آرم فرهنگستان هنر
یاسینینام و نام خانوادگی :

سیده راضیه یاسینی

محل و تاریخ تولد :

<#f:110/>

عضو گروه :

عضو گروه تخصصی هنرهای سنتی و صنایع فرهنگستان هنر

تحصیلات:

- کارشناسی نقاشی، دانشگاه تهران؛

- کارشناسی ارشد تصویرسازی، دانشگاه تهران؛

- دکتری پژوهش هنر، دانشگاه شاهد.

 

سوابق شغلی:

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ( 1391 تا کنون)؛

مدرس دانشگاه شاهد (5 سال)؛

عضو هیئت علمی پژوهشگاه شاهد (2 سال)؛

دبیر علمی و عضو گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر (3 سال)؛

مدرس دانشگاه تهران (2 سال)؛

 

مدرس دانشگاه سوره (1 سال)؛

عضو گروه هنرهای سنتی حوزه هنری هنرمند (17 سال)؛

 

پژوهشگر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (2 سال).


سوابق احجرایی:

رییس گروه مطالعات هنر و ادبیات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1391-1393؛

معاون اجرایی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1394 -1395؛

رییس پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1395 تا کنون؛

عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1394 تا کنون؛

عضو کمیسیون دائم هیات امنا پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1394 -1395؛

رییس هیات اجرایی منابع انسانی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1394 -1395؛

عضو کمیته ترفیعات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1394 - 1396؛

عضو هیات تشخیص توانمندی‌های علمی هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1396؛

رییس شورای علمی پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1397 تاکنون؛

رییس و دبیر گروه علمی هنر شانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  سال 1397.


سوابق علمی:

- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات فرهنگ- ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1395 تا کنون؛

- عضو هیات تحریریه فصلنامه  علمی- پژوهشی فرهنگ رضوی بنیاد بین‌المللی امام رضا 1393 -1396.

 

طرح‌های تحقیقاتی:

- «ابزار و مواد در نگارگری اسلامی ایران» پژوهشگاه هنر و اندیشه اسلامی 1390؛
- بررسی مکتب‌های ایرانی در هنر‌های تجسمی(تاثیر هنرهای سنتی بر نقاشی معاصر ایران، با تاکید بر جنبش سقا‌خانه و مکتب خیالی‌نگاری) پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1390؛
- تصویرپردازی شخصیت‌های مقدس در سینما پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1391؛

- تبیین مفهوم هنر فطری و جایگاه آن در هنر امروز جهان پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1392؛

- « زنان و تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان؛‌ آسیب‌ها و راهکارهای رسانه‌ای» مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما (قم) 1392؛
- «بازنمایی ایران و اسلام در تلویزیون‌های غرب » مرکز تحقیقات صدا و سیما (تهران) 1392؛
- «شیوه‌های جذب مخاطب در تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان» مرکز تحقیقات و سنجش برنامه‌های صدا و سیما، 1392؛
- «پوشش و منش زنان در ادبیات و نقاشی ایران» پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1393؛

- «خوانش زیبایی‌شناسی هنرهای ایرانی در بازتولید پوشاک زنان» پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1394؛
- « الزامات فرهنگی هنری ارتقاء صنعت مد و لباس در ایران» پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات 1395؛

- الزامات فرهنگی نمایش زندۀ مد و لباس در ایران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1393؛

- کارکرد فرهنگی مطبوعات تخصصی مد و پوشاک در ایران «مطالعۀ موردی پنج نشریۀ تخصصی» پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1394؛

- ذوالقرنین در هنر و ادبیات اسلامی ایران موسسه فرهنگی هنری مکتب نگارگری کمال‌الدین بهزاد 1395؛
- سیر تطور زیبایی شناسی پوشاک زنان ایرانی پس از انقلاب اسلامی( 1396-1357) پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1395-1397؛

- سنخ شناسی گرایش‌ها و جریان‌های اندیشه‌ای هنری پساانقلاب اسلامی در نشریات تخصصی هنری (مرحله اول) پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1397-1398؛

- گرایش‌ها و جریان‌های اندیشه‌ای هنری پس از انقلاب اسلامی در نشریات تخصصی هنری (1357 تا 1400 با تحلیل مضمون 40 نشریه در دورۀ ارزش‌گرایی و سازندگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1397؛

- گرایش‌ها و جریان‌های اندیشه‌ای هنری پس از انقلاب اسلامی در نشریات تخصصی هنری (1357 تا 1400 با تحلیل مضمون 40 نشریه در دورۀ اصلاحات و اصولگرایی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1398؛ 

‏- گرایش‌ها و جریان‌های اندیشه‌ای هنری پس از انقلاب اسلامی در نشریات تخصصی هنری (1357 تا 1400 با تحلیل مضمون 40 نشریه در دوره‌ اعتدال +  جریان‌شناسی 5 دورة مورد مطالعه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1399.
تصنیف و تدوین کتاب:
تصویر زن در نگارگری تهران انتشارات علمی فرهنگی1393؛

- تاثیر هنرهای سنتی بر نقاشی معاصر ایران تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1393؛

- سیمای پیامبران در سینمای هالیوود و ایران تهران پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات تجدید چاپ به زبان روسی با همکاری بنیاد مطالعات اسلامی روسیه. انتشارات صدرا 1393؛

«انسان‌شناسی هنر نگارگری، آداب، ابزار و مواد» تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری  پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی 1394؛

«پوشش و منش زنان در نقاشی و ادبیات ایران» تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1394؛

«هنر خودآموختگان؛ هنر فطری» تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تجدید چاپ با همکاری انتشارات ا علمی فرهنگی 1395 1394؛

«روایت شرق در شهر فرنگ» (ایران و اسلام در تلویزیون‌های اروپا) (مشترک) تهران مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما 1394؛

شمایل‌نگاری دینی در ایران و غرب از آغاز تا دورۀ معاصر تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1395؛

Образы пророков в кинематографе ترجمۀ روسی کتاب سیمای پیامبران در سینما مسکو بنیاد مطالعات اسلامی ابن‌سینا (روسیه) 2016؛

«شناخت پوشاک ایرانی زنان، زیبایی و کارکرد» تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1395؛

«مد، هنرصنعت سلیقه‌سازی» تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1396؛
«مد، هنرصنعت سلیقه‌سازی» (ویرایش دوم) تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1398؛

- زیبایی‌شناسی پوشاک زنان، پس از انقلاب اسلامی ایران تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1399.

مقالات علمی پژوهشی:

تصویر پیامبران (ع) در سینمای ایران سیده راضیه یاسینی دانشگاه امام صادق(ع) دوفصلنامه دین و ارتباطات 1391؛

تصویرپردازی از سیمای پیامبران در سینمای هالیوود سیده راضیه یاسینی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات 1392؛

بررسی تطبیقی تصویر زن در ادب فارسی و نگاره‌های ایرانی سیده راضیه یاسینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فصلنامه پژوهش‌نامۀ زنان 1393؛

«رویکرد دینی نگارگری اصیل ایران به تصویرگری زنان» سیده راضیه یاسینی دانشگاه تهران فصلنامه پژوهش زنان«زن در فرهنگ و هنر» 1393؛

سیمای زنان ایرانی در تلویزیون‌های اروپا؛ مطالعه موردی مستندهای تلویزیونی (مشترک) سیده راضیه یاسینی دانشگاه تهران فصلنامه جامعه‌شناسی هنر و ادبیات 1393؛

«تاریخمندی  ابزار هنری و معنویت ابزار در هنر اسلامی» سیده راضیه یاسینی دانشگاه شاهد فصلنامه نگره 1394؛

تعاملات اجتماعی و پوشیدگی زنان خوانش بصری بازنمایی پوشش زنان در فضاهای خصوصی و عمومی در نگاره‌های اصیل ایرانی سیده راضیه یاسینی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات 1394؛

کارکردهای تربیتی و فرهنگی آیین‌های زورخانه سیده راضیه یاسینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوفصلنامه تربیت اسلامی 1395؛

پوشاک سنتی زنان در جغرافیای فرهنگی ایران سیده راضیه یاسینی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات 1395؛

سیر تطور شمایل‌نگاری اسلامی ایران از تنزیه تا تشبیه سیده راضیه یاسینی دانشگاه شاهد فصلنامه نگره 1395؛

سیمای زنان ایرانی در شبکه‌های تلویزیونی امریکا با تمرکز بر پوشش زنان در مستندهای شبکه‌های تلویزیونی لینک‌تی‌وی، نشنال جئوگرافیک، پی‌بی‌اس سیده راضیه یاسینی مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی 1395،

ارزیابی جامعه‌شناختی - زیبایی‌شناختی پوشاک سنتی زنان مناطق کویری ایران با تمرکز بر اقلیم فرهنگی و طبیعی سیده راضیه یاسینی دانشگاه تهران دوفصلنامه جامعه‌شناسی هنر و ادبیات 1396؛

مطالعه فرهنگی و جامعه‌شناختی، پوشاک سنتی زنان کنارۀ دریای جنوب ایران. بوشهر، هرمزگان و خوزستان سیده راضیه یاسینی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران فصلنامه زن در فرهنگ و هنر 1396؛

- The Discursive Politics of Women’s Clothing in Iran at RevolutionaryTransition Era (1979-1981) سیده راضیه یاسینی- عبدالله بیچرانلو- مهدی منتظر قائم Universiti Putra Malaysia UPM)) Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities (JSSH), VOL. 26 (T) FEB. 2018 2018؛

- «مطالعه تطبیقی شمایل حضرت مریم(س) در نگارگری اسلامی و نقاشی مسیحی» سیده راضیه یاسینی مدرسه اسلامی هنر فصلنامه الهیات هنر 1396؛

- برساخت سینمایی زیبایی شناسی پوشاک زنان در گفتمان‌های ارزشگرایی، سازندگی اصلاح‌طلبی سیده راضیه یاسینی- عبدالله بیچرانلو دانشگاه تهران دوفصلنامه جامعه‌شناسی هنر و ادبیات 1398؛

- سیاست‌های گفتمانی پوشاک زنان در ایران در دورۀ پهلوی اول (آمرانه) و دوم (اشاعه‌گرایانه سیده راضیه یاسینی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات زمستان 1399؛


انتشاریافته:

- تحولات زیباشناختی پوشش و پوشاک زنان ایران در گفتمان ارزش‌گرایی سیده راضیه یاسینی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات مطالعات فرهنگی و ارتباطات پذیرش چاپ 1399؛

- نهاد قدرت و زیبایی‌شناسی پوشاک زنان ایران در دوره های صفویه، افشار و زند سیده راضیه یاسینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهش‌نامۀ زنان پذیرش چاپ 1399؛


مقالات علمی– ترویجی:

تصویرپردازی عامه‌پسند چهره‌های مقدس در سینما، سیده راضیه یاسینی، عبدالله بیچرانلو فصلنامه رسانه 1391؛

- تحلیل نشانه‌شناختی فیلم محمد رسول‌الله(ص) سیده راضیه یاسینی فصلنامه رسانه 1391؛

تبلیغات تجاری شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان و سبک زندگی زنان مخاطب سیده راضیه یاسینی فصلنامه رسانه 1392.


مقالات علمی– مروری:

نظری بر تبلیغات تجاری متمرکز بر زنان در شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی‌زبان عبدالله بیچرانلو، سیده راضیه یاسینی فصلنامه تخصصی رسانه و خانواده 1391؛

بررسی تطبیقی سنت هنری بصری در اسلام و مسیحیت با تمرکز  بر شمایل‌نگاری دینی سیده راضیه یاسینی ماهنامة سورۀ اندیشه 1391؛

سیمای امام رضا(ع) در تلویزیون؛ تنزیه یا تشبیه؟ سیده راضیه یاسینی دوفصلنامه معارف رضوی و رسانه 1392؛

فضای مجازی بستر کارآفرینی مجازی در هنرهای صناعی سیده راضیه یاسینی فصلنامه پژوهش هنر 1393؛

نقش موزه‌های هنر خودآموخته در توسعه صنعت گردشگری در جهان سیده راضیه یاسینی فصلنامه پژوهش هنر 1393.
مقاله  ارائه شده در همایش:

صورت و سیرت در هنر دینی عبدالله بیچرانلو، سیده راضیه یاسینی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی همایش حکمت هنر انقلاب 1393؛
صور شمایل در فرهنگ ایران باستان و مذهب شیعی ایران سیده راضیه یاسینی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی همایش هنر و تمدن شیعی 1391؛
سیمای بانوان مقدسه در نگارگری سیده راضیه یاسینی حوزه هنری، فرهنگستان هنر، دانشگاه هنرهای اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات همایش و نمایشگاه «آسمان نگاره‌ها» 1398.
تالیف بخشی از کتاب:

جستارهایی در ایران در آستانه انتخابات تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1394؛
جستارهایی در ایران پساتوافق تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1394؛
جستارهایی در پلاسکو تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1394؛
کرونا و جامعه ایران تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1399.
داور مجلات علمی پژوهشی نگره، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، تربیت اسلامی، الهیات هنر، باغ نظر و ...
صندوق حمایت از پژوهشگران
نظارت بر طرح‌ پژوهشی و تالیف کتاب:
طرح پژوهشی «مفاخر و مشاهیر هنری ایران در شبه قاره هند با تاکید بر نگارگری در عصر صفوی»؛
طرح پژوهشی «جایگاه گل و مرغ سازی در ایران و استفاده از این هنر در دوره معاصر»؛
طرح پژوهشی «مجموعه مقالات پیرامون تاثیر متقابل نگارگری ایرانی و غیرایرانی» طرح پژوهشی «بازاندیشی در ارائه تصویر چهره‌ها و مفاهیم مقدس در سینما»؛
گزارش فرهنگی «آسیب‌شناسی فیلمنامه‌نویسی کمدی در سینمای معاصر ایران (1390-1385)»؛
گزارش فرهنگی «آسیب‌شناسی کیفی و محتوایی نقدها پیرامون نمایشگاه‌های مربوط به هنرهای تجسمی در نشریات تخصصی و نیمه تخصصی ایران (سال 1393 خورشیدی)»؛
گزارش فرهنگی «مطالعه مولفه‌های فیلم‌نامه دینی در سریال‌های تلویزیونی با نگاهی به سریال‌های مختارنامه و بازی تاج و تخت»؛
گزارش فرهنگی «هشتمین جشنواره تجسمی فجر 1394»؛
کتاب «رخداد مرگ به روایت هنر»؛
کتاب «قواعد ویژه آثار مشترک ادبی و هنری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا»؛
- کتاب «تبیین افلاطون از موسیقی در تربیت شهروند براساس دیالوگ قوانین»؛
- کتاب «سینمای قهرمانی هالیوود پس از حادثه یازده سپتامبر»؛
 
- کتاب «تحلیل قراردادهای بازیگری سینما در حقوق ایران و آمریکا»؛
- کتاب «تبیین ریشه‌های ماهوی معراج و بازتاب آنها در حوزه تصویر با تأکید بر نگاره‌های معراج پیامبر اسلام (ص)»؛
- کتاب «راهبردهای بیان هنری در مناسبات فرهنگی بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: نمایشگاه‌های جهانی اکسپو)»؛
- کتاب «بررسی و تحلیل ظرفیت‌های نمایشی ده اثر برگزیده ادبیات کلاسیک فارسی (با تأکید بر ارتباط انواع ادبی و ژانرهای سینمایی)»؛
- کتاب «بازتاب حکمت ایرانی- اسلامی بر زیباشناسی هنر ایران (مطالعه موردی: معماری عصر صفوی)»؛
- کتاب «درآمدی بر مواجهات معنایی روحانیت و سینمای اجتماعی ایران»؛
- کتاب «بازنمود خشونت: نقوش تجسمی ایران باستان، بین‌النهرین و یونان باستان»؛
- کتاب «مطالعه دیالوگ‌های دراماتیک در قرآن کریم در چهارچوب نظریة گفتمانی»؛
- کتاب «بررسی گفتمان جنسیت در دوره صفوی با تکیه بر نگاره‌های کاخ‌های چهل‌ستون و عالی‌قاپو اصفهان»؛
- کتاب «بازنمای زن در سینمای دفاع مقدس دهه 60 تا 80»؛
- کتاب «روایت‌های سینمایی هزار و یکشب»؛
- کتاب «زیبایی‌شناسی بومی در خودتزیینی زنان ترکمن»؛
- کتاب «بیمه آثار هنری، نقش بیمه در رونق دادن به بازارهای هنرهای تجسمی»؛
- کتاب «تئاتر عروسکی به مثابه هنری مستقل از تئاتر انسانی»؛
- گزارش فرهنگی «نقد و بررسی وضعیت سینمای ایران در جشنواره سی و پنجم فیلم فجر».
 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.