صفحه اصلی آر اس اس ارتباط با ما    
آثار آیت‌الله نجومی 1


خط ثلث
اندازه: 24×63 سانتی‌متر
سال تحریر: 1419هجری قمری
خط ثلث
اندازه: 60×49 سانتی‌متر
سال تحریر: 1422 هجری قمری
خط ثلث
اندازه: 24×24 سانتی‌متر
سال تحریر: 1408هجری قمری
خط ثلث
اندازه: 35×108 سانتی‌متر
سال تحریر: 1422هجری قمری

اندازه: 12×30 سانتی‌متر
سال تحریر: 1426هجری قمری
خط ثلث
اندازه: 13×49 سانتی‌متر
سال تحریر: 1396هجری قمری

اندازه: 10×22 سانتی‌متر
سال تحریر: 1380هجری قمری
خط نستعلیق
اندازه: 27×38 سانتی‌متر
سال تحریر: 1396هجری قمریخط نستعلیق
اندازه: 12×28 سانتی‌متر
سال تحریر: 1364هجری شمسیکلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.