1396/06/21 - 10:57
حماسه آفرینان هشت سال دفاع مقدس
عکاس: محمد نوروزی