خمسه نظامی گنجوی (۸۸۹ق)
خمسه نظامی گنجوی (۸۸۹ق) تاریخ ثبت : 1398/10/22
طبقه بندي : ,,
عنوان قراردادی : خمسه نظامی گنجوی (۸۸۹ق)
تصویر :
عنوان نسخه : هذه کتاب خمسه نظامی
تاریخ کتابت : ۸۸۹ق.
کاتب : <#f:783/>
نگارگر : <#f:784/>
تذهیب‌کار : <#f:790/>
صحاف : <#f:791/>
تعداد نگاره‌ها : ۳۷ نگاره
محل نگهداری : کتابخانه ملی فرانسه
شماره نسخه :

Bibliothèque nationale de France. Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Ms.4.715

اطلاعات تکمیلی : <#f:824/>
شماره پیشینه : 500
تعداد نمایش : 51 <<بازگشت
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.