راهنمای ارسال تصاویر آثار

از همه مجموعه‌داران و صاحبان گره‌بافته‌های تصویری دعوت می‌شود در صورت تمایل و ضمن توجه به شرایط اعلامی، تصویری از آثار خود را از طریق نشانی

farsh@honar.ac.ir حداکثر تا 30 تیر 1399، به دبیرخانه نمایشگاه ارسال کنند.