عنوانبرگزار کنندهنوعتاريخ
تصویر و تصورگروه هنری چیتاآرتهنرهای تجسمی05 الی 13 شهریور
پنجمین جشنواره بین المللی عکس خیامموسسه فرهنگی هنری صباجشنواره ١ الي ١٠ بهمن ١٣٩٦
نقاشي گروه هنري بيست هيجدهموسسه فرهنگي هنري و پژوهشي صبانمايشگاه١ الي ١٠ بهمن ١٣٩٦
سومین جشنواره ملی عکس ایرانموسسه فرهنگی هنری صباجشنواره 14 الی 28 دی 1392
نمايشگاه نيم قرن نقاشي هاي استاد حبيب الله آيت اللهیموسسه فرهنگی هنری صبانمایشگاه8 الی 26 دی 1392