آثار معماری استاد حسین لرزاده (عکاس: محمد نوروزی)
استاد حسین لرزاده

 خانه استاد لرزاده
(خانه هنرمندان 2)
خانه استاد لرزاده
(خانه هنرمندان 2)
  بانک تجارت

  بانک تجارت

   بانک تجارت

بانک تجارت

 بانک تجارت

مسجد امام حسین(ع)

 مسجد امام حسین(ع)

مسجد لرزاده

 مسجد لرزاده


مسجد لرزاده

مسجد لرزاده

مسجد شهید مطهری

مسجد شهید مطهری

مسجد شهید مطهری

مسجد شهید مطهری

مسجد شهید مطهری

مسجد شهید مطهری

مسجد شهید مطهری

 تشییع استاد لرزاده

 مقبره استاد لرزاده

 مقبره استاد لرزاده

مقبره استاد لرزاده

مقبره استاد لرزاده

مقبره استاد لرزاده

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.