تازه های خبری
آخرین گزارش ها
اخبار
اخبار موسسات و زیرمجموعه ها
اخبار > زیبایی و فلسفۀ هنر در گفتگو (۲): ارسطو


 
  زیبایی و فلسفۀ هنر در گفتگو (۲): ارسطو
 

 
زیبایی و فلسفۀ هنر در گفتگو (۲): ارسطو به کوشش: منیره پنج تنی در این کتاب با طرح پرسشها و پاسخهایی به مقایسۀ آرای افلاطون و ارسطو پرداخته شده است. این پرسشها در دوازده بخش با عناوینی چون کلیات، تراژدی، شعر، هنر، میمسیس، زیبا و زیبایی، الهام، موسیقی، سخنوری، هنرمند و مخاطب اثر هنری، نقد ادبی و نقد هنری، و هنرهای نمایشی طبقه‌بندی شده‌اند. برخی از این بخشها نیز خود به چند فصل دیگر تقسیم می‌شوند. در بخش تراژدی به کلیات تراژدی، کاتارسیس، دگرگونی و تعریف، هوبریس و هامارتیا پرداخته می‌شود. بخش شعر فصولی چون کلیات شعر، دربارۀ کتاب بوطیقا، بوطیقا و فیلسوفان مسلمان، وزن شعر و انواع شعر، مقایسۀ شعر با دیگر هنرها و پوئسیس و پراکسیس را شامل می‌شود. بخش هنر دربرگیرندۀ فصلهای کلیات مبحث هنر، معرفت صناعی، فن و صنعت، هنر و تفنن و لذت، اثر هنری و هنرهای زیباست و در نهایت بخش سخنوری شامل کلیات سخنوری و کتاب ریطوریقا می شود. در این راستا از همراهی پژوهشگران و استادانی كه در كارهای پژوهشی یا آموزشی خود مدت زمانی به تأمل در آثار ارسطو پرداخته‌اند بهره گرفته شده است؛ استادانی همچون دكتر سعید بینای مطلق، دكتر محمدرضا بهشتی، دكتر فتح‌الله مجتبایی، دكتر محمد ضیمران، دكتر شمس‌الملوك مصطفوی و دکتر امیر نصری.

 

   زمان انتشار: يکشنبه ٢٣ آذر ١٣٩٣ - ١٢:١٨ | نسخه چاپي

خروج
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.