1396/02/18 - 10:22
نمایشگاه عکس و نقاشی
موزه معاصر فلسطین