صفحه اصلی آر اس اس ارتباط با ما    
نمایشگاه نقاشی با موضوع مقاومت (گنجینه فرهنگستان هنر)

عبدالرحمن المزین
قدس
65×50 سانتی‌متر

عبدالرحمن المزین
زمین
69×49 سانتی‌متر

عبدالرحمن المزین
وسایل مقاومت
 40×66 سانتی‌متر
 

برهان کرکوتلی
مقاومت
40×30 سانتی‌متر

 برهان کرکوتلی
اعتقال
33×27 سانتی‌متر

برهان کرکوتلی
مجاهد
33×29 سانتی‌متر

برهان کرکوتلی
عروس مدائن
45×35 سانتی‌متر

غنام ابراهیم
برداشت محصول
100×80 سانتی‌متر

شریف اعتدال
نگهبان قدس
73×53 سانتی‌متر

هند حجازی
فلسطین
80×60 سانتی‌متر

هند حجازی
چهره‌ای
80×75 سانتی‌متر

جمال افغان
گذر کردن
63×49 سانتی‌متر

لیلی السوا
زخرفه فلسطینیه
45×33 سانتی‌متر

منی السعودی
تحولات
70×50 سانتی‌متر

منی السعودی
زن و پرنده
70×50 سانتی‌متر

مصطفی حلاج
اسلحه
55×45 سانتی‌متر

مصطفی حلاج
راهپیمایی
42×30 سانتی‌متر

سعید حسین
نازی
46×30 سانتی‌متر

سعید حسین
فلسطین
65×43 سانتی‌متر

سعید حسین
الیمانیه
60×44 سانتی‌متر

سعید حسین
شهید
88×60 سانتی‌متر

سعید حسین
استراحت
66×49 سانتی‌متر

سعید حسین
واجبات
50×70 سانتی‌متر

سعید حسین
فولکلور
42×32 سانتی‌متر
 
 


سعید حسین
الفدایی و الصبار
63×40 سانتی‌متر

سعید حسین
روبه‌رو شدن
57×40 سانتی‌متر
 
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.