•پنجمین جشنواره بین المللی عکس خیام

•جمعه 26 مرداد الی 1 شهریور ماه 1397

•افتتاحیه ساعت 17

•نگارخانه  خیال

 

•پنجمین نمایشگاه هنرهای تجسمی گالری هنر بابل

•دوشنبه 1 مرداد ماه الی 8 مرداد ماه 1397

•افتتاحیه ساعت 17

•نگارخانه استاد فرشچیان

 

•جشنواره هنرهای تجسمی سازمان آموزش و پرورش

•پنجشنبه 18 الی 27 مرداد ماه 1397

•افتتاحیه ساعت 10

•نگارخانه  آیینه

 

•نمایشگاه پوستر حقوق کودکان

•دوشنبه 1 الی 8 مرداد ماه 1397

•افتتاحیه ساعت 17

•نگارخانه  استاد لرزاده و فرشچیان

•www.saba.honar.ac.ir