• «آوای رنگ» در «صبا» طنین انداز می شود.
  با گشایش نمایشگاه تجسمی «آوای رنگ» همراه با 3 ورکشاپ هنری همزمان، «صبا» دریچه ای به خلاقیت هنرمندان ایرانی از پیشکسوتان تا جوانان در رشته ها و گرایشهای مختلف هنری خواهد گشود

 • صاحبنظران هنری از تاثیر «محسن وزیری مقدم» بر هنر معاصر ایران گفتند؛
  مهدی حسینی: روح و ماهیت فرهنگ ما در آثار «وزیری مقدم» منعکس شده است

 • «نقش خیال»، صبا را خانه نگاههای نو نسل جوان هنرمند کرد
  با گشایش نمایشگاه گروهی تجسمی «نقش خیال»، صبا جلوه گاهی از نوآوریهای بیش از 100 هنرمند جوان ایرانی در انواع قالبها، تکنیکها و شیوه های هنری شد

 • در آیین رونمایی مجموعه ای از آثار پیشکسوت هنر نوگرای ایران برای نخستین بار؛
  نام آوران هنر ایران از «محسن وزیری مقدم» می گویند.

 • «نقش خیال» نقش های خیال و خلاقیت هنرمندان را به «صبا» می آورد.
  نگارخانه «خیال شرقی» صبا میزبان مجموعه ای وسیع از ایده ها و خلاقیتهای بیش از ۱۰۰ هنرمند جوان سراسر ایران با گرایشهای گوناگون در نمایشگاه گروهی تجسمی «نقش خیال» می شود

موسسه صبا
برنامه های آموزشی
موزه فلسطین
سینما تک