• نمایشگاه گروهی نقاشان اقیلم کردستان عراق درصبا بر پا خواهد شد.
  به گزارش روابط عمومی موسسه صبا وابسته به فرهنگستان هنر،با همکاری حوزه هنری کردستان

 • همزمان با برپایی نمایشگاه دوسالانه مجسمه های شهری تهران "تجربه زیستن در شهر"در سینما تک موسسه صبا بررسی می شود.
  به گزارش روابط عمومی موسسه صبا وابسته به فرهنگستان هنر،در این نشست تخصصی که روز چهارشنبه از ساعت 17تا19 برگزار خواهدشد مهردادایروانیان و مهدیه رضایی از تجربه زیستن در شهر خواهند گفت.

 • نمایشگاه عکس و پوستر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاترمقاومت در نگارخانه فرشچیان صبا برپا می شود.
  به گزارش روابط عمومی موسسه صبا وابسته به فرهنگستان هنر،آیین گشایش نمایشگاه جمعه 9 آذرماه از ساعت 16 تا 19 در نگارخانه استاد فرشچیان موسسه صبا برگزار خواهد شد.

 • نمایشگاه آثارششمین دوره دو سالانه مجسمه‌های شهری تهران در موسسه صبا برپا می شود
  به گزارش روابط عمومی موسسه صبا وابسته به فرهنگستان هنر، آیین گشایش نمایشگاه جمعه 9 آذر ماه از ساعت 16 در دو نگارخانه خیال و آینه صبا برگزار خواهد شد.

 • نمایشگاه نخستین جشنواره عکس مستند در نگارخانه استاد فرشچیان مجموعه صبا برپا خواهد شد.
  به گزارش روابط عمومی موسسه صبا وابسته به فرهنگستان هنر، نمایشگاه نخستین جشنواره عکس مستند...

موسسه صبا
برنامه های آموزشی
موزه فلسطین
سینما تک