آرم فرهنگستان هنر
تقوینام و نام خانوادگی :

علی تقوی

محل و تاریخ تولد :

بابل، 1358

عضو گروه :

<#f:111/>


عضو هیئت علمی و سرپرست پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

 

تحصیلات:

مرتبه علمی: استادیار

- دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1394؛

- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1382؛

- کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1379.


سوابق علمی و اجرایی:

مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست، روابط‌عمومی و بین‌الملل فرهنگستان هنر

- معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر

- عضو کمیسیون هنر و معماری شورای عالی عتف

- عضو شورای شناسایی برگزیدگان هنری بنیاد ملی نخبگان

- مدیرمسئول فصلنامۀ گلستان هنر

- رئیس شورای علمی مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن)

- دبیر فرهنگستان هنر

- مدیرکل پشتیبانی و منابع انسانی فرهنگستان هنر

- دبیر علمی نشست تخصصی جلوه‌های قرآن کریم در ادبیات فارسی

- دبیر علمی نشست تخصصی ادبیات دورة غزنوی


تألیف و تصحیح کتاب:

مشفق کاشانی (از مجموعه شخصیت‌های مانا). تهران: سوره مهر، 1400؛

- سیدکریم امیری‌فیروزکوهی (از مجموعه شخصیت‌های مانا). تهران: سوره مهر، 1400؛

- نصرالله مردانی (از مجموعه شخصیت‌های مانا). تهران: سوره مهر، 1400؛

- قیصر امین‌پور (از مجموعه شخصیت‌های مانا). تهران: سوره مهر، 1399؛

- گوهر امیر، برگزیده‌ای از سروده‌های امیر پازواری. تصحیح و گزارش. تهران: پایا، 1399؛

- رئالیسم در ادبیات داستانی ایران. تهران: پایا، 1398؛

- سلمان هراتی (از مجموعه شخصیت‌های مانا). تهران: سوره مهر، 1395.

 

مقالات:

«تحلیل روایت معراج در سروده‌ها و نگاره‌های خمسه نظامی». مجموعه مقالات همایش خمسه‌نگاری. تهران: مؤسسه متن، 1400؛

- «اقتباس صورت و معنا در سروده‌های امیری فیروزکوهی» دوفصلنامه تاریخ ادبیات، ش1، 1400؛

- «صفی‌الدین ارموی در تاریخ وصاف». فصلنامه گلستان هنر، ش21، 1399؛

- «جستاری در مؤلفه‌های همزیستی اجتماعی در مرصاد العباد نجم رازی». فصلنامة نامة انجمن مفاخر، ش49، 1399؛

- «جلوه‌های پایداری در سروده‌های امیری فیروزکوهی». فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات پایداری. سال دوازدهم، ش22، 1399؛

- «فرهنگ واژگان تبری». ویژه‌نامه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ش10، 1398؛

- «درآمدی بر ساختار روایت در مثنوی مولوی». سفیر هنر. ش26، 1397؛

- «جستاری در صور خیال و عواطف شعری دیوان غیاث‌الدین نقشبند یزدی». مجموعه مقالات نقش و نقشبند. تهران: مؤسسه متن، 1397؛

- «نقد و تحلیل رئالیسم در سووشون دانشور». مجموعه مقالات زندگی و احوال سیمین دانشور. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1397؛

- «تأثیر شاهنامه بر تاریخ جهانگشای». سفیر هنر. ش23، 1397؛

- «نقد و تحلیل داستان سیاوش»، سوگ سیاوش. تهران: موسسه متن، 1396؛

- «نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیات داستانی ایران». پژوهشنامة علمی پژوهشی نقد ادبی و بلاغت. سال سوم، ش1، بهار و تابستان 1393؛

- «واکاوی تعامل شاهنامه و هنر نقالی». کتاب تخصصی علمی پژوهشی گنجینه. کتاب پنجم، 1391؛

- «تأملی بر نقش و جایگاه سماع و موسیقی در عرفان و تصوف». کتاب تخصصی علمی پژوهشی گنجینه. کتاب چهارم، 1390؛

- «تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی». فصلنامه علمی پژوهشی کهن‌نامه ادب پارسی. سال اول، ش 2، 1390؛

- «منظومه‌های ناتمام؛ نقد و نظری بر گزیده‌های متون ادبی». کتاب ماه ادبیات. ش 49، 1390؛

- «نگاهی به تصاویر خیال در شاهنامه فردوسی». کتاب ماه ادبیات. ش 37، 1389؛

- «رئالیسم در ادبیات داستانی، با نقدی بر داستان‌های جلال آل احمد». کتاب ماه ادبیات. ش 44، 1389؛

- «نگاهی به کتاب تخیل مکالمه‌ای میخاییل باختین». کتاب ماه ادبیات. ش 45، 1389؛

- «تأملی در مبانی زیبایی‌شناختی شعر دورة صفوی». مجموعه مقالات ادبیات گردهمایی مکتب اصفهان. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 1387؛

- «تصویرگری در شعر رودکی». ماهنامة آینه خیال. ش 6، 1387؛

- «منطق گفتگو در مثنوی معنوی». کتاب ماه ادبیات. ش 7، 1386؛

- «مبانی و ساختار رئالیسم در ادبیات داستانی». دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی. ش 6، بهار و تابستان 1385؛

- «تأملی در سبک اصفهانی یا هندی». ماهنامة آینه خیال. ش 42، 1385؛

- «نقدی بر نثر فارسی در دورة صفویه». ماهنامة آینه خیال. ش 43، 1385؛

- «جستاری در مفاهیم هنر در متون فارسی». ماهنامة آینه خیال. ش 51، 1385.

 

 

  

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.