خبرنامه سفیر هنر
خبرنامه‌ها، یكی از ابزارهای ارتباطی روابط عمومی‌ها هستند كه می‌توانند سازمان‌ها و نهادها را در پیشبرد اهدافشان یاری نمایند. با این اندیشه، روابط عمومی فرهنگستان هنر نیز برآن شد تا خبرنامه‌ای منطبق با اهداف خود منتشر نماید.
خبرنامه فرهنگی-هنری «سفیر هنر» آیینه تمام نمای فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی–هنری «فرهنگستان هنر» است كه  با هدف اطلاع رسانی به اهالی فرهنگ و هنر منتشر می‌شود و از این پس به صورت ماهنامه در اختیار علاقه‌مندان، دانشجویان و هنرپژوهان قرار می‌گیرد. در این  خبرنامه تلاش می‌شود تا هرآنچه به عنوان رویداد هنری است در قالب خبر، گزارش و مصاحبه‌های اختصاصی منتشر شود تا با انتشار این خبرنامه همگرایی و ارتباط مستمر و مداوم با این قشر ایجاد شده و به هدف والاتر كه همان پیشرفت و توسعه در عرصه فرهنگ و هنر این مرز و بوم است، نائل شویم.
ذكر این نكته لازم است كه روابط عمومی فرهنگستان هنر در گذشته نیز خبرنامه‌های اختصاصی با عناوین مختلف منتشر می‌كرد كه مورد توجه مخاطبان هنری‌اش بود و از كیفیت خوبی نیز برخوردار بود، لیكن اهداف و سیاست‌های آن در طی زمان تغییر كرد و  به تدریج  در قالب ماهنامه‌های خبری- پژوهشی با عنوان «آینه خیال» بر روی دكه‌های فروش جراید رفت، اما همین امر سبب شد تا از اهداف خبرنامه‌ای خود فاصله بگیرد و خلاء خبرنامه در روابط عمومی محسوس شود.
حال روابط عمومی تلاش می‌كند تا دوباره این خبرنامه را با همان سمت و سوی اولیه خود كه در راستای اطلاع رسانی اخبار است، احیاء نماید و امید دارد تا از نظرات صاحبنظران، كارشناسان و پژوهشگران عرصه ارتباطات و روابط عمومی در جهت رشد و ارتقاء خود بهره‌مند شود.

 

                                       


 خبرنامه سفیرهنر (شماره34)


خبرنامه سفیرهنر (شماره33)
 خبرنامه سفیرهنر (شماره32)
 خبرنامه سفیرهنر (شماره31)
 خبرنامه سفیرهنر (شماره30)
 


خبرنامه سفیرهنر (شماره29)
 خبرنامه سفیرهنر (شماره28)
 خبرنامه سفیرهنر (شماره27)
 خبرنامه سفیرهنر (شماره26)
 خبرنامه سفیرهنر (شماره25)
 


خبرنامه سفیرهنر (شماره24)
 


خبرنامه سفیرهنر (شماره23)
 


خبرنامه سفیرهنر (شماره22)
 


خبرنامه سفیرهنر (شماره21)
 


خبرنامه سفیر هنر(شماره 20)
     


خبرنامه سفیر هنر(شماره 19)
 


خبرنامه سفیر هنر(شماره 18)
 


خبرنامه سفیر هنر (شماره 17)
 


خبرنامه سفیر هنر (شماره 16)
 


خبرنامه سفیر هنر (شماره 15)
 


خبرنامه سفیر هنر(شماره 14)
 

خبرنامه سفیر هنر (شماره 13)
 

خبرنامه سفیر هنر (شماره 12)
 

خبرنامه سفیر هنر (شماره 11)
 

خبرنامه سفیر هنر (شماره 10)
 


خبرنامه سفیر هنر (شماره 9)
 


خبرنامه سفیر هنر (شماره 8)
 


خبرنامه سفیر هنر (شماره 7)
 


خبرنامه سفیر هنر (شماره 6)
 


خبرنامه سفیر هنر (شماره 5)
 

خبرنامه سفیر هنر (شماره 4)
 


خبرنامه سفیر هنر (شماره 3)
 

خبرنامه سفیر هنر (شماره 2)
  خبرنامه سفیر هنر (شماره 1)
     

کتاب
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.