آرم فرهنگستان هنر
قاسمی اصفهانینام و نام خانوادگی :

مروارید قاسمی اصفهانی

محل و تاریخ تولد :

1354 تهران

عضو گروه :

عضو گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر

تحصیلات:

- 1394اخذ پروانه اشتغال طراحی و نظارت پایه یک معماری و پایه دو شهرسازی؛
1384فارغالتحصیلی از دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی با رتبه اول و نمره پایان نامه ممتاز؛
1382اخذ پروانه اشتغال طراحی، نظارت و اجرای پایه دو معماری و پایه سه معماری؛
1380ورود به دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی با رتبه اول.
1380فارغالتحصیلی از دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شهید بهشتی با رتبه اول و نمره پایان نامه ممتاز؛
1379اخذ مدرک زبان فرانسه از کانون زبان ایران؛
1375اخذ مدرک زبان انگلیسی از انستیتو زبان دهکده؛
1372ورود به دوره کارشناسی ارشد پیوستۀ معماری دانشگاه شهید بهشتی با رتبه 80در کنکور سراسری.

 

سوابق حرفه‌ای:

 - 1399دستورالعمل طراحی توده ساختمان های پهنه سکونت بر اساس پاکت حجمی / تهران / کارفرما حوزه معاونت معماری و شهرسازی

شهرداری تهران؛

 - 1397-98طرح جامع سه بعدی طراحی شهری حوزه های ورودی شرقی و غربی اتوبان تهران کرج / کرج / کارفرما شهرداری کرج؛

 - 1397-98طرح حفاظت و بازآفرینی بافت اطراف شیخ صفی /اردبیل / کارفرما اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل؛

 - 1395-97مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: طراحی شهری رودخانه خرم آباد / خرم آباد / کارفرما اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان؛

 - 1395-96مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: پروژه چارچوب تحقق مدیریت بصری شهر تهران / تهران/ کارفرما مرکز مطالعات و برنامه ریزی

شهر تهران؛

 - 1395-96مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: پروژه طراحی ورودی های ایستگاه مترو میدان صنعت / تهران / کارفرما سازمان زیباسازی شهر

تهران؛

 - 1395مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: پروژه طراحی مجموعه ورزشی پدل باشگاه انقلاب / تهران / کارفرمای خصوصی؛

 - 1395مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: پروژه طراحی مجموعه ورزشی ترامپولین باشگاه انقلاب / تهران / کارفرمای خصوصی؛

 - 1394-95مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: طراحی معماری سقف استادیوم تنیس پنج هزار نفره ورزشگاه انقلاب / تهران / کارفرما

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور؛

 - 1394مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: پروژه پژوهشی تحریک توسعه در بافتهای فرسوده از طریق شبکه اقدامات خردمقیاس مشارکتی

در عرصه باز همگانی / تهران / کارفرما شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران؛

 - 1393مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: طراحی ویلای تفنگچی / ملارد / کارفرمای خصوصی؛

 - 1393مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: ساختمان مسکونی مهرشهر / کرج / کارفرمای خصوصی؛

 - 1392مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: گردآوری اطلاعات پایه بیمارستان  600تختخوابی برکت/ تهران / کارفرما شرکت توسعه آینده

پارس؛

 - 1391–92مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: راهنمای زیباسازی شهر قزوین / قزوین / کارفرما سازمان زیباسازی شهر قزوین؛

 - 1391–92مهندسان مشاور دانشگران طبرستان: طرح آمادهسازی اراضی  35هکتاری / شهر جدید هشتگرد / کارفرما شرکت عمران شهر جدید

هشتگرد؛

 - 1391اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره پایه سه تخصصهای طراحی شهری و معماری )ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و

نظامی؛

 - 1390–91مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: مطالعات و طراحی پلهای عابر پیاده با قابلیت مکانیزه شدن در چهار تیپ / تهران / کارفرما

سازمان زیباسازی شهر تهران؛

 - 1390–91مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: مجموعه رفاهی-خدماتی جمعیت هلال احمر ایران / تهران / کارفرما شرکت ساختمانی هلال

ایرانیان؛

 - 1390مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: طراحی داخلی مرکز تماس اپراتور سوم تلفن همراه )رایتل( / تهران / کارفرما شرکت تأمین

ارتباطات شمس نوین؛

 - 1390مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر: ساختمان مسکونی همت / تهران / کارفرمای خصوصی؛

 - 1389–90امکانسنجی اراضی  14هکتاری باغ بهشت / تهران / کارفرما شرکت توسعه آینده پارس و کسب مقام اول در همایش برترینهای

صنعت ساختمان در دانشگاه صنعتی شریف؛

 - 1389–1390مهندسان مشاور جودت و همکاران: مطالعات و طراحی پارک دوستدار کودک / تهران / کارفرما سازمان زیباسازی شهر تهران؛

 - 1389تأسیس مهندسان مشاور معماری و طراحی شهری » هنر مهندسی شهر؛

 - 1389مهندسان مشاور هنر مهندسی: مطالعات و برنامه ریزی اولیه پروژه مجموعه رفاهی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران / تهران

/ کارفرما شرکت سرمایهگذاری هلال احمر؛

 - 1389مهندسان مشاور هسته طراحی: تهیه راهنمای طراحی برای پردیس بهارستان / تهران / مجلس شورای اسلامی؛

 - 1389مهندسان مشاور آمود: شرح خدمات تهیه طرح ساماندهی محورهای اصلی شهر تهران و تهیه طرح ساماندهی محور شهری انقلاب-

دماوند / تهران / کارفرما نهاد مدیریت و برنامهریزی طرح جامع و تفضیلی تهران؛

 -  1389مهندسان مشاور هنر مهندسی: طرح فاز یک محوطه رستوران سیاوش / تهران / کارفرما شرکت نوسازی اراضی عباسآباد؛

 -  1389دفتر معماری و طراحی شهری مروارید قاسمی و همکاران: عضویت در شورای راهبری معاونت فنی و مهندسی/ تهران / کارفرما

سازمان زیباسازی شهر تهران؛

 - 1389مهندسان مشاور عمران زاوه: ساماندهی و نوسازی حریم بزرگراه یادگار امام حدفاصل خیابان آزادی و میدان حقشناس / تهران /

کارفرما حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛

 - 1388مهندسان مشاور هنر مهندسی: امکانسنجی اقتصادی- فنی اراضی خیابان طالقانی / تهران / کارفرما شرکت سرمایهگذاری هلال احمر؛

 - 1388گروه مهندسی پرشیا: طراحی ساختمان مسکونی  128واحدی / شهر جدید پرند / کارفرما تعاونی مسکن ناشنوایان شهر کرج؛

 - 1388مهندسان مشاور آمود: مطالعات معماری و طراحی شهری مجموعه مسکونی  500واحدی پولادشهر / اصفهان / کارفرما تعاونی مسکن ناجا؛

 - 1387شرکت هنر مهندسی: نوسازی فروشگاه مرکزی شرکت روشنایی جار / تهران / کارفرمای خصوصی؛

 - 1387دفتر معماری و طراحی شهری مروارید قاسمی و همکاران: ساختمان مسکونی کمالی / بابل / کارفرمای خصوصی؛

 - 1386دفتر معماری و طراحی شهری مروارید قاسمی و همکاران: ساختمان مسکونی حیدری / تهران / کارفرمای خصوصی؛

 - 1386دفتر معماری و طراحی شهری مروارید قاسمی و همکاران: ساختمان مسکونی رازقی / تهران / کارفرمای خصوصی؛

 - 1386مهندسان مشاور آمود: طراحی شهری و ساماندهی بولوار وحدت / مشهد / کارفرما شرکت عمران و مسکن سازان ثامن؛

 - 1386شرکت هنر مهندسی: مسابقه معماری باغ نور / تهران / کارفرما شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران؛

 - 1386دفتر معماری و طراحی شهری مروارید قاسمی و همکاران: نظارت عالیه بر خدمات مشاوره طراحی شهری و تهیه طرح اجرایی برای

ساماندهی  88نقطه به عنوان پاتوقهای محلات / تهران / کارفرما سازمان زیباسازی شهر تهران؛

 - 1386مهندسان مشاور آمود: مسابقه مجموعه مسکونی  151هکتاری تهرانک / پاکدشت ورامین / کارفرما شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن؛

 - 1385دفتر معماری و طراحی شهری مروارید قاسمی و همکاران: ساختمان مسکونی سعادت / تهران / کارفرمای خصوصی؛

 - 1385مهندسان مشاور آمود: سند چشم انداز بولوار وحدت / مشهد / کارفرما عمران و مسکن سازان ثامن؛

 - 1385شرکت هستۀ طراحی وابسته به شرکت کیسون: طراحی شهری مجموعۀ مسکونی ماتورین / ونزوئلا / کارفرما وزارت مسکن ونزوئلا؛

 - 1385شرکت هستۀ طراحی وابسته به شرکت کیسون: سند طراحی شهری فرادست پروژه  10000واحد مسکونی / ونزوئلا / کارفرما وزارت مسکن ونزوئلا؛

 - 1385دفتر معماری و طراحی شهری مروارید قاسمی و همکاران: ویلای مسکونی رازقی / آبعلی / کارفرمای خصوصی؛

 - 1385تأسیس دفتر خصوصی معماری و طراحی شهری؛

 - 1385طراحی داخلی و اجرای دفتر خصوصی معماری و طراحی شهری؛

 - 1384مهندسان مشاور جودت و همکاران: طرح امکانسنجی مجموعۀ سیاحتی-تفریحی در اراضی  22/5هکتاری شورابیل / اردبیل / کارفرما سازمان توسعۀ مسکن ایران؛

 - 1384مهندسان مشاور جودت و همکاران: مسابقۀ طراحی شهرک  25000نفری سنجان / اراک / کارفرما بنیاد مسکن استان مرکزی؛

 - 1383مهندسان مشاور جودت و همکاران: طرح  670واحد مسکونی / بم / کارفرما سازمان زمین و توسعۀ مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی؛

 - 1383مهندسان مشاور جودت و همکاران: مسابقۀ آتی سنتر / تهران / کارفرما شرکت آتیساز؛

 - 1382مهندسان مشاور جودت و همکاران: طرح تیپ برای سالنهای ورزشی کوچک و متوسط ، مطالعات پایه، فاز  1و / 2شهرستانهای مختلف/ کارفرما سازمان تربیت بدنی کشور؛

 - 1381دفتر معماری مهندس فرهاد احمدی: مسابقۀ طراحی ساختمان مرکزی وزارت نفت / تهران / کارفرما وزارت نفت؛

 - 1381مهندسان مشاور کوتوال: مسجد  1200نفره، فاز  / 2تبریز / کارفرما فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نزاجا؛

 - 1380دفتر شهرسازی دکتر جهانشاه پاکزاد: طرح ساماندهی مرکز شهر بابلسر / بابلسر / کارفرما شهرداری بابلسر؛

 - 1380دفتر معماری مهندس حسن قاسمی: ساختمان چهار طبقۀ مسکونی / تهران / کارفرمای خصوصی؛

 - 1379 – 1380دفتر شهرسازی دکتر جهانشاه پاکزاد: تدوین اصول و ضوابط برای طراحی فضاهای شهری / کارفرما وزارت مسکن و شهرسازی؛

 - 1379دفتر معماری مهندس حسن قاسمی: سه ساختمان چند طبقۀ مسکونی / کرج / کارفرمای خصوصی؛

 - 1378دفتر معماری مهندس حسینعلی غفاری: طرح اسکله تفریحی / محل جزیره کیش / کارفرما سازمان عمران کیش؛

 - 1378مهندسان مشاور کوتوال: طرح توسعه ساختمان باشگاه بانک کشاورزی ، فاز 1و / 2تهران / کارفرما بانک کشاورزی؛

 - 1377مهندسان مشاور کوتوال: طرح ساختمان اداری ایتوک ایران ، فاز  / 1تهران / کارفرما شرکت ایتوک ایران؛

 - 1377مهندسان مشاور کوتوال: طرح توسعه ساختمان سرپرستی شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان ، فاز 1و / 2بندرعباس/ کارفرما

بانک کشاورزی؛

 - 1376مهندسان مشاور کوتوال: طرح ساختمان سرپرستی شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، فاز  / 2خرمآباد / کارفرما بانک کشاورزی؛

 - 1376دفتر معماری مهندس حسن قاسمی: طرح مجتمع مسکونی کانون فارغالتحصیلان دانشکده فنی / عباسکلا ، چالوس / کارفرما کانون

فارغالتحصیلان دانشکده فنی؛

 - 1374مهندسان مشاور ماهر و همکاران: ساختمان چند منظوره دانشگاه شهید بهشتی، فاز  / 2تهران / کارفرما مجری طرحهای عمرانی

دانشگاه شهید بهشتی؛

 - 1374مهندسان مشاور ماهر و همکاران: بازنگری طرح جامع دانشگاه شهید بهشتی / تهران / کارفرما مجری طرحهای عمرانی دانشگاه شهید

بهشتی.

 

سوابق آموزشی:

-  1385تاکنون – تدریس دروس آشنایی با معماری جهان، درک و بیان محیط شهری، منظرسازی شهری، مباحث اجرایی در طراحی

- شهری و شناخت و تحلیل فضای شهری در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر؛

- 1385تا کنون – هدایت بیست و سه پایان نامه کارشناسی شهرسازی و کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشجویان دانشکدة معماری و

- شهرسازی دانشگاه هنر تهران و دانشگاه مازندران به عنوان استاد راهنما و مشاور؛

- 1393عضویت در کمیته علمی و گروه مدرسین و پانل مشاوره همایش و کارگاه طراحی شهری پایدار ؛

- 1385–1381تدریس درس » آشنایی با معماری جهان  در دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی؛

- 1385برگزاری دوره بازآموزی » طراحی شهری برای کارشناسان و مدیران زیباسازی مناطق شهرداری در سازمان زیباسازی شهر تهران؛

- 1383تدریس درس » تاریخ و فرهنگ شهرنشینی ایران در دانشکدة هنر و معماری دانشگاه مازندران؛

- 1381برگزاری کلاس » بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی و فرسوده « برای اعضای شوراهای اسلامی شهرها و مدیران و کارشناسان شهرداری‌ها از

سوی پژوهشکدة اقتصاد تربیت مدرس؛

- 1380عضویت در گروه مدرسان دوره آموزشی آشنایی با طراحی شهری طراحی فضاهای شهری برگزار شده از سوی معاونت آموزش

وزارت مسکن و شهرسازی؛

- 1380–1379تدریس دروس  آشنایی با معماری جهان و معماری معاصر  در دانشکده هنر و معماری یزد.

 

سوابق پژوهشی

- 1391تا کنون – برگزاری چهار کارگاه تخصصی شهرسازی و معماری برای کودکان پیش دبستانی و پایش نتایج و تهیه گزارش‌های تحلیلی؛

- 1392همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پژوهش راهنمای شهر دوستدار کودک به سفارش سازمان زیباسازی شهر

تهران؛

-  1386دبیر بخش ویژة فصلنامۀ معماری ایران شمارة 29 و 30 با موضوع «فضای عمومی»؛

- 1384همکاری با آقای دکتر جهانشاه پاکزاد در پروژة پژوهشی برای کتاب «سیر اندیشه‌های نوین در شهرسازی غرب» به سفارش شرکت

عمران شهرهای جدید؛

- 1384پایان‌نامه تحصیلی رشتۀ طراحی شهری به صورت رساله پژوهشی با عنوان «تنظیم رابطۀ توده و فضا در بافت‌های مسکونی»؛

- 1383دبیر بخش ویژه فصلنامۀ معماری ایران شمارة 16با موضوع «سرعت و مدرنیزاسیون»؛

- 1382شرکت در دوره تابستانی بین‌المللی با عنوان پایتخت‌ها در عصر جهانی شدن «در دانشگاه فنی برلین»؛

- 1381اخذ جایز ملی پژوهش برگزیده سال در زمینۀ هنر برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری؛

- 1381سردبیری شماره‌های 3 و 4 فصلنامۀ «مجموعه مقالات طراحی شهری» وابسته به سازمان زیباسازی شهر تهران؛

- 1381سرپرستی گروه مطالعات مسابقۀ ساختمان اداری صنعت نفت؛

- 1381دبیر بخش ویژه فصلنامۀ معماری ایران شمارة 9 با موضوع طرح نواب؛

- 1380پایان‌نامه تحصیلی رشتۀ معماری به صورت رساله پژوهشی با عنوان هویت بخشی به بافت‌های مسکونی؛

- 1380–1379همکاری در پژوهش تدوین اصول و ضوابط طراحی فضاهای شهری به سفارش وزارت مسکن و شهرسازی چاپ شده با عناوین؛

- راهنمای طراحی فضاهای شهری در سال 1384 و مبانی و فرآیند طراحی شهری در سال 1385.

 

مقاله‌های چاپ شده و سخنرانی‌ها:

 - 1399یادداشت تخصصی تجربه آموزش مباحث اجرایی در طراحی شهری در دانشگاه هنر- منتشر شده در فصلنامه دیجیتالی انجمن طراحان

شهری ایران، شماره 6 ویژه‌نامه آموزش طراحی شهری؛

 - 1399یادداشت تخصصی تأثیر ضوابط ساخت و ساز بر شکل‌گیری منظر شهری در ایران - منتشر شده در فصلنامه دیجیتالی انجمن طراحان

شهری ایران، شماره 5 ویژه‌نامه منظر شهری؛

 - 1399یادداشت تخصصی جستاری در محل آدم ها، محله آدم ها یا آدم های محله - منتشر شده در فصلنامه دیجیتالی انجمن طراحان

شهری ایران، شماره 4 ویژه نامه محله؛

 - 1398یادداشت تخصصی مروری بر نوع نگاه و حمایت جامعه مدیریتی و حرفه ای از کمیته‌های نما - منتشر شده در فصلنامه دیجیتالی

انجمن طراحان شهری ایران، شماره 2 ویژه نامه نماها و جداره های شهری؛

 - 1397مدیریت پانل در همایش تهران؛ چهار دهه معماری و طرحهای شهری با عنوان « تهران و مردم»؛

 - 1397مدیریت پانل در نشست تهران 1402؛ با عنوان «نقد و بررسی لایحه برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران»؛

 - 1397مدیریت پانل در همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی با عنوان «معماری خوب، نمای با کیفیت»؛

 - 1397ارائه سخنرانی با عنوان «مدیریت تعامل رودخانه وشهر در طرح های شهری» در یازدهمین سمینار دوسالانه بین المللی مهندسی رودخانه

وزارت نیرو؛

 - 1397ارائه سخنرانی با عنوان «ملاحظات طراحی شهری در زمینه کاربرد رنگ در شهر» در همایش علمی(کارگاه آموزشی) رنگ در شهر سازمان

زیباسازی شهر تهران؛

 - 1397مقاله «تحریک توسعه خرد مقیاس در بافتهای هدف از طریق شبکه اقدامات مشارکتی» – چاپ شده در نشریه هفت شهر شماره

 ،62ویژه نامه سیاست بازآفرینی؛

 - 1397یادداشت تخصصی «بازی را زندگی و زندگی را بازی کنیم» – چاپ شده در نشریه داخلی سازمان زیباسازی شهر تهران «شهر، زندگی،زیبایی» شماره 7 ویژهنامه شهر شاد؛

 - 1396تألیف کتاب با عنوان «زندگی، فضا، بنا، به ترتیب: تنظیم رابطۀ توده وفضا در بافتهای مسکونی» – چاپ شده توسط انتشارات روزنه؛

 - 1395یادداشت تخصصی «هر کس سقف شیشه ای خودش است» – منتشر شده در سایت اتوود؛

 - 1395یادداشت تخصصی «شهر، یوتوپیا، سیندرلا» – منتشر شده در سایت اتوود؛

 - 1393مدیریت پانل در نشست تخصصی «جستار کیفیت در تعامل طراحی شهری و انسان شناسی» با حضور آقایان دکتر بهزادفر و دکتر فکوهی،

دانشگاه علم و صنعت ایران؛

 - 1393یادداشت تخصصی «مصائب بازآفرینی شهری» چاپ شده در ویژه نامه جستار کیفیت در تجربه‌های بازآفرینی شهری، شماره یک، توسط

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری و مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران؛

 - 1392مقاله «تصویر آینده شهر، نگاهی به موقعیت کودکان در طرح تفضیلی شهر تهران » چاپ شده در نشریه داخلی سازمان زیباسازی شهر

تهران «شهر، زندگی، زیبایی» شماره  8ویژهنامه شهر دوستدار کودک.6؛

 - 1392گزارش «روز معمار با معماران آینده، یک روز متفاوت در یکی از مهدکودکهای تهران » چاپ شده در نشریه داخلی سازمان زیباسازی

شهر تهران «شهر، زندگی، زیبایی» شماره  8ویژهنامه شهر دوستدار کودک؛

 - 1392مقاله «پاتوق محله، در جستجوی کیفیت عرصه همگانی» چاپ شده در نشریه داخلی سازمان زیباسازی شهر تهران «شهر، زندگی، زیبایی»

شماره  7ویژهنامه فضاهای عمومی؛

 - 1392گفتگو و یادداشت تخصصی با عنوان « وقتی پروژههای طراحی شهری را پیش میبرم به چه میاندیشم » چاپ شده در مجله معماری و

ساختمان شماره  34ویژهنامه معمار زن ایرانی؛

 - 1390عضویت در پنل تخصصی «کودک، شهر و فضاهای شهری» برگزار شده توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛

 - 1390ارائه یادداشت‌های تخصصی با عناوین «شهرسازی و مجسمهسازی»، شهر دوستدار کودک«، »راه میروم، پس مدرن هستم، روز

شهرساز و شهروندان کوچک، شهروندی روی نمای ساختمان و دومینوی آگاهی در ماهنامه همشهری معماری؛

 – 1389ارائه مقاله با عنوان «نمای شهری، آیینه تمام نمای تلقی شهروندی» در همایش نمای ساختمان و سیمای شهر؛

 – 1389ارائه مقاله با عنوان «فقدان شناوری میان حداکثر تراکم، تعداد طبقات، و سطح اشغال زمین مجاز و تبعات آن در منظر شهری ایران»

در همایش ملی منظر شهری؛

 – 1389عضویت در میزگرد «نقد فرایند سیاست گذاری،مدیریت و اجرای طرح ها و برنامه های شهری ایران: تناقض های آشکار و نهان» در

همایش ملی ارزیابی تأثیر اجتماعی؛

 1385تا کنون – ترجمه کتاب «نظریه ها و بیانیه های معماری معاصر » ویرایش چارلز جنکس و کارل کروف در حال چاپ به صورت پاورقی در

فصلنامۀ معماری ایران؛

 – 1387ترجمه کتاب با عنوان » ساختن شهرهای مردمپسند « نوشته فرانسیس تیبالدز – چاپ شده توسط انتشارات روزنه؛

 – 1386ترجمه و تلخیص مقاله » عرصه عمومی: بخش عمومی و سود همگانی در طراحی شهری« اثر دنیس اسکات براون چاپ شده در

فصلنامه معماری ایران شماره.29و30؛

 – 1386گفتگوی تخصصی با عنوان »فضاهای شهری رویداد« چاپ شده در گاهنامه بینالمللی صفحه شماره 6؛

 – 1386مقاله «میدان‌های شهری متنوع و پر رویداد» چاپ شده در روزنامه تهران امروز مورخ 1386/8/24؛

 1382تا  – 1385ترجمۀ کتاب «ساختن شهرهای مردم پسند» نوشتۀ فرانسیس تیبالدز چاپ شده به صورت پاورقی در فصلنامۀ معماری ایران

و به صورت کتاب توسط انتشارات روزنه؛

 – 1384ارائه مقاله با عنوان « بررسی حس مکان در شهرهای جدید، نمونۀ موردی: شهر جدید اندیشه» و کسب تقدیرنامه در همایش

بینالمللی شهرهای جدید؛

 – 1384ارائه مقاله با عنوان ارائه راهکار در راستای بازسازی هویت محل‌های و کسب تقدیرنامه در همایش همایش علمی – کاربردی

شهرداری تهران با موضوع توسعۀ محل‌های: چشم‌انداز توسعۀ شهر تهران؛

 – 1383تألیف کتاب با عنوان «اهل کجا هستیم؟: هویت‌بخشی به بافتهای مسکونی» – چاپ شده توسط انتشارات روزنه؛

 – 1383مقاله «میدان شهری، حیاطی شهری برای حیات شهری »چاپ شده در ضمیمه ماهنامه شهرداری‌ها شماره 67؛

 – 1383مقاله «سرعت و مدرنیزاسیون «چاپ شده در فصلنامۀ معماری ایران» شماره 16؛

 – 1382گزارش  سومین نمایشگاه بینالمللی معماری و ساخت ) (IBAدر آلمان « چاپ شده در فصلنامۀ معماری ایران شماره .12+13

 – 1382ارائه مقاله با عنوان » طراحی شهری در بافتهای مسکونی « به زبان انگلیسی در دورة تابستانی بینالمللی در دانشگاه فنی برلین.

 – 1383ترجمه مقاله » آینده آسمانخراشها « چاپ شده در فصلنامۀ معماری ایران شماره .10+11

 – 1381ترجمه فصل اول کتاب » طراحی شهری: یک تجربه آمریکایی « اثر جان لنگ با عنوان » طبیعت محیط « چاپ شده در فصلنامه مجموعه

مقالات طراحی شهری شماره .3

 – 1380مقاله » هویتبخشی به بافتهای مسکونی « چاپ شده در فصلنامه مدیریت شهری شماره .87

 – 1380ارائه مقاله با عنوان » بازیابی خود، کنکاشی در نقش رفتار انسانی در خلق، اثرگذاری و اثرپذیری فضا « و کسب رتبه دوم در سومین

همایش سراسری معماری و شهرسازی دانشجویان کشور.

 – 1380مقاله » میدان محلی ، دیروز و امروز « چاپ شده در ویژهنامه شماره  5ضمیمه ماهنامه شهرداریها شماره .23

 

عضویت‌ها:


 1399تاکنون – عضویت در شورا تخصصی میراث فرهنگی / تهران / وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

 1397تاکنون – عضویت در کمیته رنگ در شهر / تهران / سازمان زیباسازی شهر تهران.

 1397تاکنون – عضویت در کمیته معماری و طرح های شهری / تهران / شورای اسلامی شهر تهران.

 1394تاکنون – عضویت در کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش )کمیته فنی  / (3تهران / دفتر معماری و طراحی

شهری وزارت راه و شهرسازی.

 1389تا کنون – رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر دارای صلاحیت معماری و طراحی شهری.

 –1395–96عضویت در کارگروه معماری و شهرسازی تدوین برنامه پنج سال سوم شهرداری تهران / تهران / مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر

تهران.

 –1394–96عضویت در کمیته نما / تهران / شهرداری منطقه یک تهران.

 –1394عضویت در کارگروه بررسی ضوابط بلندمرتبهسازی در شهر تهران/ تهران / کمیته فنی شورایعالی معماری و شهرسازی.

 –1393عضویت در کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر شهری / تهران / اداره کل راه و شهرسازی استان تهران.

 –1393-94عضویت در کارگروه تخصصی مبلمان شهری / تهران / سازمان زیباسازی شهر تهران.

 – 1392-94عضویت در کارگروه تخصصی تحریک توسعه / تهران / شرکت عمران و بهسازی شهری ایران.

 –1393عضویت در کارگروه تخصصی تهیه شیوه نامه فعالیت مهندسان شهرساز / تهران / معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی.

 1386تا کنون – عضو انجمن طراحان شهری ایران.

 1385تا کنون – عضو جامعۀ مهندسان معمار ایران.

 1383تا کنون – عضو پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله.

 1380تا کنون – عضو کانون فارغ التحصیلان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی )معمار ملّی(.

 1380تا کنون – عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.

 1379تا کنون – عضو انجمن انسانشناسی ایران.

 1379تا کنون – عضو شورای نویسندگان فصلنامۀ معماری ایران.

 

مسابقات:

 –1399ارائه طرح برای مسابقه یادمان سرباز وطن – ایران و دریافت تقدیرنامه.

 –1399ارائه طرح برای مسابقه طراحی موزه علوم تهران – ایران و دریافت تقدیرنامه.

 –1399ارائه طرح برای مسابقه طرحی پل-پیاده راه زندگی قصرالدشت شیراز – ایران.

 –1398ارائه طرح برای مسابقه پیوند فضایی کریدور بزرگراه امام علی)ع( در پهنه سبلان-مسیل باختر تهران – ایران و کسب مقام دوم.

 –1397ارائه طرح برای مسابقه طراحی اتصال پهنه جنوبی دریاچه شهدای خلیج فارس به بوستان جنگلی چیتگر تهران – ایران.

 –1396ارائه طرح برای مسابقه پل  lávka Holešovice karlínبر روی رودخانه پراگ – چک.

 –1395ار ائه طرح برای مسابقه طراحی مجموعه مسکونی محله سیروس تهران – ایران.

 –1395ارائه طرح برای مسابقه نمازخانه بوستان بنادر اراضی عباس آباد تهران – ایران.8

 –1394ارائه طرح برای مسابقه مجموعه مسکونی  135واحدی فرمانیه در تهران – ایران و دریافت تقدیرنامه.

 –1393ارائه طرح برای مسابقه طراحی پل عابر پیاده بزرگراه حقانی در تهران – ایران و کسب مقام سوم.

 –1390ارائه طرح برای مسابقه طراحی دروازه بوستان ولایت در تهران- ایران و کسب مقام دوم.

 –1386ارائه طرح برای مسابقه مجموعه تجاری اداری فرهنگی و هتل باغ نور تهران – ایران.

 –1386ارائه طرح برای مسابقه مجموعه مسکونی  151هکتاری پاکدشت ورامین / با همکاری مهندسان مشاور آمود و کسب مقام دوم.

 

داوری ها:

 –1399داوری مسابقه طراحی بوستان بانوان ریحانه / تهران / کارفرما شهرداری منطقه  22شهر تهران؛

 –1398داوری مسابقه طراحی شهری محورهای امیرکبیر و مرواری جزیره کیش / کیش / کارفرما سازمان منطقه آزاد کیش؛

 –1398داوری مسابقه طراحی حاشیه رودخانه زرجوب حدفاصل پل بوسار و پل زرجوب / رشت / کارفرما شرکت بازآفرینی شهری ایران؛

 –1397داوری دوره چهارم جشنواره دایره خلاق با موضوع مبلمان تعاملی / تهران / کارفرما سازمان زیباسازی شهرداری تهران؛

 –1395داوری دوره سوم جشنواره دایره خلاق با موضوع مبلمان شهری دوستدار کودک / تهران / کارفرما سازمان زیباسازی شهرداری تهران؛

 –1395داوری مسابقه طراحی نمای ساختمان تجاری و اداری هلال طالقانی / تهران / کارفرما شرکت ساختمانی هلال ایرانیان وابسته به

جمعیت هلال احمر ایران؛

 –1395داوری مسابقه طراحی شهری و معماری زندیه شیراز / تهران / کارفرما شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران؛

 –1394داوری دوره دوم جشنواره دایره خلاق با موضوع مبلمان شهری بافت تاریخی / تهران / کارفرما سازمان زیباسازی شهرداری تهران؛

 1389ارائه مقاله با عنوان »نمای شهری، آیینه تمام نمای تلقی شهروندی« در همایش نمای ساختمان و سیمای شهر؛

 – 1389ارائه مقاله با عنوان »فقدان شناوری میان حداکثر تراکم، تعداد طبقات، و سطح اشغال زمین مجاز و تبعات آن در منظر شهری ایران«

در همایش ملی منظر شهری؛

 – 1389عضویت در میزگرد »نقد فرایند سیاست گذاری،مدیریت و اجرای طرح ها و برنامه های شهری ایران: تناقض های آشکار و نهان« در

همایش ملی ارزیابی تأثیر اجتماعی؛

 1385تا کنون – ترجمه کتاب » نظریه ها و بیانیه های معماری معاصر « ویرایش چارلز جنکس و کارل کروف در حال چاپ به صورت پاورقی در

فصلنامۀ معماری ایران؛

 – 1387ترجمه کتاب با عنوان » ساختن شهرهای مردمپسند « نوشته فرانسیس تیبالدز – چاپ شده توسط انتشارات روزنه؛

 – 1386ترجمه و تلخیص مقاله » عرصه عمومی: بخش عمومی و سود همگانی در طراحی شهری« اثر دنیس اسکات براون چاپ شده در

فصلنامه معماری ایران شماره.29+30؛

 – 1386گفتگوی تخصصی با عنوان »فضاهای شهری رویداد« چاپ شده در گاهنامه بینالمللی صفحه شماره .6؛

 – 1386مقاله » میدانهای شهری متنوع و پر رویداد « چاپ شده در روزنامه تهران امروز مورخ .1386/8/24؛

 1382تا  – 1385ترجمۀ کتاب » ساختن شهرهای مردم پسند« نوشتۀ فرانسیس تیبالدز چاپ شده به صورت پاورقی در فصلنامۀ معماری ایران

و به صورت کتاب توسط انتشارات روزنه؛

 – 1384ارائه مقاله با عنوان » بررسی حس مکان در شهرهای جدید، نمونۀ موردی: شهر جدید اندیشه « و کسب تقدیرنامه در همایش

بینالمللی شهرهای جدید؛

 – 1384ارائه مقاله با عنوان » ارائه راهکار در راستای بازسازی هویت محلهای « و کسب تقدیرنامه در همایش همایش علمی – کاربردی

شهرداری تهران با موضوع توسعۀ محلهای: چشمانداز توسعۀ شهر تهران؛

 – 1383تألیف کتاب با عنوان » اهل کجا هستیم؟: هویتبخشی به بافتهای مسکونی« – چاپ شده توسط انتشارات روزنه؛

 – 1383مقاله » میدان شهری، حیاطی شهری برای حیات شهری « چاپ شده در ضمیمه ماهنامه شهرداریها شماره .67؛

 – 1383مقاله » سرعت و مدرنیزاسیون « چاپ شده در فصلنامۀ معماری ایران شماره .16؛

 – 1382گزارش » سومین نمایشگاه بینالمللی معماری و ساخت ) (IBAدر آلمان « چاپ شده در فصلنامۀ معماری ایران شماره .12+13؛

 – 1382ارائه مقاله با عنوان » طراحی شهری در بافتهای مسکونی « به زبان انگلیسی در دورة تابستانی بینالمللی در دانشگاه فنی برلین؛

 – 1383ترجمه مقاله » آینده آسمانخراشها « چاپ شده در فصلنامۀ معماری ایران شماره .10+11؛

 – 1381ترجمه فصل اول کتاب » طراحی شهری: یک تجربه آمریکایی « اثر جان لنگ با عنوان » طبیعت محیط « چاپ شده در فصلنامه مجموعه

مقالات طراحی شهری شماره .3؛

 – 1380مقاله » هویتبخشی به بافتهای مسکونی « چاپ شده در فصلنامه مدیریت شهری شماره .87؛

 – 1380ارائه مقاله با عنوان » بازیابی خود، کنکاشی در نقش رفتار انسانی در خلق، اثرگذاری و اثرپذیری فضا « و کسب رتبه دوم در سومین

همایش سراسری معماری و شهرسازی دانشجویان کشور؛

 – 1380مقاله » میدان محلی ، دیروز و امروز « چاپ شده در ویژهنامه شماره  5ضمیمه ماهنامه شهرداریها شماره .23.

 

  

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.