خمسه نظامی گنجوی (۹۴۹ق)
خمسه نظامی گنجوی (۹۴۹ق) تاریخ ثبت : 1399/02/13
طبقه بندي : ,,
عنوان قراردادی : خمسه نظامی گنجوی (۹۴۹ق)
تصویر :
عنوان نسخه : خمسه
تاریخ کتابت : ۲۰ذی الحجه ۹۴۹ق.
کاتب : شاه محمود نیشابوری
نگارگر : سلطان محمد عراقی، میرک اصفهانی، میرزا علی، میرسید علی 
تذهیب‌کار : <#f:790/>
صحاف : <#f:791/>
تعداد نگاره‌ها : ۱۷ نگاره
محل نگهداری : کتابخانه بریتانیا
شماره نسخه :

British Library.Or 2265

اطلاعات تکمیلی : <#f:824/>
شماره پیشینه : 1550
تعداد نمایش : 30 <<بازگشت
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.