1392/12/03 - 18:49
اولین نمایشگاه مشترک عکس ایران و اندونزی
موسسه فرهنگی هنری صبا