• نگارخانه ملی (موزه هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد)

   نگارخانه ملی در طبقه سوم (ساختمان نگارخانه ها) قرار دارد و دارای 3 قسمت: اصلی، دور، میانی و با مساحت تقریبی 800 مترمربع، گنجایش 500 تا 700 اثر (به نسبت قطع و اندازه) را دارد.
   این نگارخانه از اسفند 1387 تا اکنون در اختیار گنجینه هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد قرار گرفته است.
کلیه حقوق متعلق به این سایت برای موسسه فرهنگی هنری صبا محفوظ است.