آرم فرهنگستان هنر
فریدزادهنام و نام خانوادگی :

رائد فریدزاده

محل و تاریخ تولد :

۱۳۵۷ مشهد

عضو گروه :

عضو گروه تخصصی سینمای فرهنگستان هنر

 

تحصیلات:

فارغ التحصیل رشته اقتصاد نظری، ادبیات آلمانی، ادبیات تطبیقی و فلسفه در دانشگاه های تهران، وین و برلین.


 سوابق:

- دبیر شورای عالی بین الملل سینمای ایران؛

- معاون بین الملل بنیاد سینمایی فارابی؛

- عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی؛

- ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی ؛

- مدیریت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ؛

- همکاری پژوهشی با موسسه تحقیقاتی مطالعات آسیایی  دانشگاه فرای برلین؛

- عضو شورای پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی؛

- عضو شورای پروانه ساخت فیلم‌های بلند استان خراسان رضوی.

- همکاری با بنیاد سینمایی فارابی در بخش بین الملل و جشنواره‌ای؛

- همکاری با انجمن سینمای جوانان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در بخش بین الملل.

 

برخی از سوابق پژوهشی:

مقالات:

- جریان حقیقت در پادسینمای محمدرضا اصلانی بر مبنای دیدگاه مارتین هیدگر در «سرآغاز کار هنری» مطالعه موردی: فیلم «جام حسنلو، داستان کسی که می پرسد» نشریه باغ نظر، پیاپی ۹۳ (اسفند ۱۳۹۹)؛

- نقد/بازخوانی بخشودگی خیانت زناشویی از منظر فلسفه «هم سخنی» مارتین بوبر؛ فصلنامه خانواده پژوهی، سال پانزدهم شماره ۳ (پیاپی ۵۹، پاییز ۱۳۹۸)؛

- بررسی نظریه ترجمه یوهان ولفگانگ فون گوته در «یادداشت ها و مقالات برای فهم بهتر دیوان غربی- شرقی»؛ نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، سال نهم شماره ۱ (بهار ۱۳۹۸)؛

- «تکثر حقوقی، حاکمیت قانون، تفسیر فرهنگی» وجوهی از مبحث «هرمنوتیک و تکثر حقوقی» با توجه به آراء کلیفورد گیرتز و پل ریکور؛ فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پیاپی ۵۲ (پاییز ۱۳۹۷)؛

- تامل در باب امر ممکن با نگاهی به پیوند میان فلسفه و ادبیات در نزد ارنست بلوخ؛ نشریه شناخت، سال نهم شماره ۲ (پیاپی ۷۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۵)؛

- وجه استعاری فهم در هرمنوتیک ضد دکارتی ویکو؛ نشریه شناخت، سال هشتم شماره ۱ (پیاپی ۷۲، بهار و تابستان ۱۳۹۴)

- لحظه حماسی, داستایوفسکی به روایت اشتفان تسوایگ؛ دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی، سال نهم شماره ۱۳ (پاییز و زمستان ۱۳۹۳)

 

- R. Faridzadeh, "Negotiating Freedom: Mostashar od-Doule's Yek kalame and the Iranian Constitutional Experience”, WELT DES ISLAMS, Vol.61, pp.1-26, 2021.

 

- R. Faridzadeh, "Die gebannten Wunderbilder kreisend in seinem Zirkel. Die Übertragung der poetischen Gedankenwelt Hafis in Anbetracht seiner Ghaselen Übersetzung von Joachim Wohlleben", Spektrum Iran, Vol.35, pp.53-65, 2018.

کتاب:

- ویکو و هرمنوتیک فلسفی. در: فصلی در پژوهش های علوم انسانی.تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 1392؛

- استعاره و فلسفه هرمنوتیک (در دست چاپ)؛

- "Sprache der Kunst und die Kunst der Sprache. Ein west-östlicher Vergleich über die Kunst des Verstehens", Bonifatius GmbH, Paderborn, Germany, 2015, ISBN:9783957210272.

 

  

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.