شهید دکتر چمران (محل نصب: لبنان) 1394.

سمپوزیوم ‎های بین ‎المللی :


-  طراحی و اجرای تندیس (محبت) به ارتفاع سه متر از جنس سنگ-شهر عالیه لبنان1379؛

-  طراحی و اجرای تندیس (بادگیر) به ارتفاع سه متر از جنس سنگ و برنز-کشور بحرین1382؛

-  طراحی و اجرای تندیس (باب‎العشق) به ارتفاع سه متر از جنس سنگ و برنز-کشور امارات متحده عربی1382؛

-  طراحی و اجرای تندیس (مکان اَمن) به ارتفاع سه متر و نیم از جنس سنگ و برنز-کشور امارات متحده عربی1383؛

-  طراحی و اجرای تندیس (محراب) به ارتفاع سه و نیم متر از جنس سنگ و سفال-کشور کویت1385؛

-  طراحی تندیس (باب‎العشق) به ارتقاع سه متر از جنس سنگ-کشور ویتنام (شهر خنگ) 1386؛

-  طراحی واجرای تندیس  (دروازه بهشت (ازجنس سنگ به ارتفاع سه متر- سوریه – دمشق1388؛

-  طراحی واجرای تندیس (پیروزی سویدا) ازجنس فلزو سنگ به ارتفاع سه مترونیم سوریه – سویدا1388؛

-  اجرای مجسمه چوبی در دمشق1390؛

-  برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مقاومت-دمشق1390؛

-  برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مقاومت-لبنان1390؛

-  برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مقاومت-تونس1391.

 

جوایز:

-  دریافت نشان مفاخر هنرهای تجسمی از ششمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر1392

-  دریافت جایزه شهید آوینی (نخبگان فرهنگی – هنری) 1393


 


 

  

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.