آرم فرهنگستان هنر
کیانی هندینام و نام خانوادگی :

سید عبدالمجید کیانی هندی

محل و تاریخ تولد :

تهران؛ 1320

عضو گروه :

<#f:111/>

عضو پیوسته و رئیس گروه موسیقی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

 

مجید کیانی ابتدا ردیف سنتور ابوالحسن صبا را به مدّت چهار سال نزد استاد منوچهر صادقی و استاد محمد حیدری در هنرستان آزاد موسیقی ملی آموخت. سپس ردیف میزاعبداله را نزد استاد نورعلی‌خان برومند و استاد داریوش صفوت در دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، گروه موسیقی فرا گرفت.

برای دست یافتن به شیوه سنتورنوازی حبیب سماعی و قطعات ضربی و تصنیف‌ها مدت چهار سال دیگر در مرکز حفظ و اشاعه و همچنین در محضر استاد نورعلی برومند به فراگیری ادامه داد.

مجید کیانی یک دوره ردیف آوازی استاد عبداله دوامی را نیز نزد ایشان آموخت و برای شناخت موسیقی از جهات دیگر مدت سه سال در دانشگاه سوربن پاریس در رشته موزیکولوژی در زمینه موسیقی شرق نزد تران وانکه تحصیل کرد.

وی در سال 1358 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شد و در گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبا، مشغول تدریس ردیف و مبانی نظری موسیقی ایران شد.

علاوه بر هفت سال مدیر گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبا، چندین سال نیز مدیریت مرکز حفظ و اشاعه را برعهده داشت.

مجیدکیانی از سال 1366 تا 1398، 59 اثر صوتی و تصویری انتشار داد. 14 کتاب درباره موسیقی ایران نوشت. حدود 200 کنسرت آموزشی، پژوهشی در ایران، اروپا، کانادا و آمریکا برگزار کرد. 54 مقاله درباره موسیقی ایران و ارتباط آن با سایر هنرهای ایرانی نوشت و 10 مصاحبه و گفت‌وگو در رادیو و تلویزیون داشت. همچنین حدود 80 مصاحبه در روزنامه، مجله و فصلنامه نیز انجام داد.

اکنون نیز مدیر موسسه فرهنگی سرو ستاه، رئیس گروه موسیقی فرهنگستان هنر و عضو پیوسته آن، همچنین عضو شورای موسیقی ارزشیابی هنرمندان کشور است.

 

 - فهرست کتاب‌های منتشر شده توسط موسسه فرهنگی سرو ستاه، ایران صدا و نی از سال 1368 تا 1398.

- هفت دستگاه موسیقی ایران، 330 صفحه. چاپ اول، 1368، چاپ دوم تجدیدنظر شده، 1371، چاپ سوم ( نشر سوره مهر ) 1393 و چاپ چهارم، همراه لوح فشرده، 1397 ؛

- ردیف میرزاعبداله، دستگاه شور، بر اساس روایت نور علی برومند، نشر نی، چاپ اول بهار 1369؛

- آموزش سنتور، ردیف میرزاعبداله، دستگاه شور، بر اساس روایت نور علی برومند، نشر ایران صدا، چاپ اول پاییز 1372؛

- بررسی سه شیوه تکنوازی در موسیقی کنونی ایران، باز نویسی سید علیرضا میر علی نقی، 88 صفحه، پاییز 1370.

- نوا ( نگرشی برغم در موسیقی ایرانی )، 38 صفحه، چاپ اول تابستان 1374؛

- سید حسین طاهر زاده، 77 صفحه، چاپ اول بهار 1375؛

- حبیب سماعی ( به‌مناسبت پنجاهمین سالگرد در گذشت استاد بزرگ سنتور ایران ) 102 صفحه، چاپ اول زمستان 1375؛

- مبانی نظری موسیقی ایران، 184 صفحه، بهار 1377؛

- ستاره عشق ( زیبا شناختی انواع عشق ) 102 صفحه، بهار 1382؛

- چگونگی پژوهش در موسیقی ایران، 108 صفحه، زمستان 1383؛

- گزیده‌ای از مقالات و مصاحبه های سید عبدالمجید کیانی در همایش تجلیل از برگزیده گان فرهنگستان ها،انتشار فرهنگستان هنر؛

- بیاد حبیب، گفتگو، به اهتمام علی شادکام، چاپ اول، 462 صفحه، پاییز 1393؛

- شناخت هنر موسیقی، سماع ردیف، شامل 18 دفتر، 768 صفحه، همراه لوح فشرده، تابستان 1395؛

- شناخت هنر موسیقی، سماع ردیف 2، شامل 6 دفتر320 صفحه، همراه لوح فشرده پاییز 1398.

 

 - فهرست آثار صوتی و تصویری برای آموزش سنتور و موسیقی ردیف، از سال 1366 تا 1397.

- آلبوم 5 کاست هفت دستگاه موسیقی ایران و طرح جلد آن، 1366؛

- هفت دستگاه موسیقی ایران، ردیف میر زا عبداله، شامل 4 لوح فشرده صوتی با شیوه سنتور نوازی حبیب سماعی. تاریخ انتشار 1385 و اولین ضبط آن در 5 نوار کاست 1366؛

- هفت دستگاه موسیقی ایران، ردیف میر زا عبداله، شامل 4 لوح فشرده تصویری با شیوه سنتور نوازی حبیب سماعی. تاریخ انتشار مهر ماه 1385؛

- نوار کاست گذری در شیوه سنتورنوازی حبیب سماعی، بهمن 1363؛ (در این اثر پنچ صفحه حبیب سماعی که با آواز پروانه همراه است، به گونه‌ای مورد الهام قرار گرفته است و تا حد امکان سعی شده است که به شیوه سماعی نزدیک شود)؛

- نوار کاست ضربی‌های حبیب سماعی، پاییز 1369 منتشر شد. (این اثر نیز شامل بیست قطعه به صورت چهار مضراب و ضربی، به روایت شاگردان حبیب سماعی است).

- آلبوم گذری در شیوه سنتور نوازی حبیب سماعی، شامل یک لوح فشرده صوتی، تاریخ ضبط آن 1363 و تاریخ انتشار 1385 است.

- ضربی‌های حبیب سماعی، یک لوح فشرده صوتی از روایت شاگردان حبیب سماعی. (شامل 20 قطعه ضربی و چهار مضراب. تاریخ ضبط 1369 و تاریخ انتشار لوح فشرده 1385 است)؛

- تصنیف‌های قدیمی شامل پنج لوح فشرده صوتی، شامل 115 تصنیف قدیمی به روایت استادان آواز دوره قاجار، توسط مجید کیانی سنتور و آواز و شهرام کیانی نوازنده ضرب.

 

 - فهرست آثار صوتی برای شنیدن و آشنا شدن موسیقی دستگاهی ردیف

- آلبوم کاست تکنوازی سنتور اولین اثری است که از روی صفحه 33 دور «ردیف» که در فرانسه ضبط شده است، توسط کانون فرهنگی هنری چاووش، مهر 1360 انتشار یافت؛

- آلبوم کاست، عنوان «ردیف» نیز محصول دو صفحه 33 دور است که صفحه «ردیف» سال 1355 در پرُوَنس فرانسه ضبط شده است و صفحه ایران در همین آلبوم در استودیو 105 رادیو فرانسه سال 1358 ضبط شده است؛

- کاست نوار، بررسی سه شیوه هنر تکنوازی در موسیقی ایران، به همراه کتاب، پاییز 1370؛

- سه نوار کاست برنده جایزه پژوهش سال،که در سال‌های 75-1374 به همراه سه جلد کتاب منتشر شده است، شناخت موسیقی1- نوا، شناخت موسیقی 2- طاهرزاده و شناخت موسیقی 3- حبیب سماعی.

- نوارکاست بسته نگار، آوا ز بیات اصفهان، بیاد ناصر فرهنگ فر 2-1361 با همکاری استادان، ناصر فرهنگ‌فر و محمدرضا لطفی؛

- هنر تکنوازی سنتور، یک لوح فشرده تاریخ انتشار 1991 پاریس (1370)؛

- به سرا پرده چو گُل، شامل 12 قطعه 1373 نمونه‌هایی از نوحه‌های اصیل مراسم سوگواری واقعه کربلا؛

- یاد باد آنکه، همایش صفی‌الدین ارموی، گروه سپهر، فرهنگستان هنر، دی‌ماه 1383؛

- آفتاب حُسن،گروه سروش، آبان 1384 همایش بین المللی طبیعت در هنر شرق، فرهنگستان هنر؛

- حبیب سماعی ، زمستان 1375 پنجاهمین سالگرد در گذشت استاد بزرگ سنتور ایران؛

- خسروانی،شامل 2 لوح فشرده در 1385؛

- ترجیع بند و بسته نگار، شامل 2 لوح فشرده در 1385؛

- انجمن فرهنگی ایتالیا، یک لوح فشرده در 1385؛

- تورنتو، کانادا، یک لوح فشرده در 1385 ؛

- گروه سپهر، موسیقی مجید کیانی یک لوح فشرده انتشار 1385. شامل هفت سرود. 1. فردوسی

2. ورزش روح 3. زمین پاک 4. چهره‌های ماندگار 5. کربلا 6. یاد باد آنکه 7. سماع.

- ایران، یک لوح فشرده 1386 ؛

- هنر طبیعت، یک لوح فشرده بهار شامل 8 قسمت، با همکاری مهرداد کیانی، نوازنده ضرب 1386 ؛

- ورشان و سرو بلند، 2 لوح فشرده شامل اجرای چهار دستگاه در لوح فشرده وَرَشان و دو دستگاه و دو آواز در لوح فشرده سَرو بلند، تاریخ ضبط آبان و اسفند 1370 و انتشار آن بهار 1392؛

- چشمه‌های سپید یک لوح فشرده در سال 1392، شامل 9 قسمت، با همکاری شهرام کیانی؛

- پیدایش ستاره یک لوح فشرده در سال 1392، شامل 8 قسمت، با همکاری مهرداد کیانی؛

- کرشمه، شامل یک لوح فشرده، تاریخ ضبط 1354 و انتشار آن بهار 1392 با همکاری استاد محمدرضا لطفی؛

- گارگاه نمایش، شامل 2 لوح فشرده، تاریخ ضبط 1354 و انتشار آن بهار 1392 با همکاری استادان، محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ فر.

 

- فهرست آثار تصویری برای دیدن و شنیدن و بهتر درک کردن موسیقی دستگاهی ردیف

- مکتب اصفهان، شا مل یک لوح فشرده آذر 1385. با تیراژ محدود برای علاقه‌مندان موسیقی دستگاهی ردیف؛

- انتخابی از کنسرت‌ها، شامل یک لوح فشرده در مرداد 1386؛

- مکتب شیراز، شامل یک لوح فشرده، تراک 1 هم‌نوازی گروه سپهر، موسیقی مجید کیانی، تراک 2، هم‌نوازی گروه چهارگاه، موسیقی علی بیانی، انتشار 1386؛

- بارسلونا و تاراگونا، شامل یک لوح فشرده در اسپانیا سال 1386 با همکاری شهرام کیانی. نوازنده ساز ضرب؛

- نقش سکوت، فرهنگسرای نیاوران، دی‌ماه 1384 شامل یک لوح فشرده، تراک نخست سخنرانی درباره نقش سکوت در موسیقی دستگاهی ردیف 65 دقیقه و تراک دوم، اجرای موسیقی دستگاه سه‌گاه 19:40 دقیقه و دستگاه راست و پنجگاه 25:37 دقیقه؛

- نوا، نگرشی بر غم در موسیقی ایرانی، فرهنگسرای نیاوران، اسفند 1384 شامل یک لوح فشرده، تراک نخست سخنرانی درباره: نگرشی بر غم در موسیقی دستگاهی ردیف 57:58 دقیقه و تراک دوم اجرای موسیقی، دستگاه همایون 21:37 دقیقه و دستگاه نوا 15:20 دقیقه؛

- هفت مثنوی، فرهنگسرای نیاوران،تیر 1385 شامل یک لوح فشرده ، تراک نخست سخنرانی در باره هفت مثنوی و تراک دوم، اجرای موسیقی در دستگاه شور، آواز ابوعطا، آواز افشاری، آواز بیات زند، دستکاه چهار گاه، دستگاه ماهور و آواز ابوعطا؛

- چهار عنصر، فرهنگسرای نیاوران، شهریور 1385 شامل یک لوح فشرده، تراک نخست سخنرانی درباره چهار عنصر طبیعت به مدت 43:28 دقیقه و تراک دوم، اجرای موسیقی در دستگاه چهارگاه به مدت 34:18 دقیقه؛

- بررسی سه شیوه هنر تکنوازی، فرهنگسرای نیاوران، آبان 1385 شامل یک لوح فشرده، تراک نخست سخنرانی درباره سه شیوه تکنوازی در موسیقی دستگاهی و ردیف، به مدت 56 دقیقه و تراک دوم، اجرای موسیقی در آواز آفشاری به مدت 41 دقیقه؛

- خیام و موسیقی، فرهنگسرای نیاوران، اردیبهشت 1386 شامل یک لوح فشرده، تراک نخست سخنرانی درباره رباعیات خیام و ارتباط آن با موسیقی دستگاهی و فلسفه ردیف، به مدت 55 دقیقه و تراک دوم، اجرای موسیقی در دستگاه ماهور به مدت 40 دقیقه؛

- طبیعت در هنر موسیقی، فرهنگسرای نیاوران، شهریور 1386 شامل یک لوح فشرده، تراک نخست سخنرانی درباره جایگاه معنوی در هنر موسیقی،تراک نخست،سخنرانی به مدت 60 دقیقه و تراک دوم، اجرای موسیقی در دستگاه نوا به مدت 20 دقیقه؛

- بررسی وزن در موسیقی دستگاهی ، فرهنگسرای نیاوران، آذر 1386 شامل یک لوح فشرده، تراک نخست، سخنرانی درباره چگونگی وزن در موسیقی ردیف، به مدت53 دقیقه و تراک دوم، اجرای موسیقی در دستگاه شور به مدت 23:20 دقیقه؛

- جایگاه معنوی در موسیقی ایرانی ، فرهنگسرای نیاوران، مهر 1387 شامل یک لوح فشرده، تراک نخست، سخنرانی درباره معنویت در موسیقی ایرانی و ردیف به مدت 39 دقیقه و تراک دوم، اجرای موسیقی در آواز کرد بیات به مدت 23:20 دقیقه و آواز افشاری به مدت 20:20 دقیقه؛

- نقش تکرار در موسیقی ایرانی، فرهنگسرای نیاوران، دی‌ماه 1387 شامل یک لوح فشرده، تراک نخست، سخنرانی درباره تکرار و نقش آن در موسیقی ایرانی و ردیف به مدت 49 دقیقه و تراک دوم، اجرای موسیقی دستگاه همایون به مدت 26:30 دقیقه.

- فردوسی و موسیقی، پردیس قلهک، آذر 1390 شامل یک لوح فشرده، تراک نخست، سخنرانی در فردوسی و نقش آن در موسیقی دستگاهی-ردیف به مدت 49:30 دقیقه و تراک دوم، اجرای موسیقی،1. دستگاه سه گاه به مدت 14:17 و 2. دستگاه همایون به مدت 16:30 دقیقه.

- حبیب سماعی، پردیس قلهک، بهمن 1390 شامل یک لوح فشرده، تراک نخست، سخنرانی در باره حبیب سماعی و نقش آن در موسیقی دستگاهی-ردیف به مدت 37 دقیقه و تراک دوم، اجرای موسیقی، دستگاه شور به مدت 19 دقیقه؛

- تاثیر موسیقی بر جسم و روان، فرهنگسرای نیاوران، تابستان 1391 شامل یک لوح فشرده، تراک نخست، سخنرانی درباره تاثیر موسیقی ردیف و نقش سازنده آن برجسم و روان، به مدت 46:30 دقیقه و تراک دوم، اجرای موسیقی، دستگاه شور به مدت 35 دقیقه؛

- نگرشی بر موسیقی مردم پسند و هنری، فرهنگستان هنر، زمستان 1391 شامل یک لوح فشرده، تراک نخست، سخنرانی درباره موسیقی مردم پسند و هنری، به مدت 43:40 دقیقه و تراک دوم، اجرای موسیقی، دستگاه ماهور به مدت 32:20 دقیقه؛

- معماری و موسیقی، فرهنگستان هنر، زمستان 1391 شامل یک لوح فشرده، تراک نخست، سخنرانی درباره معماری و ارتباط آن با موسیقی دستگاهی - ردیف، به مدت 37:58 دقیقه و تراک دوم، اجرای موسیقی، آواز اصفهان به مدت 24 دقیقه؛

- حافظ و موسیقی، فرهنگسرای نیاوران، شهریور 1396، شامل یک لوح فشرده، تراک نخست، سخنرانی درباره حافظ و نقش آن در موسیقی دستگاهی و ردیف، به مدت 37:27 دقیقه و تراک دوم، اجرای موسیقی، دستگاه نوا به مدت 24:37 دقیقه.

 

- لوح تقدیر، لوح سپاس، لوح افتخار و لوح یادبود

در مجموع 15 لوح تقدیر، 10 لوح سپاس، 3 لوح افتخار و دو لوح یادبود شامل است که برخی از آنها ذکر و نشان داده می‌شود.

 - لوح تقدیر برای نوار برگزیده سال، اثر هفت دستگاه موسیقی ایران، اعطای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تالار وحدت.

- لوح تقدیر، سخنرانی در نمایشگاه نوای گمشده، اعطای مدیر موزه ملی ایران، بهمن 1377.

- لوح تقدیر، ارئه مقاله تقسیم بندی انواع موسیقی در ایران،شانزدهمین چشنواره موسیقی فجر،اعطای معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تالار وحدت، بهمن 1379.

- لوح تقدیر، یادمان دومین همایش چهره های ماندگار،اعطای ریاست سازمان صدا و سیما، 1381.

- لوح تقدیر، به پاس حضور در همایش هم اندیشی سراسری هنرمندان بسیجی،اعطای رئیس سازمان بسیج هنرمندان، آذر 1386.

- لوح تقدیر، به پاس همکاری برای ثبت ردیف موسیقی ایران،اعطای رئیس شورای عالی خانه موسیقی، مهر 1388.

- لوح سپاس، انتخاب طرح شناخت موسیقی به عنوان پژوهش فرهنگی برگزیده سال، اعطای رئیس جمهوری اسلامی ایران، دی ماه 1376.

- لوح سپاس، به پاس تلاشها و خدمات بیش از دو دهه برای اعتلای موسیقی کشور، اعطای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. بهمن 1378.

- لوح سپاس، اثر برگزیده بیست سال گذشته، ضربیهای حبیب سماعی، همچنین به پاس تلاشها و خدمات بیش از دو دهه برای اعتلای موسیقی کشور، اعطای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن 1378؛

- لوح سپاس، ارائه مقاله در همایش عبدالقادر مراغی،اعطای معاون پژوهشی فرهنگستان هنر، خرداد 1387؛

- لوح سپاس، ارئه مقاله بررسی تداوم و ارتباط اندیشه های موسیقایی قطب الدین و احمد کاشی در گرد همایی مکتب شیراز، اعطای معاون پژوهشی فرهنگستان هنر، آذر 1387؛

- لوح سپاس، برای پژوهش مستمر در موسیقی ردیف دستگاهی ایران، اعطای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

- لوح سپاس، به پاس تلاش و خدمت به نشر اندیشه و هنر اسلامی، اعطای دبیر جشنواره هنرهای اسلامی، آبان 1390؛

- لوح افتخار، دریافت درجه یک هنری در رشته نوازندگی ردیف،از طرف شورای ارزشیابی هنرمندان موسیقی کشور، اعطای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهریور 1382.

- لوح افتخار، نظر به تلاشهای بایسته و نقش آفرینی، بر اساس اصل 129 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفتخر به دریافت نشان درجه یک فرهنگ و هنر، اعطای رئیس جمهوری اسلامی ایران؛

- لوح افتخار باز نشستگی، با سپاس از تلاش و خدمات در دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه تهران.

  

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.