خمسه نظامی گنجوی (‌۸۸۹ق)
خمسه نظامی گنجوی (‌۸۸۹ق) تاریخ ثبت : 1399/03/25
طبقه بندي : ,,
عنوان قراردادی : خمسه نظامی گنجوی (‌۸۸۹ق)
تصویر :
عنوان نسخه : خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی
تاریخ کتابت : ۸۸۹ق.
کاتب : <#f:783/>
نگارگر : <#f:784/>
تذهیب‌کار : <#f:790/>
صحاف : <#f:791/>
تعداد نگاره‌ها : ۲۰ نگاره
محل نگهداری : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
شماره نسخه :

۵-۱۵۲۷۵

اطلاعات تکمیلی : <#f:824/>
شماره پیشینه : 500
تعداد نمایش : 9 <<بازگشت
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.