صفحه اصلی ارتباط با رئیس همکاری با فرهنگستان نقشه سایت ارتباط با ما  

EN
چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩
 
آرم فرهنگستان هنر
رییس فرهنگستان

عليرضا اسماعيلي

 

متولد: 1348، صادره از: تيران؛

تحصیلات: كارشناسي و كارشناسي ارشد تاريخ از دانشگاه شهيد بهشتي تهران

 

 

سوابق اجرايي:

 

ـ سرپرست فرهنگستان هنر؛

- سرپرست معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر؛

ـ دبير شوراي انتشارات همايش بين‌المللي هنرهاي انقلابي در خاورميانه، مورخ 20/04/91؛

ـ مدير انتشارات دومين همايش گنجينه‌هاي از ياد رفتة هنر ايران، 1388؛

ـ رئيس گروه علمي همايش نسخه‌شناسي قاجار در فرهنگستان هنر، 1387؛

ـ مديرعامل مؤسسة تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري فرهنگستان هنر، مورخ 1386 تا17/8/91؛

ـ مدير انتشارات اولين گردهمايي گنجينه‌هاي از ياد رفتة هنر ايران، 1386؛

ـ رئيس گروه نسخ خطي پژوهشكدة هنر، 1386؛

ـ مدير انتشارات گردهمايي بين‌المللي مكتب شيراز، 1386؛

ـ مدير انتشارات همايش عبدالقادر مراغه‌اي،1386؛

ـ رئيس بخش نسخ خطي فرهنگستان هنر، 1385؛

ـ مدير انتشارات همايش بين‌المللي قطب‌الدين شيرازي، 1384؛

ـ رئيس ادارة سازماندهي اسناد و تمشيت مركز اسناد رياست جمهوري (شهيد باهنر) در سعدآباد و ساختمان فرصت، از سال 1375 تا 1384؛

ـ مدير انتشارات فرهنگستان هنر، 16/04/82؛

ـ عضو شوراي تصميم‌گيري درمورد درخواست‌هاي استفاده از اسناد ادارة كل آرشيو اسناد و موزة دفتر رئيس جمهور، 1376؛

ـ كارشناس و مسئول بخش پژوهش ادارة كل آرشيو اسناد و موزة دفتر رئيس جمهور، از سال 1372 ـ 1375؛

 

سوابق علمي (كتاب و مقالات):

 

ـ سنگ‌نگاره‌هاي دورة قاجار (ترجمه)، فصلنامة پژوهش هنر،بهار 1392، شمارة 1.

ـ ماهيت اجتماعي خدمات اقتصادي و فرهنگي حكومت طاهريان، مجلة مطالعات اجتماعي تاريخ اسلام، سال اول، شمارة اول، بهار 1392.

ـ مش اسماعيل، هنرمندي مردمي، ويژه‌نامة دو هفته‌نامة هنرهاي تجسمي تنديس، بهمن 1391، شمارة 242.

ـ اسنادي از سياست‌هاي فرهنگي و اجتماعي ايران در دورة پهلوي اول در دو جلد، به كوشش بهنام صدري و عليرضا اسماعيلي، تهران: خانة كتاب،1391.

ـ شاهكارهاي هنر ايران در مجموعه‌هاي لهستان، كتاب ماه هنر، اسفند 1390، شمارة 162.

ـ شكوه فرهنگ و هنر شيراز در سفرنامه‌ها؛ مكتب شيراز، عليرضا اسماعيلي ورضا مختاري، تهران: فرهنگستان هنر، 1389.

ـ نورعلي برومند، گنجينة موسيقي ايراني، فصلنامة گلستان هنر، بهار 1388،شمارة 15.

ـ جامعه و فرهنگ ايران عصر صفوي در آيينة سفرنامه‌ها، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، مهر 1387، شمارة 125.

ـ باغ و عمارت چهل ستون در آيينة اسناد دورة پهلوي اول، فصلنامة گلستان هنر، تابستان 1387، شمارة 12.

ـ فصل درخشان فرهنگ و تمدن ايران، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، 1387، شمارة 119 و 120.

 

مقاله:

ـ معماري دورة پهلوي به روايت اسناد؛ آرامگاه فردوسي، فصلنامة گلستان هنر، بهار 1385، شمارة 3.

ـ چهارباغ در سفرنامه‌ها، فصلنامة گلستان هنر، پاييز 1385، شمارة 5.

ـ هنر اصفهان از نگاه سياحان: از صفويه تا پايان قاجار، رضا مختاري و عليرضا اسماعيلي، تهران: فرهنگستان هنر، 1385

ـ فرازي از زندگاني سياسي حاج آقا نورالله اصفهاني به روايت اسناد، به كوشش عليرضا اسماعيلي، اصفهان: سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، 1384.

ـ اسنادي از مطبوعات ايران در دولت كودتا (1334ـ1332ش) در دو جلد، به كوشش عليرضا اسماعيلي، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1383.

ـ خاطرات حجة‌الاسلام جعفر شجوني، تدوين: عليرضا اسماعيلي، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381.

ـ اسنادي از جنبش دانشجويي در ايران (1357ـ1329ش) در 5 جلد، به كوشش عليرضا اسماعيلي، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1380.

ـ اسنادي از مطبوعات و احزاب دورة رضاشاه، به كوشش عليرضا اسماعيلي، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1380.

ـ اسنادي از اختلافات و دعاوي بانك ايران (بانك استقراضي سابق)، به كوشش عليرضا اسماعيلي، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1380.

ـ دولت‌هاي ايران بر اساس دفتر ثبت كابينه‌هاي نخست وزيري، به كوشش: عليرضا اسماعيلي و ديگران، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم 1379.

ـ اسنادي از نفت شمال (1303ـ1300 ش)، به كوشش عليرضا اسماعيلي و ديگران، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1378.

ـ نفت در دورة رضاشاه، اسنادي از تجديد نظر در امتيازنامة دارسي (قرارداد 1393)، به كوشش عليرضا اسماعيلي و ديگران، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1378.

ـ اسنادي از انتخابات مجلس شوراي ملي در دورة پهلوي اول، به كوشش عليرضا اسماعيلي و ديگران، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1378.

ـ اسنادي از توقيف روزنامه‌هاي پيكار و نهضت در برلين (1311ـ1309)، گنجينة‌اسناد، بهار و تابستان 1377، شمارة 29 و 30.

ـ اسنادي دربارة نهضت و مهاجرت علماي اصفهان به قم (1306 ش)، گنجينة اسناد، پاييز و زمستان 1375، شمارة 23 و 24.

 

افتخارات:

ـ انتخاب انتشارات فرهنگستان به عنوان ناشر برتر سال در دوازدهمين دورة جشن خانة موسيقي، مهر90.

ـ تقديرنامه از معاونت پژوهشي فرهنگستان به مناسبت هفتة پژوهش، آذر90.

ـ دريافت انواع تقديرنامه‌ها به مناسبت برگزاري همايش‌هاي فرهنگستان هنر.

ـ دريافت انواع تقديرنامه‌ها به مناسبت انتخاب كتاب‌هاي انتشارات فرهنگستان هنر و مؤسسة متن فرهنگستان هنر به عنوان كتاب سال، فصل و تقديري سال و فصل و برگزاري نمايشگاه‌هاي كتاب.

ـ لوح سپاس هفدهمين دورة كتاب سال دانشجويي جهاد دانشگاهي، 1389.

ـ لوح تقدير شهرداري ناحية يك (مدير فرهنگي و هنري منطقة 13) به مناسبت فعاليت‌هاي انتشارات 28/8/89.

ـ تقديرنامه از معاونت ارتباطات و اطاع‌رساني دفتر رئيس جمهور، 30/04/84.

 

 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.