گزارش های تصویری سال 1396
 گزارش تصویری نشست «هفته پژوهش»روز دوم (صفحه)
 گزارش تصویری مجموعه هم اندیشی های «هفته پژوهش»روز نخست (صفحه)
 گزارش تصویری هم اندیشی «نقش و نقش بند » (صفحه)
 گزارش تصاویری نشست تخصصي «جايگاه نقد در سينماي ايران» (صفحه)
 گزارش تصویری نمایشگاه گروهی نقاشی و عکس (صفحه)
 گزارش تصویری نکوداشت عزیز محمدی منش (صفحه)
 گزارش تصویری گردهمایی بسم الله نگاری (صفحه)
 گزارش تصویری کارگاه آموزش خط ثلث (صفحه)
 گزارش تصویری نشست موسیقی ترکمن (صفحه)
 گزارش تصویری نمایشگاه آبجکتیویسیته (صفحه)
 گزارش تصویری نمایشگاه وارونگی (صفحه)
 گزارش تصویری نمایشگاه «از نقش فرش تا گوهر نقش» (صفحه)
 گزارش تصویری نمایشگاه نقاشی زهره اخباری (صفحه)
 گزارش تصویری نشست تخصصي «هنر و زيبايي در انديشه ابن هيثم» (صفحه)
 گزارش تصویری نمایشگاه رستاخیز چوب (صفحه)
 گزارش تصویری بازدید استاد معلم از نمایشگاه «از نقش فرش تا گوهر نقش» (صفحه)
آرشیو گزارش های تصویری
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.