آرم فرهنگستان هنر
خلاصه مقالات اولين گردهمايي گنجينه‌هاي ازيادرفتة هنر ايران
خلاصه مقالات اولين گردهمايي گنجينه‌هاي ازيادرفتة هنر ايران تاریخ ثبت : 1391/02/19
طبقه بندي : کتاب ,
موضوع : خلاصه مقالات اولين گردهمايي گنجينه‌هاي ازيادرفتة هنر ايران
نویسنده : مهدي مكي‌نژاد
عکس :
ویراستار : بهنام صدري
چاپ اول : آذر 1386
چاپ و صحافي : شادرنگ
تعداد صفحات : 80 صفحه
اطلاعات بیشتر : اعضاي هيئت علمي و داوران گردهمايي گنجينه‌هاي ازيادرفتة هنر ايران استاد غلامحسين اميرخاني، مهندس عباس اكبري، مهندس مرتضي بخردي،‌ دكتر حسن بلخاري، دكتر سوسن بياني، دكتر محمد علي رجبي، مهندس سيد عبدالمجيد شريف‌زاده، استاد محمدجواد جدي، استاد محمود ماهرالنقش، استاد محسن محسني، دكتر مهرانگيز مظاهري، مهندس مهدي مكي‌نژاد، دكتر زهرا موسوي، استاد مجيد مهرگان، استاد ايرج نعيمايي، دكتر محمدمهدي هراتي، دكتر حسين ياوري. مقدمه وز تذكرة نام تو شيرين لب و كام اي نام تو در هر لغتي ذكر انام بـا نـام تو كارهـا تمـام‌انـد تمام بـي نـام تو شعله‌ها تباه‌اند تباه در گسترة سرزمين پهناور ايران، هنر همواره در وجوه مختلف زندگي ما ايرانيان و در بطن آن جريان داشته و بخش مهمي از فرهنگ اين مرز و بوم در لابه‌لاي هنرهاي ملي آن نهفته است. اين هنرها كه ارتباط تنگاتنگي با سنت‌هاي اصيل ايراني داشته‌اند، منطبق با خواسته‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و نيازهاي روحي و زيبايي‌شناسي هستند، و طي هزاران سال شكل گرفته‌اند. كاربردي بودن، تنوع رشته‌هاي هنري و آميختگي آنها با فرهنگ‌هاي قومي و بومي از خصوصيات بارز اينگونه هنرهاست. متأسفانه بخش عظيمي از اين هنرها، ‌در گذر زمان و مخصوصاً دورة معاصر به علل مختلف دچار آسيب جدي شده و به مرور زمان، هم اينگونه هنرها و هم هنرمندان‌شان از ياد رفته يا در حال از بين رفتن هستند. گردهمايي گنجينه‌هاي از ياد رفتة هنر ايران فرصتي پديد آورد است تا براي اولين بار به‌صورت جدي و در قالب همايشي علمي و پژوهشي به هنرهاي از ياد رفته پرداخته شود. کل مقالاتی که به دبيرخانة گردهمايي ارسال شد، 105 مقاله بود که مجموعة حاضر خلاصة 55 مقاله‌اي است كه مورد پذيرش هيئت محترم علمي و داوران قرار گرفته است. هدف اصلي گردهمايي مطالعه ، شناسايي، جمع آوري و ثبت و ضبط هنرهايي بوده است كه به دلايل مختلف از گردونة زندگي كنار رفته و جامعة امروزی هيچ گونه اطلاع و نيز ارتباطي با اين هنرها ندارد. مهمترين محورهاي پژوهشي و علمی گردهمايي عبارت است از: ـ بررسي خاستگاه فرهنگي و انديشة زيبايي‌شناسي حاكم بر هنرهاي سنتي ايران؛ ـ مطالعه، شناسايي و معرفي هنرهاي از ياد رفته يا در حال فراموشي؛ ـ شناسايي و معرفي استادان، هنرمندان و هنروران، و نيز سبك و سياق آنها؛ ـ شناسايي مواد، مصالح و ابزارهاي به كار رفته در هنرهاي سنتي، و بررسي امكان توليد آنها با حفظ اصالت؛ ـ تاثير شرايط اقليمي در پويايي و ماندگاري هنرهاي سنتي؛ ـ آسيب شناسي و بررسي علل ركود هنرهاي از ياد رفته؛ ـ ارائه راهكارهاي حفظ و احياء هنرهاي از ياد رفته و بررسي تطبيقي آن با كشورهاي ديگر؛ ـ مطالعه و بررسي هنرهاي از ياد رفته، براي ارائه كاربردهاي جديد در جامعة امروز؛ ـ بررسي دلايل موفقيت هنرهاي سنتي فعال و مقايسه آن با هنرهاي از ياد رفته، براي دستيابي به راهكارهاي مناسب. مجموعه تلاشهای علمی صورت گرفته نشان می‌دهد حوزة هنرهای از ياد رفته به لحاظ علمی بايستی بيشتر مورد توجه هنر پژوهان قرار گيرد. در اين راستا دبيرخانة گردهمايي علاوه بر مجموعه مقالات، در قالب طرح «گنجينة سيمرغ» 30 عنوان کتاب و نيز 6 شماره ويژه‌نامة «گنجينة هنر» منتشر می‌نمايد. همچنين در اين گردهمايي در قالب «طرح ديدار با هنرمندان» برای اولين بار گروهي ازکارشناسان به ديدار جمعی از هنرمندانی که تاکنون مورد توجه نبوده‌اند در سراسر ايران رفتند و از زندگی وآثار آنها فيلم تهيه شد. متأسفانه در يك قرن اخير، لطمات و صدمات فراواني بر پيكرة اين هنرها وارد شده و امروزه فضا و گفتمان حاكم بر جامعة هنري ما به‌ گونه‌اي است كه ارج و اهميت درخوري به اين هنرها داده نمي‌شود و در برنامه‌ريزي‌ها، بودجه‌ها و سياستگذاري‌ها آنچنان كه شايستة مقام والاي اين هنرهاست، بدانها توجه نشده و همچنان در انزوا و حاشيه قرار دارند. هنرمندان اين هنرها نيز كه سالها تلاش كرده‌اند و رنج فراوان كشيده‌اند، مورد بي‌مهري واقع شده و گنجينة اسرارشان مكتوم مانده و چشم به راه پاسداشت مقام و ارج نهادن يك عمر تلاش و كوششان هستند. فرهنگستان هنر به سهم خود و با همكاري و مساعدت ساير سازمانها، نهادها و مراكز دولتي و خصوصي، تلاش مي‌كند با برپايي چنين همايشهايي زمينه و بستر مناسبي براي پژوهشگران و محققان فراهم آورد تا اين گنجينه‌ها و خزائن معنوي و هنري هر چه بيشتر معرفي شوند. بدين منظور دبيرخانة گردهمايي گنجينه‌ها به صورت دائمي كار خود را در آينده دنبال مي‌كند و اميدوار است بتواند همچون گذشته با همت همه محققين گامهاي بلندتري در اين حوزه بردارد. مسلماً برپايي چنين همايش‌هايي خالي از نقصان نيست، اما راهكارها و پيشنهادات ارزنده و سازنده در اين خصوص مي‌تواند راهگشاي ما باشد تا ان شاءا... بتوانيم با عزم و ارادة قوي‌تري گامهاي بعدي را برداريم. سيل را پست و بلند جاده نيست سنگ ره، آب است اگر همت قوي است مهدي مكي‌نژاد، دبير علمي فهرست مطالب مقدمه فهرست چكيدة مقالات هنرهاي صناعي تزيينات مرتبط با معماري كتابت و كتاب‌آرايي خوشنويسي
تعداد نمایش : 3391 <<بازگشت
 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.