مسئولان
   رئیس فرهنگستان هنر: دکتر بهمن نامورمطلق

         

   -مشاور رئیس و مدیر حوزه دفتر ریاست، روابط‌عمومی و بین‌الملل:  دکتر علی تقوی

   دبیر:دکتر علیرضا اسماعیلی


    معاون علمی و‌ پژوهشی:


               

زیرمجموعه‌های فرهنگستان هنر:


   -سرپرست موسسه فرهنگي، هنري و پژوهشي صبا: دکتر سجادمحمد یارزاده

    - رئيس پژوهشكده هنر: دکتر عبدالحسین لاله

    -سرپرست موسسه تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري: نادر قربانی‌اشیانی

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.