آدرس  :

ورودي شرقي : خيابان وليعصر ( عج) ، نرسيده به خيابان طالقاني، فرهنگستان هنر ، شماره 1552

(جهت ورود به تالار ایران)

ورودي غربي ، خيابان ولي عصر (عج)، خيابان طالقاني، خيابان شهيد برادران مظفر، شماره 125

(جهت ورود به نگارخانه های صبا )

 

تلفن : 9-66487537-021

دفتر ریاست 101

روابط عمومی 102

پشتیبانی 108- 190

امور نمایشگاهی و رزرو گالری داخلی 151

واحد آموزش و سایت داخلی205

کد پستی : 1416953343

پست الکترونیک : Sb_gallery@yahoo.com

وب سایت :saba.honar.ac.ir

@artgallerysaba  سروش وتلگرام

Artgallerysaba اینستاگرام

saba.art.gallery   اینستاگرام گارکاه و آموزش

بازديد : نمایشگاه از  ساعت 10 الي 18 ( به جر ايام تعطيل)

 مکان : موسسه ي فرهنگي هنري پژوهشي صبا