شرایط انتخاب آثار

شرایط و نکات مهم در انتخاب آثار

1- با توجه به عنوان نمایشگاه و اهداف آن، آثاری که قدمت آنها به‌طور تقریبی به سده‌های پیش از قرن حاضر (پیش از قرن 14هـ.ش و حداکثر دهه دوم قرن حاضر) بازمی‌گردد مورد توجه و تأکید است.

2- بدیهی است که اکثر قریب به اتفاق گره‌بافته‌ها، منقوش به تصاویری از پیکره‌های حیوانی، انسانی، گیاهی و یا اشکالی هندسی در زمینه یا حاشیه‌ها به‌صورت نقش‌مایه است. اما منظور اصلی از گره‌بافته‌های تصویری، فرش‌هایی است که تصویر یا تصاویر موضوع اصلی در زمینه اثر ــ و نه در حاشیه‌ها ــ توسط طراح یا بافنده برای روایت یا نمایشِ موضوعی خاص طراحی و بافته شده است.

3- پس از مرحله انتخاب، صاحبان آثار منتخب باید نسبت به تحویل فایل عکاسی‌شده حرفه‌ای از فرش، با مشخصاتی که به آنها اعلام خواهد شد، اقدام و فایل مذکور را به دبیرخانه نمایشگاه تحویل دهند.

4- حداکثر تاریخ ارسال تصاویر اولیه 30 تیر 1399، و زمان تحویل فایل عکاسی‌شده از آثار منتخب، 10 مرداد 1399 است.

5- هر مجموعه‌دار یا مالک فرش می‌تواند حداکثر 3 اثر برای انتخاب معرفی کند.

6- آثار منتخب باید در تاریخ 30 آذر 1399، به دبیرخانه نمایشگاه، واقع در محل فرهنگستان هنر، تحویل داده شود.

7- نمایشگاه مذکور در اول دی‌ماه 1399، افتتاح می‌شود و همه آثار منتخب در محل گالری‌های فرهنگستان هنر به مدت چهار روز به نمایش گذاشته خواهند شد.