"هنر در بستر زندگي" ؛ نشست پاياني و آغاز افقي به آينده

  نمایشگاه عکس هنرجویان جوان در موسسه صبا پایان یافت
 

به گزارش روابط عمومي موسسه فرهنگي هنري صبا وابسته به فرهنگستان هنر اين نشست در روز پاياني نمايشگاه " هنر در بستر زندگي " با استقبال چشمگير هنر آموزان كودك، نوجوان و شماري از چهره هاي هنري در سينما تك اين مجموعه برگزار شد، به ارائه كارنامه فعاليت ها و روند اجرايي اين حركت توسط مسئولان موسسه كودكان دنيا (برگزار كنندگان اين پروژه ) به بيان تجربه هاي تني چند از نوآموزان شركت كننده در نمايشگاه ، پاسخ هيأت داوران به پرسشها در خصوص معيارهاي داوري و نيز ارائه مباحث و مقالاتي در حوزه پژوهش هاي هنري توسط صاحبنظران اختصاص يافت . بر اين اساس ابتدا خانم ها خاكپور و مهر افزون از مسئولان اين پژوهش از كارنامه پروژه " هنر در بستر زندگي " و تجربه " آموزش مشاركتي" در اين مركز و نيز مراحل شكل گيري اين اتفاق و روند اجرايي نمايشگاه ، جمع آوري عكس ها ، انتخاب و داوري و ....سخن گفتند .

شادي قديريان عضو هيأت داوران اين نمايشگاه و عكاسي صاحب نام ايراني گزارشي از روند داوري آثار و شاخه ها و معيارها و گزينش عكس ها ارائه كرد و به ارزيابي مجموعه عرضه شده به لحاظ تكنيك و مفهوم پرداخت علي محتشمي ديگر عضو هيأت داوران سخنران بعدي بود كه به دشواريها و حساسيت هاي داوري در آثاري كه متعلق به يك گروه سني خاص و در آغازتجربه زندگي و خلاقيت است (كودكان و نوجوان)و نوع تعامل با اين قشر اشاره كرد و گفت : شيوه برخورد صحيح و منطقي با اين نسل مي تواند فاصله بين سليقه فردي و دريافت مخاطب را كمتر كند و هنر جوي نو پاي ما را نسبت به سليقه اش خود آگاهي بخشد وي بر نقش تربيتي و تعالي بخشي يك انتخاب گر كار كودك و نوجوان تأكيد كرد . آنگاه مهران  مهاجر مدرس و صاحبنظر هنري با بيان مباحث نظري در تجربه زيبايي شناسانه عكاسي ، شيوه كار و تعامل با دوربين را بخشي از تجربه زندگي و رشد فكري و گسترش جهان مفهومي و ادراكي كودك دانست و يادآور شد : نحوه اين تجربه كشف جهان فردي و تجربه جمعي براي نوآموزان ما بسيار مهم است و ما در اين نمايشگاه نمونه هاي قابل توجهي از شكستن كليشه هاي رايج و نزديك شدن به يك الگوي درست از يگانگي با سوژه و تفكرو تأمل در زندگي را مشاهده مي كنيم و نتيجه آن شده كه شكلي از گسترش خيال و ساختن جهاني خيالين در امتداد جهان عيني و واقعي در عكس براي اين هنر آموزان اتفاق افتاده است . پايان بخش اين نشست ارائه پژوهشي از سوي مهناز رونقي پژوهشگر و نويسنده با سابقه در حوزه ادبيات  بود كه تحقيق خود را در جامعه شناسي ادبيات با نگاه ويژه به ادبيات معاصر ايران در دهه هاي 50 و 70 به عنوان دورهايي تعيين كننده در سبك زندگي از منظرهاي نقد جامعه شناسي و ساختاري هنر، روايت و رمان به حاضران ارائه كرد.

گفتني است " هنر در بستر زندگي" با نمايشگاهي از عكس هاي برگزيده تجربي 50 هنر آموز كودك و نوجوان و دو كارگاه عكاسي براي اين گروه سني با استقبال چشمگيري در روزهاي برپايي خود در نگارخانه خيال نو موسسه صبا مواجه شد . اين اتفاق به همت مركز پژوهشي كودكان دنيا در امتداد  پروژه  هنر در بستر زندگي شكل گرفت .

 

   زمان انتشار: شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٢ - ١٤:٣٤ | نسخه چاپي

خروج