گزارشي از نمايشگاه خوشنويسي شكسته "حسين مشجري" هنرمند كاشاني در سالروز تولد شاعر لحظه هاي ناب

  همگام با "صداي آب" در شهر شعر سهراب
 

اين نمايشگاه در برگيرنده 25 اثر در قالب خط شكسته است كه به مناسبت بيست و پنجمين سال فعاليت هنرمند از مجموع آثار اخير وي برگزيده شده است. ويژگي ديگر اين مجموعه آن است  كه در سالروز تولد شاعر لحظه هاي آب و نبض زمين، نقاشي شاعرانگي سيال و ناب جاري در جان طبيعت، سهراب سپهري تماماً به روايت اشعار اين چهره درخشان شعر و هنر معاصر اختصاص يافته است. به گفته هنرمند حاصل دو سال انس و استعراق در افق شعر سهراب و فضا و اتمسفر حال وكلام شاعرانه او واجراي آن به زبان  هنر خوشنويسي است.

اين هنرمند كاشاني پيش از اين معاونت انجمن خوشنويسان كاشان ، نزديك دو دهه تدريس دوره هاي ممتاز و فوق ممتاز به هنرجويان خوشنويسي، دريافت جوايز از جشنواره هاي متعدد خوشنويسي و نيز كتابت 11 جلد كتاب از جمله ترجمه كامل مفاتيح، سفينه محبوب، تركيب بند محتشم كاشاني و... را در كارنامه هنري خود داشته است. در نگاهي گذرا به اين بيست و پنج اثر مي توان رد پاي گونه اي يگانگي با درون مايه و محتواي شعرهاي سهراب و در يك نگاه كلي تر هندسه هستي شناسي شاعرانه و سلوك دروني او را حس كرد. اين را در فرم تركيب بندي ها، چرخش زاويه ها، نوع نقطه گذاري و تنوع كار با مركب  و رنگ در آثار مشاهده شده مي توان دريافت.

در تابلوي «آب را گل نكنيد» جوي آب براساس فرم مركب مشكي شكل گرفته و در تابلوي « به سراغ من اگر مي آييد» هنرمند ، كلمه «نرم و آهسته» را به شكلي كمرنگ و محو ترسيم كرده تا تجسمي از محتواي كلام سهراب ايجاد كند . در تابلوي « قايقي خواهم ساخت ...» تركيب بندي خطوط بر زمينه آبي يادآور شكل قايق شده است و در تابلوي « نفسم    مي گيرد»‌ درشتي و كوبندگي و استفاده از رنگ هاي مختلف نقطه ها، در خدمت القاء حس وحال بيان شده در شعر درآمده است و همينطور در تابلوي « خانه دوست كجاست» لطافت سخن را در پرداخت خطوط و در تابلوي « من نديدم دو صنوبر را با هم دشمن » حالت دشمني با استفاده از  تعدد و در هم آشفتگي خطوط نشان داده شده است.

به گفته هنرمند، انتخاب اين اشعار از مجموعه شعرهاي سهراب براساس يك دريافت و گزينش مفهومي و به عنوان  معدلي از كليت افق و كارنامه شاعرانه او صورت گرفته و ويژگي هاي بارز اين انتخابگري نيز در فرم به شكل نو آوري در تركيب رنگ ، تركيب نقطه يا حذف نقطه نمود يافته است «حسين مشجري» در توضيح اين سعي خود خاطر نشان مي كند : «من سعي كردم آن شعرها را از طريق خلق اثر به يك جلوه مفهومي برسانم و از طريق يك توازن بين فرم و معنا به جلوه بخشي و تأثير گذار تر بودن مفاهيم شعرها كمك كنم.» او اضافه مي كند : « همه انتخاب ها براساس يك انديشه بوده و در تركيب بندي ها نيز همواره به مفهوم ، نظر داشته ام» و يادآور مي شود: « اين 25 اثر از ميان 50 اثر كه حاصل دو سال نزديكي  و همجواري با حس و حال شعر سهراب و 8 ماه كار مداوم در اين فضا انتخاب شده و بيشتر كارهايي را در نمايشگاه ارائه كرده ام كه مردم ، ذهنيت بيشتري ازآن شعرها داشته اند.»

يكي ديگر از ويژگي هاي اين نمايشگاه آن است كه براي نخستين بار ، يكي از اشعار سهراب كه به صورت چهار پاره و در سال هاي آغازين شاعري او سروده شده و در مجموعه شخصي يكي از شاعران معاصر كاشان به صورت منتشر نشده قرارداشته توسط اين هنرمند خوشنويسي در نمايشگاه حاضر ارائه شده است .

«حسين مشجري» در پايان گفتگويش تأكيد مي كند : « برگزاري اين نمايشگاه به انگيزه سالروز تولد سهراب سپهري صورت گرفته و چون هميشه سالمرگ او بابزرگداشت و تجليل هايي برگزار مي شد من خواستم آغاز زيستن او را بهانه برپايي اين نمايشگاه كنم.»

« صداي آب» با نگاهي به شعرهاي سهراب به روايت خوشنويسي ايراني  (خط شكسته) تا 23 مهرماه در نگارخانه لرزاده ميزبان عموم علاقه مندان اين شعر و اين هنراصيل خواهد بود .

 

   زمان انتشار: چهارشنبه ١٦ مهر ١٣٩٣ - ١٤:٠٥ | نسخه چاپي

خروج